CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời phát nguyện trong lễ Khai mạc khóa tu lần 7

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái.

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng trong chúng hiệp hòa.

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm và long trọng của buổi lễ khai mạc khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 7 tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Tường, chúng con xin đại diện cho hành giả khóa tu kính dâng lên chư Tôn đức lời phát nguyện tu tập.

Kính bạch chư Tôn đức,

Sinh ra trong cuộc đời ai ai cũng phải từng bước lớn khôn bằng sự học tập và rèn luyện bản thân. Cũng vậy, sinh ra trong giáo pháp những người con Phật khi xuất gia cũng cần phải nỗ lực tu hành mới mong giải thoát trần lao, luân hồi sanh tử.

Khi xưa tại Lộc Uyển, Đức Thế Tôn chuyển vận bánh xe Chánh pháp, mở đầu công cuộc hoằng pháp lợi sinh nhằm độ cho chúng sanh quay về bến giác. Trong thời hiện tại, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang “Nối truyền Thích Ca chánh pháp”, xây dựng nên hệ phái Khất Sĩ ngày nay cũng mang hoài bão lợi sinh như chư Phật quá khứ và hiện tại. Nếp sống thanh bần nhưng thoát tục mà Ngài đã truyền dạy là con đường chân chánh có thể soi sáng cho bao thế hệ xuất gia đi đúng lộ trình giải thoát. Từ khi đức Tổ sư vắng bóng đến nay, hơn nửa thập kỷ qua, hình ảnh của người Khất Sĩ đã truyền bá khắp cả nước và sang cả nhiều nước trên thế giới. Thế nhưng nếp sống Tứ y pháp ngày nào dần dần bị mai một do điều kiện khách quan của xã hội đương thời.

Nhằm làm sống lại hạnh tu thoát trần thượng sĩ, chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái đã triển khai những khóa tu truyền thống trong nhiều năm qua làm nơi cho chư Tăng 6 Giáo đoàn tu học. Trải qua 6 lần thực hiện, khóa tu truyền thống đã đi vào nề nếp ổn định. Đó là một niềm vui chung cho chư Tăng và tín đồ Phật tử trong Hệ phái. Hôm nay, khóa tu chính thức bước sang lần thứ 7, chúng con cảm thấy thật may mắn khi có đầy đủ thiện duyên được tham dự dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức.

Theo chân quý Ngài đồng tu trong tinh thần hòa hợp, trên có đức Phật chứng minh, có Đức Tổ sư uy nghiêm thoát tục, lòng chúng con cảm xúc khôn nguôi. Chúng con cảm thấy một sức sống mới như được tràn về. Chư Tôn đức đã thắp lên một ngọn đuốc từ quang và làm bừng lên một nhiệt huyết, một tinh thần tiến tu nỗ lực trong tâm của mỗi chúng con. Chúng con biết rằng chính nhờ tinh thần quyết tâm này mà những ngày tu học sắp tới chúng con sẽ tinh tấn hành trì pháp học cũng như pháp hành để đạt được nhiều sự an lạc trong suốt bảy ngày tu.

Để cho tinh thần của đại chúng càng thêm mạnh mẽ, chúng con kính cung thỉnh chư Tôn đức chứng minh cho chúng con xin phát nguyện những điều sau đây:

1.Chúng con xin nguyện tuyệt đối tuân thủ nội quy và thời khóa tu tập do Ban Tổ chức đã đề ra.

2.Chúng con xin nguyện giữ gìn oai nghi, tế hạnh và nết hạnh thanh bần theo đúng một người Khất Sĩ.

3.Chúng con xin nguyện một lòng giữ gìn giới pháp, nỗ lực tu hành để chiến thắng mọi ác duyên và an trú trong chánh niệm.

4.Chúng con xin nguyện đoàn kết, hòa hợp, tôn trọng, yêu thương và sách tấn lẫn nhau để xây dựng cho Hệ phái ngày càng bền vững và phát triển.

5.Chúng con xin nguyện giữ gìn nơi sinh hoạt sạch sẽ, gọn gàng và tu tập thật tốt để không phụ công ơn của chư Tôn đức và quý Phật tử trong Ban hộ khóa tu.

Kính bạch chư Tôn đức!

Với năm điều phát nguyện trên là cảm xúc khát khao tu hành của chúng con theo đường lối tông môn của Tổ thầy. Chúng con xin kính dâng lên chư Tôn đức chứng minh để bảy ngày sắp tới toàn thể hành giả chúng con hưởng nhờ hồng ân Tam bảo và đạo lực của quý Ngài mà tu hành tinh tấn nhằm đạt được hương vị của giác ngộ và giải thoát.

Chúng con cầu nguyện chư Tôn đức pháp thể khinh an, chứng đắc bồ đề, cửu trụ ta bà để mãi mãi là ngọn đèn chơn lý soi đường cho chúng con và chúng sanh nương về nẻo Phật.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ-Tát Ma-Ha-Tát tác đại chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan