CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khất thực hóa duyên nhân ngày Tưởng niệm đức Thầy Giác An lần thứ 48

Mỗi ngày một bát

Khất thực hóa duyên

Hóa độ tha nhân

Tìm về nẻo giác.

Hình ảnh Tăng đoàn thời đức Phật và chư Tổ Thầy sáng nay 16/7 Mậu Tuất tại thị trấn Tu Bông – Vạn Ninh – Khánh Hòa một lần nữa được tái hiện nhân ngày Tưởng niệm lần thứ 48 đức Thầy Giác An, vị Thầy khai lập Giáo đoàn III. Chư Tôn đức Giáo đoàn III sau ngày Tự Tứ, đạo hạnh tăng trưởng, chia sẻ năng lượng tu tập đến nhân loại chúng sanh bằng hành động vô cùng thiết thực.

Ôm bát đất sống chung cùng vạn loại

Khoác y vàng, hòa thân với hàm linh

Mượn tiếng xin để tế độ chúng sinh

Đem gương Phật cho người gieo giống Phật.

(Đường lối Khất sĩ)

Mỗi năm, đến ngày Tưởng niệm Tổ Thầy, những bậc tiền bối khai sáng và góp phần xiển dương giáo pháp đức Từ Phụ Thích-ca Mâu Ni, các thế hệ kế thừa đều ôn lại hạnh khất thực hóa duyên, tự nhắc bản thân và làm gương cho bá tánh.

Trang nghiêm trước lễ đường chuẩn bị trì bình khất thực

HT. Giác Hùng cùng chư Tôn đức Giáo đoàn từng bước chân xuống phố

Thượng tọa trụ trì TX. Ngọc Vạn, nơi diễn ra lễ Tưởng niệm

Đảnh lễ trước hình ảnh trang nghiêm của Tăng đoàn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan