CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tiểu sử cố Trưởng lão Giác Phải

Ngài tên Trần Quý, sinh ngày 15 tháng 01 năm 1911 (Tân Hợi), tại làng Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Trần Viết Lý. Thân mẫu là cụ bà Hồ Thị Mang. Cả hai ông bà đều là dòng dõi nho phong.

Khi lên 7 tuổi, Ngài được cha mẹ cho vào trường học tập theo đạo đức Thánh Hiền.

Năm 14 tuổi, Ngài thi đỗ bằng Primer Pháp và Hán văn xếp hạng ưu trong trường.

Năm 22 tuổi, Ngài vâng lời cha mẹ lập gia thất, sánh duyên cùng cô Trần Thị Ky, một thiếu nữ đức hạnh trong vùng; hạ sanh 4 người con gái. Ngài đã có một tâm đạo hướng về Phật pháp hồi còn thơ ấu.

Đến năm 1960, đức Thầy Giác An hành đạo thuyết pháp tại Tịnh xá Ngọc Long (Diêu Trì), Ngài phát nguyện thọ Tam quy Ngũ giới, được Đức Thầy Giác An thọ ký pháp danh Thiện Hòa.

Đức Thầy thâu nhận Ngài vào hàng xuất gia ngày 15 tháng 1 năm 1963.

Năm 1965 (Ất Tỵ), Lễ Tự tứ - Vu lan tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Cát (Phan Thiết), đức Thầy truyền giới pháp Sa-di và thọ ký pháp danh Giác Phải.

Ngày 15 tháng 7 năm 1969, Lễ Tự tứ - Vu lan tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Hải (Cam Ranh), đức Thầy truyền thọ Cụ túc giới.

Đức Trưởng lão là vị giảng sư uyên thâm Hán học, mở nhiều khóa An cư kiết hạ cho Tăng Ni tu học, nghiêm trì giới luật, đạo hạnh thanh cao.

Ngày mùng 1 tháng 2 năm 1971 (Tân Hợi), kỷ niệm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Tòng, chư Tăng Ni Giáo hội về đông đủ. Sau khi tụng Giới bổn kiểm thảo xong, đức Thầy có lời phú chúc: Nay tôi tuổi già sức yếu, cần chọn một vị trưởng lão để trông coi Giáo hội. Tôi xem xét trước sau trong Tăng đoàn, quyết định giao cho ông Giác Phải làm Trưởng lão và ông Giác Lượng làm Tri sự điều hành Giáo hội. Sau đó, đức Thầy hướng dẫn đại chúng làm lễ tạ Phật, chính thức tấn phong chức Trưởng lão Giác Phải – Trưởng Giáo đoàn III. Đức Thầy hướng dẫn Trưởng lão Giác Phải và Tăng đoàn đi hành đạo thăm viếng các miền tịnh xá trong Giáo đoàn.

Đến ngày 16 tháng 7 năm 1971, đức Thầy Giác An viên tịch. Trưởng lão Giác Phải thừa kế đức Thầy lãnh đạo Tăng đoàn, lèo lái con thuyền Giáo hội.

Năm 1971 đến 1991, đức Trưởng lão đã chứng minh thành lập thêm 15 ngôi tịnh xá và thâu nhận hàng trăm Tăng Ni xuất gia, hàng ngàn tín đồ quy y Tam bảo.

Ngài đã trùng tu ngôi Tổ đình Nam Trung năm 1989 và Tịnh xá Ngọc Tòng năm 1993.

Đức Trưởng lão đã từng tham gia công tác trong tổ chức Giáo hội Tăng già Khất sĩ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Năm 1971 đến năm 1975, Ngài là thành viên Hội đồng Viện Chỉ đạo Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, thành viên ưu tú trong Ban Chứng minh Hội đồng Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Phó ban Trị sự Phật giáo Khánh Hòa từ năm 1981 đến năm 1996.

Những ngày tháng cuối cùng: Tháng 2 năm 1991, thấy tuổi già sức yếu cần có người thừa kế lãnh đạo Giáo đoàn, Ngài đã tập hợp Tăng chúng suy cử theo truyền thống nội bộ và bổ sung các Ban Lãnh đạo, Ban Trị sự Giáo đoàn.

Ngày 15 tháng 7 năm 1995, Ngài cùng Ban Lãnh đạo Giáo đoàn về chứng minh Lễ Tự tứ tại Tịnh xá Ngọc Trung (An Khê, Gia Lai). Ngài gợi ý cho chư Tôn túc trong Ban Lãnh đạo Giáo đoàn cùng với Ngài đi hành đạo thăm viếng các miền tịnh xá lần cuối.

Trên đường hành đạo hơn 20 ngày, đi qua lộ trình 2000 km, thăm viếng gần 50 ngôi tịnh xá, tịnh thất trong 10 tỉnh thành miền Trung và Cao nguyên. Thời gian Ngài hành đạo có nhiều Tăng Ni, tín đồ Phật tử vô cùng hoan hỷ tới lui thăm viếng và ngày ngày ngưỡng vọng. Đức cố Trưởng lão luôn luôn nở nụ cười hiền hòa khả kính, khả ái khi gặp Tăng Ni và Phật tử.

Cuộc đời đức Trưởng lão đã phụng sự đạo pháp và dân tộc, là một tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo. Sự hành đạo và kế thừa lại trùng hợp lạ kỳ. Ngày xưa đức Thầy Giác An ra đi cũng hướng dẫn Tăng đoàn thăm viếng các miền tịnh xá, thăm hỏi và sách tấn Tăng Ni Phật tử trước khi ra đi. Ngày nay, Trưởng lão cũng hành y như thế. Thật hy hữu thay! Ngài trụ thế 86, hòa điệu với đời 53 năm, hành đạo 33 năm, 26 năm làm Trưởng Giáo đoàn III. Đức Trưởng lão viên tịch là Giáo hội mất đi một bậc bóng mát bồ-đề, toàn thể Tăng Ni Phật tử mất đi một bậc thầy khả kính. Tuy nhiên xét cho cùng như lời đức Phật dạy: "Đời người là vô thường, kiếp sống con người là mong manh như sương khói", thì sự ra đi của Ngài hôm nay cũng chỉ là sự trở về cội nguồn chơn tánh vĩnh hằng.

Trước sự mất mát không thể bù đắp của Giáo đoàn, toàn thể Tăng Ni Phật tử chúng ta hãy biến đau thương thành hành động, Đại Bi - Đại Hùng - Đại Lực để cúng dường Giác linh Ngài. Nguyện noi gương đức hạnh của Ngài, tinh tấn, vị tha và nhân ái trên con đường giải thoát. Lễ tang và Trà tỳ tiễn đưa kim quan của cố Trưởng lão được tổ chức trang nghiêm trọng thể và xây bảo tháp thờ xá-lợi tro cốt của Ngài để tưởng nhớ ghi sâu vào lòng mọi người một bậc tu hành chân chánh, tại Tổ đình Nam Trung.

PL: 2540 Giáo đoàn III Tăng Ni Phật tử đồng phụng lập năm Bính Tý, 1996.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan