CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Trưởng lão Hòa thượng Giác Hiền đã viên tịch

Trưởng lão GIÁC HIỀN, một trong những bậc Trưởng lão của Giáo đoàn II thuộc Hệ phái Khất sĩ đã viên tịch lúc 13g00 ngày 19 tháng 4 năm Canh Tý (11/5/2020).

Vẫn biết sanh tử là một lẽ thường, là quy luật tất yếu của tứ đại ngũ uẩn, nhưng có lẽ Tăng đoàn Khất sĩ, môn đồ pháp quyến Giáo đoàn II, không sao tránh khỏi bùi ngùi, thương tiếc về sự “ra đi” của Ngài!

Mỗi lần ra Đà Nẵng, chúng tôi đều sắp xếp đến Ngọc Giáng thăm Ngài và chư Tăng.  Tuy tuổi đã cao, nhưng Ngài thật minh mẫn. Kinh Bát Đại Nhân Giác, Bát-nhã tâm kinh, Lời vàng Phật dạy… mà Ngài đã viết thưở xưa vẫn còn trang trọng và gìn giữ… như mới ngày nào! Mỗi con chữ năm xưa thể hiện nét trân trọng, quý phái vẫn còn trong tập sách gối đầu giường ấy! Ôi quý biết bao, thời gian năm tháng khiên cho thân tứ đại già nua, nhưng tinh thần học Phật của Ngài được cảm nhận vẫn còn mạnh mẽ nơi đây..., vì Ngài vẫn đọc sách và tra từ điển mỗi ngày! Chúng tôi hết sức ngạc nhiên về sức học, hiếu học và đạo hạnh từ bi đôn hậu của Ngài.

Chúng tôi thế hệ con cháu, không biết mấy về Ngài, nhưng khi diện kiến Ngài niềm cung kính trong tâm chúng tôi lại dâng trào. Được mấy ai tuổi già minh mẫn và an trú trong Chánh pháp của đức Thế Tôn!

Kinh Tương ưng, tập 1, chương 2, đức Phật dạy:
“Thời gian (lặng) trôi qua,
Đêm (ngày) luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân,
Tiếp tục bỏ chúng ta.”
Bốn câu tiếp theo, có lẽ cũng rất ứng với Trưởng lão Giác Hiền:
“Những ai chịu quán sát,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ lợi thế gian,
Được hưởng chơn tịch tịnh.”

Ngài xuất gia thời son trẻ và có cuộc sống tịch tịnh trong mấy mươi năm qua. Lặng lẽ ngày đêm nghiên tầm kinh văn, tu tập, sống một nếp sống an tịnh của “người già”!

Xin gởi trọn nơi đây lòng tôn kính, đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão Giác Hiền, một bậc Hiền trong Giáo pháp. Cầu nguyện Ngài tự tại vào ra ba cõi, thong thả đến đi trong cõi nhơn thiên, lợi ích cho tất cả pháp giới hữu tình!

XIN NIỆM ÂN NGÀI NHỮNG LẦN TRI NGỘ, MỘT BẬC HIỀN TRÍ TRONG TÂM CON!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan