CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ Truy niệm và Cung tống Kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Cầu

Vào lúc 6 giờ 30 ngày 21/12/2020 (8/11/Canh Tý), tại Tịnh xá Ngọc Thạnh (TX. Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu), Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ pháp quyến đã thành kính cử hành Lễ Truy niệm và Cung tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Phật giáo Khất sĩ, Tăng Trưởng Giáo đoàn V, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạnh (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính của Tứ chúng tại Tịnh xá Ngọc Thạnh, quang lâm chứng minh lễ Truy niệm và Cung tống kim quan có chư Tôn Hòa thượng HĐCM: Trưởng lão HT. Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHGPVN, Giáo phẩm kiêm Trị sự trưởng Giáo đoàn V Hệ phái Khất Sĩ, HT. Giác Minh – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ. Về phía chư Tôn đức HĐTS GHPGVN có sự hiện diện của HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN; TT. Thích Phước Nguyên – Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; HT. Thích Quảng Hiển – Ủy viên HĐTS GHPGVN kiêm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, HT. Thích Trí Châu, HT. Giác Tùng – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; HT. Thích Như Thị, TT. Thích Nhuận Nghĩa, TT. Giác Trí, TT. Giác Thông, TT. Quách Thành Sattha, TT. Thích Thiện Thuận, TT. Thích Nhuận Trí, ĐĐ. Thích Nguyên Thái – Đồng Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT. Về phía chư Tôn đức Hệ phái Khất Sĩ có sự hiện diện của HT. Giác Dũng – Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh Giáo đoàn II Hệ phái Khất Sĩ; HT. Giác Phùng, Giáo phẩm Hệ phái kiêm Phó Tri sự Thường trực Giáo đoàn III Hệ phái Khất Sĩ; HT. Giác Nguyên – Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, Giáo phẩm Hệ phái kiêm Phó Trị sự Giáo đoàn I; TT. Giác Điệp – Giáo phẩm Hệ phái kiêm Phó Trị sự Giáo đoàn VI Hệ phái Khất Sĩ; TT. Minh Lộc – Phó Trưởng Ban Từ thiện Xã hội TƯ GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái kiêm Chánh Thư ký Giáo đoàn IV. Về phía chư Tôn đức Ni có sự hiện diện của NT. Thích nữ Như Như – Phó Phân Ban Ni giới TƯ kiêm Phó Ban Trị sự, Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh BR-VT; NT. Hoa Liên – Phó Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh BR-VT, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất Sĩ; cùng chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ và các huyện trong tỉnh, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ, chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất Sĩ các giáo đoàn và đông đảo Tăng Ni, Phật tử các tự viện trong và ngoài tỉnh, về đưa tiễn giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng.

Đại diện Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến, HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS kiêm Phó Trưởng Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ, Phó Ban Tổ chức Lễ tang đã cung tuyên Tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu.

Theo đó: Hòa thượng Giác Cầu thế danh Ngô Văn Cầu, sinh ngày 01/05/1939 (Kỷ Mẹo) tại Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình trung nông có nền tảng đạo đức vững chắc. Năm 15 tuổi, Hòa thượng được mẹ hướng dẫn quy y Tam bảo. Sau khi thân sinh qua đời một thời gian, Ngài thấy được lẽ vô thường nên xin phép mẹ xuất gia tu học.

Năm 1960, tại Tịnh xá Ngọc Cẩm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Ngài được Đức Trưởng lão Giác Lý - Đệ nhất Trưởng Giáo đoàn V chứng minh thu nhận và giao cho quý Đại đức làm thầy giáo dưỡng. Sau một năm tu học, khép mình trong khuôn khổ kỷ cương, oai nghi chỉnh túc, Hòa thượng được thọ Sa-di giới tại Tịnh xá Ngọc Cẩm. Sau 02 năm làm tròn bổn phận Sa-di, học hạnh đầy đủ, ngày rằm tháng Bảy năm 1963, Hội đồng Tỳ-kheo Giáo đoàn đồng thuận cho Hòa thượng thọ Tỳ-kheo giới tại Tịnh xá Ngọc Long, Bình Long, Sông Bé (nay là tỉnh Bình Phước).

Sau đó, từ năm 1963 - 1983, Ngài sát cánh cùng Tăng đoàn vân du khắp các tỉnh từ miền Đông Nam Bộ đến duyên hải Trung phần, khi trụ xứ, lúc trụ trì các tịnh xá trong Giáo đoàn như: Ngọc Long (Bình Phước), Ngọc Tháp (Ninh Thuận), Ngọc Đức (Đà Lạt), Ngọc Đa (Vũng Tàu), Ngọc Cẩm (Hội An), Ngọc Truyền (Cù lao Chàm),… Dù đi đâu, ở đâu, dù là Tăng trụ xứ hay trụ trì, Ngài cũng làm tròn trọng trách và luôn là một vị Khất sĩ mẫu mực, được Tăng chúng và Phật tử quý kính.

Năm 1984, Hòa thượng về núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cất am tranh cốc lá để tu tập. Do giới đức thanh tịnh và tâm lượng từ bi của Ngài nên Tăng chúng khắp nơi trở về nương tựa. Từ một am tranh thuở đầu dần dần trở thành ngôi tịnh xá để rồi Tịnh xá Ngọc Thạnh được khai sơn từ đó. Với sự nhiệt tình và linh hoạt của Hòa thượng, chư Tăng thỉnh ngài tham gia làm việc Giáo hội như sau.

Năm 1990:  Phó ban Đại diện Phật giáo xã Tân Hòa.

Năm 1992: Chánh đại diện Phật giáo xã Tân Hòa.

Năm 1994: Chánh đại diện Phật giáo và Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tân Hòa. 

Năm 1997: Được Trung ương Giáo hội tấn phong vào hàng Giáo phẩm Thượng tọa. 

Năm 1999: Đại biểu Hội đồng Nhân dân, Thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Thành. 

Năm 2001: Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành. 

Năm 2002: TƯ GHPGVN tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng.

Năm 2004: Đại biểu Hội đồng Nhân dân và Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu, khóa IV (nhiệm kỳ 2004 - 2011). 

Từ 2007 - 2017 (2 nhiệm kỳ): Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Năm 2012: Trong Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII, Hòa thượng được suy tôn là Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Năm 2013: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở Đại Giới đàn Thiện Hòa, cung thỉnh Ngài vào hàng Đệ nhị Tôn chứng đàn Tỳ-kheo. 

Năm 2016: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở Đại Giới đàn Đồng Huy, cung thỉnh Hòa thượng vào hàng Đệ nhất Tôn chứng đàn Tỳ-kheo.

Năm 2017: Trong Đại hội Phật giáo kỳ VI tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ngài được suy tôn vào hàng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ đó đến nay (2020): Tuy tuổi đã cao, Hòa thượng vẫn gánh vách nhiều trọng trách:  

– Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN;

– Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Phật giáo Khất sĩ;

– Tăng Trưởng Giáo đoàn V;

– Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

– Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạnh (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Với 82 năm tuổi thọ, 61 năm tu tập và hoằng dương chánh pháp không mệt mỏi, thân thể tứ đại cũng đến lúc mỏi mòn. Ngày cuối đời, Ngài có chút duyên bệnh. Vào lúc 5g00 mùng 3 tháng 11 năm Canh Tý (16/12/2020), Ngài xả huyễn thân, thâu thần viên tịch tại Tịnh xá Ngọc Thạnh.

HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, thay mặt chư Tôn đức HĐCM, HĐTS đọc lời tưởng niệm của T.Ư GHPGVN. Qua đó, Hòa thượng đã phân ưu về sự viên mãn hóa duyên của cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu, đó là sự mất mát lớn lao đến toàn thể Tăng Ni và Phật tử HPKS cũng là sự mất mát chung của Tăng Ni và Phật tử tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

TT. Thích Thiện Thuận – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh BR-VT, thay lời Thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR – VT đọc lời tưởng niệm. Lời tưởng niệm đã ôn lại hình ảnh một vị Khất Sĩ nghiêm trì giới luật, tùy duyên khất hóa độ đời, công hạnh phụng hiến to lớn đối với Đạo pháp, Hệ phái và dân tộc, tâm lượng từ bi bao la tiếp độ tứ chúng. Qua đó, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR-VT bày tỏ niềm kính tiếc trước sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng. Từ nay, GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mất đi một bậc cao Tăng, bao năm cùng chung lo Phật sự trong tỉnh; Tăng Ni Phật tử vùng núi Dinh (TX. Phú Mỹ) mất đi một bậc Đạo sư sáng ngời giới hạnh, rộng đức từ bi.

HT. Minh Bửu – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự Hệ phái đã đại diện chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ đọc điếu văn tưởng niệm. Lời điếu văn lắng đọng, thể hiện trọn vẹn niềm kính tiếc của môn nhân pháp quyến đối với cuộc đời và đạo nghiệp cố Trưởng lão Hòa thượng: Dẫu biết rằng, sự thâu thần viên tịch của Ngài chỉ là gián đoạn cho hạnh nguyện độ sanh trong một thời gian ngắn, là sự xả bỏ một cỗ xe tứ đại đã già nua cũ kỹ, nhưng tông phong Hệ phái và môn đồ pháp quyến không làm sao tránh khỏi kính tiếc. Giáo hội PGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mất đi một vị Tôn túc, vùng núi Dinh, thị xã Phú Mỹ mất đi một bậc cao Tăng, các vị nương đức Ngài tu học mất đi một bậc Thầy, một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Các Giới đàn của tỉnh từ nay sẽ thiếu vắng một vị Tôn chứng làm gương giới hạnh cho hàng sơ cơ nhập đạo”.

Đại diện Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến, HT. Giác Nhân – Ủy viên HĐTS kiêm Phó Trưởng Ban Pháp Chế TƯ GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái đã có lời cảm tạ, tri ân đến chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức các Ban,  Viện T.Ư GHPGVN, Chư tôn đức Giáo phẩm BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các tỉnh thành và các BTS GHPGVN TX. Phú Mỹ, BTS GHPGVN các quận, huyện trong và ngoài tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni các Giáo đoàn thuộc Hệ phái Khất Sĩ trong nước và hải ngoại; Tỉnh ủy HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh BR-VT, Thị xã Phú Mỹ và xã Tân Hòa, cùng quý quan khách, Phật tử, đạo hữu trong nước và hải ngoại đã đến viếng tang, đặt vòng hoa tưởng niệm, gửi điện thư phân ưu trong suốt những ngày diễn ra tang lễ.

Sau đó, chư tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chư Tăng Ni Hệ phái Khất Sĩ đã thành kính niêm hương tưởng niệm Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu và chính thức cử hành nghi thức cung tống kim quan.  

Vào lúc 8 giờ, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật Tử cung tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu đến Trung tâm Hỏa tán Long Hương, TP. Bà Rịa cử hành lễ trà tỳ. 

Hình buổi buổi lễ:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan