CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm cố Trưởng lão Giác Dưỡng lần thứ 26 tại Tịnh xá Ngọc Duyên

Sáng ngày 29 tháng 2 năm 2020 (nhằm ngày Mùng 7 tháng 2 năm Canh Tý) tại làng Đập Đá thuộc Thị xã An Nhơn đã làm sống dậy hình ảnh tăng đoàn vào làng khất thực hoá duyên trong màu huỳnh y giải thoát dưới sự chứng minh và hướng dẫn của HT Giác Phùng, buổi trì bình khất thực nhằm ôn lại truyền thống hạnh Khất sĩ của chư Phật ba đời nói chung và theo tư tưởng của Đức tổ sư nói riêng nhằm để xin và học: “Xin vật chất để nuôi thân, Xin tinh thần để nuôi trí”,  trước khi diễn ra lễ Tưởng niệm cố Trưởng lão Giác Dưỡng lần thứ 26 do chư Tăng và Phật tử Tịnh xá Ngọc Duyên (Bình Định) Long trọng tổ chức.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT Giác Phùng - Giáo phẩm Hệ Phái, Tri sự phó Thường trực GĐ III; HT Giác Trong - Giáo phẩm Hệ Phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ III; HT Giác Trí -  Giáo phẩm Hệ Phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐIII; HT Giác Thành - Giáo phẩm Hệ Phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự GĐIII; HT Giác Chiến - Giáo phẩm GĐIII; TT Giác Mạnh - Chứng minh BTS GHPG huyện Hoài Nhơn, Giáo phẩm GĐII. 
NT Kinh Liên, Giáo phẩm ni giới HPKS; NT Hiệp Liên, Trưởng ban quản sự Ni chúng GĐIII; NS Liên Liên - UV thường trực BTS GHPG tỉnh Bình Định, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh.

Sau khi hội chúng ổn định và trang nghiêm thanh tịnh lắng lòng nghe HT Giác Thành cung tuyên tiểu sử nhằm ôn lại đạo nghiệp của cố Trưởng Lão  “Cố Trưởng lão Giác Dưỡng, thế danh Đào Vọng, sinh năm Nhâm Tuất (1921) tại thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 1963 Ngài quyết chí xuất gia tầm đạo, Năm 1975, ngài được Giáo hội bổ nhiệm về trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên ở xã Đập Đá cho đến ngày viên tịch. 
Trong suốt cuộc đời hành đạo, cố Trưởng lão Giác Dưỡng luôn luôn là vị thầy tinh nghiêm giới luật, đạo hạnh tròn đầy, nên Tăng chúng trong Giáo đoàn đều kính mến và noi gương tu học. Do đó, Ngài được tấn phong vào hàng Thượng Tọa vào năm 1980. Đến năm 1992 lại được giáo đoàn suy cử vào chức vị Đệ nhất Phó Giáo Đoàn III Khất Sĩ”.

Hôm nay, hàng hậu học lại có cơ hội noi dấu theo gương người xưa, học theo hạnh của bậc cao tăng hạnh đức, hội chúng lắng lòng trong tinh thần tri ân, và đền ân, nguyện tu tập tinh tấn để đền đáp công ơn Tổ thầy. 

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

 

 

    Chia sẻ với thân hữu: