CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời Tưởng niệm cố Đại lão HT. Pháp sư

gn16

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời;

Kính lạy đức Tổ sư và chư đức Thầy khả kính;

Kính lạy Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư thùy từ minh chứng;

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni;

Con người sống ở trên đời ai ai cũng phải một lần sinh ra và một lần tạ thế. Đây là quy luật vĩnh hằng trong kiếp phù sinh. Đến với cuộc sống này trong 93 mùa xuân và đến với đạo pháp trong 60 mùa hạ, cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên là ngọn đèn chơn lý soi đường cho Tăng Ni và Phật tử trong Hệ phái tu tập theo con đường Khất sĩ ở trong nước và ở hải ngoại. Thuận thế vô thường, Ngài rũ bỏ xác thân tứ đại để trở về cõi tịch diệt, để lại cho hàng hậu học niềm kính tiếc khôn nguôi.

Nhớ buổi lên đường tầm chánh giác

Sáu mươi năm thân choàng mảnh cà-sa

Đời Pháp sư vạn dặm bước ta-bà

Giã cõi tạm vân du về cõi tịnh.

Hôm nay, trong tình Linh Sơn cốt nhục và với tấm lòng tôn kính đạo hạnh một đời dấn thân hành đạo, chư Tăng Giáo đoàn II thành tâm cung đối Linh đài, đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc. Nguyện cho dư âm pháp ngữ vẫn mãi vang vọng và nguyện cho những áng thơ trác tuyệt của Ngài vẫn trường lưu trong nhân thế để làm lợi lạc cho chúng hữu tình.

Ngưỡng nguyện Giác linh Ngài thùy từ chứng giám.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

    Chia sẻ với thân hữu: