CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tiểu sử cố Thượng tọa Giác Hiếu

THƯỢNG TỌA GIÁC HIẾU

THỜI NIÊN THIẾU

Thượng tọa GIÁC HIẾU, thế danh là VÕ DUY LỘC, sinh ngày 16 tháng 05 năm 1973 tại tỉnh Lâm Đồng. Ngài được nuôi dưỡng trong một gia đình có truyền thống tu học theo giáo lý của đức Thế Tôn. Thân sinh là cụ ông Trần Văn Trí, thân mẫu là cụ bà Đinh Thị Nở. Vì hoàn cảnh chiến tranh, khi Ngài vừa chào đời 03 ngày thì thân phụ và thân mẫu đã trao gửi cho dưỡng phụ là cụ ông Võ Tùng “hiện nay là Hòa thượng Thích Giác Hải - Phương trượng Tịnh xá Ngọc Minh”, dưỡng mẫu là cụ bà Bùi Thị Trinh. Ông bà vốn hiền lương nhân hậu, luôn giúp đỡ những người có gia cảnh khó khăn nên luôn được mọi người kính trọng.

NHÂN DUYÊN XUẤT GIA

Năm 1979 dưỡng phụ gửi Ngài vào Tịnh xá Ngọc Thiền để làm công quả, nghe kinh tu tập. Trong 03 năm tiếp xúc với giáo lý Phật giáo, hạt giống Bồ-đề trong Ngài đã bừng sáng. Nhân duyên đó đã đưa Ngài chính thức trở thành bậc xuất gia chân chánh trong giáo pháp của Như Lai vào năm 1982.

Năm 1982, sau khi xuất gia làm đệ tử của cố Hòa thượng Giác Sự tại Tịnh xá Ngọc Pháp, Nha Trang, Khánh Hòa và được Hòa thượng đưa về Tịnh xá Ngọc Minh, Sông Phan, Hàm Tân, Bình Thuận tu học cho đến ngày hôm nay.

THỜI KỲ XUẤT GIA VÀ HỌC ĐẠO

Năm 1982, căn lành tu tập nhiều đời đã sẵn có, Ngài đã biết hướng tâm theo con đường Phật Pháp. Vì thế, Ngài được thầy Bổn sư cho thọ giới Sa di tại Tịnh Xá Ngọc Tòng năm 1990. Sau khi thọ giới xong, Ngài luôn siêng năng hành trì giới luật cũng như tinh tấn tu hành theo giáo pháp của đức Thế Tôn. Bên cạnh đó Ngài còn phát tâm làm thị giả cho các bậc Trưởng lão Giác Phải để học hỏi thêm giới đức cao siêu từ Quý ngài.

Năm 1994, đức hạnh đầy đủ giáo pháp uyên thâm, Ngài được Thầy Bổn sư cho thọ Cụ túc giới vào mùa Vu lan Tự tứ tại Tịnh xá Ngọc Phúc.

Năm 1995 Ngài được Giáo hội bổ nhiệm giữ chức vụ trụ trì Tịnh xá Ngọc Minh, xã Sông Phan - huyện Hàm Tân - tỉnh Bình Thuận. Ngài đã tiếp nối theo ý nguyện của thầy Bổn sư ra sức phát triển và kiến lập đạo tràng Tịnh xá Ngọc Minh.

Sau khi được bổ nhiệm Trụ trì, Ngài ra sức hoằng dương Phật Pháp. Với đức tính khoan dung, đức hạnh khoan dung, Thượng tọa Giác Hiếu đã tiếp chúng độ sanh, đào tạo đệ tử chúng xuất gia hiện tại được 40 vị (như: Đại đức Giác Đắc, Đại đức Giác Thắng, Đại đức Giác Huyền, Đại đức Giác Hồng…cùng một số vị hiện là Trụ trì như: Đại đức Giác Thắng trụ trì Tịnh xá Ngọc Quý và các chư Tăng đang theo học các trường Phật học trong và ngoài nước). Bên cạnh đó, đồ chúng Phật tử tại gia quy y theo Thượng tọa tu học rất đông. Ngài xứng đáng là bậc Tòng lâm thạch trụ trong chốn Thiền môn.

THỜI GIAN ĐẢM NHIỆM CÁC CHỨC VỤ TRONG GIÁO HỘI

Trong suốt quá trình tu học và hoằng dương Phật pháp tại tỉnh nhà, Thượng tọa đã luôn ra sức xiển dương và cống hiến cho Giáo hội. Trong quá trình hoạt động Phật sự, Ngài đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Chấp hành tốt Pháp luật của Nhà nước về hoạt động Tôn giáo.

- Chấp hành tốt các quy định của địa phương tại nơi trú xứ sinh hoạt Phật sự.

- Đã tham gia xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà, cụ thể:

+ Nhiệm kỳ 1997 – 2002: Ủy viên Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Tân.

+ Nhiệm kỳ 2002 – 2005: Giữ nhiệm vụ Ủy viên Kiểm soát Ban Đại diện Phật giáo huyện Hàm Tân.

+ Nhiệm kỳ 2005 – 2011: Giữ trách nhiệm Phó ban Đại diện Phật giáo huyện Hàm Tân.

+ Nhiệm kỳ 2011 – 2016: Giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ban Trị sự và Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận, kiêm lãnh trọng trách Trưởng ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Tân đương nhiệm.

+ Nhiệm kỳ 2017 – 2022: Giữ chức vụ Phó Trưởng ban, kiêm Phó Ban Tăng sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Tân.

+ Phó ban Kinh tế Giáo đoàn III Hệ phái Khất Sĩ nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đương nhiệm 2017 – đến nay.

+ Phó ban Kiểm soát Giáo đoàn III đặc trách khu vực Phan Thiết.

- Tham gia vào các Cơ quan, Mặt trận, Đoàn thể như:

+ Ủy viên UBMTTQVN huyện Hàm Tân khóa VII (NK 2014-2019).

THỜI KỲ CUỐI ĐỜI VÀ VIÊN TỊCH

Trong suốt 45 năm sống ở cõi đời, trải qua quá trình tu tập được 25 năm hạ lạp, Thượng tọa đã nhận ra chân tướng của cuộc đời là vô thường, khổ não, vô ngã. Cuối đời tuy lâm trọng bệnh nhưng Thượng tọa vẫn luôn an trú trong chánh niệm, gương mặt luôn tươi cười. Thượng tọa là hiện thân của sự nhiệt huyết vì đạo vì đời, vì đệ tử cho hàng hậu thế noi theo. Trong thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù được tận tình chăm sóc và chữa trị nhưng Thượng tọa đã không qua khỏi. Thế sự vô thường, có sanh ắt có diệt, nên Ngài thuận thế vô thường, xả bỏ báo thân viên tịch vào lúc 08 giờ 20 phút ngày 26 tháng 08 năm Mậu Tuất (tức ngày 05 tháng 08 năm 2018) tại Tịnh xá Ngọc Minh. Trụ thế 48 năm, 25 năm hạ lạp. Nhục thân của Thượng tọa được trà-tỳ và tôn thờ tại Tịnh xá Ngọc Minh, Sông Phan, Hàm Tân, Bình Thuận.

NAM MÔ GIÁC LINH THƯỢNG TỌA THÙY TỪ CHỨNG GIÁM.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan