CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Rạng ngời trí tâm

Mai vàng rụng sáu lăm năm

Hỡi ơi Sư Tổ xa xăm chốn nào

Noi gương dạy bảo theo Thầy

Lục hòa phẩm hạnh hằng ngày sống chung

Cái Sống, cái Biết, cái Linh

Ba cái là một như in chẳng rời

Đồng tu Tăng chẳng lìa đoàn

Thân Tâm, Khẩu, Ý con ngoan Phật Đà

Sáu lăm Thầy mãi cách xa

Chúng con quy tụ rạng tòa Minh Quang

Tổ Đình nơi Tổ đản sinh

Quê hương đất mẹ đậm tình nước non

Vĩnh Long rực rỡ bóng hình

Bốn phương hội tụ tiếp nghinh lễ Thầy

Đồng tâm đồng nguyện nơi đây

Tổ Sư trở lại một ngày chẳng xa

Độ sanh chúng cõi ta bà

Nối truyền Chánh pháp Thích Ca kịp thời

Khuyến tu giáo hóa lành khơi

Người mê chợt tỉnh rạng ngời trí tâm.

Những hình ảnh lưu niệm của các giáo đoàn tại Đại lễ:

Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái

Chư Tôn đức Giáo đoàn I

Chư Tôn đức Giáo đoàn II

Chư Tôn đức Giáo đoàn III

Chư Tôn đức Giáo đoàn IV

Chư Tôn đức Giáo đoàn V

Chư Tôn đức Giáo đoàn VI

Chư Tôn đức Ni giới Khất sĩ

Chư Tôn đức Ni Giáo đoàn III

Chư Tôn đức Ni Giáo đoàn IV

Chư Tôn đức Ni Giáo đoàn VI

*** Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng và Khánh thành Tổ đình Minh Đăng Quang được thành công là nhờ sự đóng góp tài lực và sức lực của chư Tôn đức Ni Giáo đoàn I trong suốt thời gian chuẩn bị và các ngày Lễ. Hình ảnh lưu niệm các Giáo đoàn thiếu vắng chư Ni thật là điều đáng tiếc.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan