CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm Trưởng lão Giác Phúc lần thứ 19

Ngày 24/3/2019 (nhằm ngày 19/2 năm Kỷ Hợi), tại Tịnh xá Ngọc Phúc (TP.Pleiku, Gia Lai), chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 19 Trưởng lão Giác Phúc, nguyên Trưởng Giáo đoàn III viên tịch.

Chư Tôn đức chứng minh và tham dự

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Giác Phùng, Giáo phẩm hệ phái, Tri sự phó Thường trực BTS GĐ III; HT. Giác Trong, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ III; HT. Giác Trí, Giáo phẩm hệ phái, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục GĐ III; HT. Giác Minh, Ủy viên Ban Tăng sự Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ GĐ III; HT. Giác Thành, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm hệ phái, Phó BTS GĐ III; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trực thuộc Giáo đoàn, trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Trước buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni đã dâng hương và nhiễu tháp của cố Trưởng lão trong khuôn viên tịnh xá. Cũng nhân lễ vía Quán Thế Âm, chư Tôn đức cũng đã đối trước tôn tượng đức Ngài tại tòa Quan âm các, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát để cầu mọi sự an lạc và phúc lành.

Tiếp theo, chư Tôn đức Tăng Ni đã quang lâm vào chánh điện thực hiện nghi thức tưởng niệm lần thứ 19 đức Trưởng lão Giác Phúc - Nguyên Trưởng Giáo đoàn III viên tịch.

HT. Giác Minh xướng lễ tưởng niệm

HT. Giác Thành cung tuyên lược sử cố Trưởng lão

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, HT. Giác Minh xướng lễ, chư Tôn đức và Phật tử dâng hương tưởng niệm. Ngay sau đó, chư Tôn đức và Phật tử đã lắng nghe HT. Giác Thành, cung tuyên tóm lược tiểu sử cuộc đời hành đạo của Trưởng lão Giác Phúc. Kế tiếp, đại chúng đã cùng nhau ngồi thiền để nhắc nhau cố gắng tu tập, theo gương của Trưởng lão khi còn sinh tiền.

Cuối buổi lễ, HT. Giác Trong đã giảng về công hạnh, sự tu tập và quá trình hành đạo của Trưởng lão Giác Phúc. Từ đó giúp cho đại chúng hiểu rõ hơn về hạnh nguyện của Trưởng lão và chư Tôn đức tiền bối đã nghiêm mật hành trì giáo pháp và hạnh nguyện độ tha, xây dựng Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

Trước khi cử hành nghi lễ tưởng niệm, chư tôn đức Tăng Ni đã trì bình khất thực trên đường phố Tây nguyên thuộc TP. Pleiku. Hoạt động này nhằm tưởng nhớ công hạnh lúc Trưởng lão còn sanh tiền thường xuyên hành trì.

Trì bình khất thực Tưởng niệm cố Trưởng lão

Dâng hương tại tháp cố Trưởng lão

Nhiễu tháp cố Trưởng lão

Cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ-tát

Trang nghiêm tưởng niệm cố Trưởng lão

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan