CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan cố Hòa thượng Giác Thuận

Vào lúc 6 giờ sáng, ngày 20/8/Canh Tý (nhằm ngày 6/10/2020), tại Tịnh xá Ngọc Phú (Tuy Hoà, Phú Yên), Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan cố Giác linh Hòa thượng Giác Thuận tân viên tịch đã diễn ra trang nghiêm.

Quang lâm chứng minh có chư Tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên: HT. Thích Nguyên Từ - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Đồng Tiến - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Nguyên Minh - Phó Trưởng ban Thường trực BTS tỉnh; ĐĐ. Thích Chúc Phát - Phó Trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni các chùa, tự viện trong và ngoài tỉnh.

Về phía chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn: HT. Giác Hùng - Giáo phẩm HPKS, Đệ nhất Chứng minh Giáo đoàn III; HT. Giác Phùng - Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó Thường trực Giáo đoàn III; HT. Thích Giác Nhân - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Thư ký Hệ phái; HT. Thích Minh Hóa - Giáo phẩm Hệ phái, Phó BTS GHPGVN Q.2, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang; HT. Giác Trong - Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III; HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn; quý Phật tử gần xa đồng về tham dự.

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang, HT. Giác Trí đã cung tuyên tiểu sử, khái quát về hành trạng cuộc đời và đạo nghiệp của HT. Giác Thuận: “Ngài là tấm gương về tinh thần “Sống chung tu học” mà Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã soi sáng. Suốt cả cuộc đời xuất gia tu hành, hoằng pháp độ sinh, Ngài luôn gắn liền với Phật sự của Giáo đoàn, Hệ phái Khất sĩ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam”.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, khói hương quyện tỏa, HT. Thích Đồng Tiến - Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên đọc điếu văn chia buồn của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên. Hòa thượng Trưởng ban đã nhắc lại những nét nổi bật trong hành trạng của cố Trưởng lão Hòa thượng và những công đức to lớn mà Ngài đã đóng góp cho Giáo hội.

Sau điếu văn của giáo đoàn do HT. Giác Phùng tuyên đọc, TT. Giác Duyên đã thay  thay mặt BTC Lễ tang cảm tạ chư Tôn đức Giáo phẩm BTS GHPGVN các tỉnh thành, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, Tăng Ni các miền tịnh xá trong, ngoài tỉnh đã đến đảnh lễ cố Giác linh Hòa thượng và gởi vòng hoa kính viếng.

Tiếp theo, HT. Giác Trong cung tuyên pháp ngữ cúng dường Giác linh HT. Giác Thuận.

Sau buổi Lễ Truy niệm, Tăng Ni và Phật tử phụng tống kim quan cố HT. Giác Thuận tân viên tịch đến trà tỳ hỏa táng tại Nhà Hỏa táng TP. Nha Trang, Khánh Hoà.

Dưới đây là hình ảnh của buổi Lễ:


    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan