CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm lần thứ 14 đức Nhị Tổ Giác Chánh

Ngày 17/6/Mậu Tuất (nhằm ngày 29/7/2018), Tổ đình Minh Đăng Quang tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra Lễ Tưởng niệm 14 năm đức Trưởng lão Nhị Tổ Hệ phái Khất sĩ viên tịch.

Tham dự lễ có sự hiện diện của chư Tôn Hoà thượng: HT. Giác Tường, HT. Giác Nhường, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Giới, HT. Giác Dũng, HT. Giác Hùng – Giáo phẩm chứng minh Hệ phái cùng chư Tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, chư Đại đức Tăng các Giáo đoàn, và chư Tôn đức Ni: NT. Cần Liên, NT. Yến Liên, NS. Thành Liên cùng chư Tôn đức Ni cũng như hàng ngàn Phật tử từ các miền Tịnh xá trở về tham dự.

Trong buổi lễ, HT. Giác Giới – Trưởng ban Tổ chức, Trụ trì Tổ đình Minh Đăng Quang đã cung tuyên lược sử cuộc đời và đạo hạnh của đức Trưởng lão Nhị tổ Giác Chánh. Một đời xuất gia hành đạo theo bổn hoài của chư Phật và đặc biệt có duyên sâu dày với giáo pháp Khất sĩ, đức Nhị Tổ tinh chuyên thực hành trọn vẹn pháp và luật, mà Ngài đã lãnh thọ từ nơi đức Tổ sư Minh Đăng Quang, bậc Thầy cao cả. Ngoài việc tu tập để làm cho tự thân được an lạc, đức Nhị Tổ còn là tấm gương sáng để chư Tăng, Ni hậu tấn noi theo. Hạnh đức của Ngài được thể hiện qua từng cử chỉ, oai nghi, như: đi, đứng, nằm, ngồi hay bất cứ hành động nào luôn có chánh niệm, tỉnh giác đi theo và cách Ngài ứng xử hay nói năng đều mang đầy chất liệu của lòng từ bi, tâm giác ngộ, như đơn cử về giai thoại của Ngài khi đối đáp với Tăng chúng:

Chư Tăng muốn thỉnh đức Nhị Tổ về ở Tịnh xá để sinh hoạt vì cảnh trí rất trong lành mát mẻ, nên có vị thưa rằng: “Kính bạch đức Thượng toạ dạo này ở trú xứ của con cũng mát lắm.

Đức Nhị Tổ cười đôn hậu và trả lời: Ở chỗ nào sống đúng chơn lý là nơi đó mát”.

Hay trường hợp khác,

Các vị bạch trình việc của Giáo hội quá thời gian công phu của Ngài nên mới xin sám hối. Đức Nhị Tổ từ tốn nói: “Bàn việc của Giáo hội giống như tu thiền”.

Những lời pháp ngữ cao quý của Ngài vẫn sống mãi với thời gian và luôn giá trị đối với chư Tăng Ni và Phật tử, mặc dù năm tháng có trôi qua một cách nhanh chóng hay chậm rãi từng phút giây.

Tóm lại, cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài đã ảnh hưởng lớn lao đến chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung hay đối với những chúng sanh nào có duyên với giáo pháp giác ngộ.

Sau phần cung tuyên lược sử, chư Tôn đức Tăng Ni và hàng bạch y cư sĩ thành tâm tưởng niệm nhớ đến ân đức của đức Trưởng lão Nhị Tổ; Người đã sanh ra nơi đời đem đến an lạc cho thế gian, cho số đông nhân loại.

Sau đó, chư Tôn đức chứng minh cho hàng Phật tử phát tâm cung kính cúng dường Tam bảo, cũng như hiện tiền Tăng Ni, đại chúng để tạo phước lành, an vui hạnh phúc ngay trong hiện đời và mai sau.

Hình ảnh buổi tưởng niệm:

Chư Tôn đức tưởng niệm Nhị Tổ 

Đại đức Minh Viên dẫn chương trình buổi lễ 

HT. Giác Giới cung tuyên lược sử Nhị Tổ 

Chư Tôn Hòa thượng chứng mình cúng dường trai ngọ

    Chia sẻ với thân hữu: