CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm cố Trưởng lão Tri sự Giác Như viên tịch lần thứ 37

Sáng nay, ngày 9/6/2020 (nhằm ngày 18/4 nhuần/ Canh Tý), chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Như - Tri sự trưởng đầu tiên của Phật giáo Khất sĩ, trong dịp khóa Bồi dưỡng Trụ trì 2020 của Hệ phái đang diễn ra tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

Quang lâm chứng minh: HT. Giác Tường - Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Ngộ - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Phùng - Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó Thường trực Giáo đoàn III; HT. Minh Hóa - Giáo phẩm Hệ phái, Phó BTS GHPGVN Q.2, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang, cùng chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư và hơn 300 vị chư Tôn đức Tăng Ni tham dự khóa An cư và Bồi dưỡng Trụ trì cũng có mặt đồng thành kính tưởng niệm Hòa thượng Tri sự trưởng, một bậc Thầy hiền của Hệ phái Khất sĩ.

Sau khi, dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Như, HT. Giác Tường đã có đôi lời khuyến tấn đến toàn thể đại chúng noi theo gương hạnh cố Trưởng lão, cố gắng tinh tấn tu tập, trau dồi Giới - Định - Tuệ, xứng đáng là Thích tử Như Lai, là người con trò giới hạnh trong giáo pháp Khất sĩ.

Trưởng lão Tri sự Giác Như là một trong những đệ tử của đức Tổ sư. Được biết, Ngài vốn là một nông dân thuần phát, hiền lành. Khi đi mua đồ để chuẩn bị cho mùa gặt lúa, gặp Tổ sư với hình ảnh thoát tục, siêu phàm đang trên đường khất thực hóa duyên, Ngài liền khởi phát tín tâm, từ bỏ đời sống thế tục, xuất gia sống đời Phạm hạnh.

Ngài rất tận tụy với công việc của Tăng chúng và thường quan tâm đến đời sống ăn mặc ở bệnh của chư Tăng. Không việc khó nào Ngài không làm, không việc nào của Tăng chúng Ngài từ nan. Do đó, trước khi vắng bóng,  đức Tổ sư đã di chúc lại, bổ nhiệm Trưởng lão làm Tri sự của Tăng đoàn Khất sĩ.

Trong Tăng chúng, nếu như Nhị Tổ Giác Chánh được xem là tiêu biểu cho hạnh hành xứ (đi du phương hóa đạo), thì gương hạnh tu hành, đặc biệt hạnh trụ xứ (ở một nơi hoằng dương Phật pháp) của Trưởng lão Tri sự Giác Như được tứ chúng rất mực tôn kính.

Năm 1983 (Quý Hợi), Ngài thuận thế vô thường, xả bỏ huyễn thân, thu thần thị tịch, tự tại an nhiên giữa cõi phù vân.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ:

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan