CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời Tưởng niệm cố HT. Giác Tràng của BTS GHPGVN Quảng Nam

 HT-Trang-BTS GHPGVN Quang Nam

 

Nam-mô Thập phương Thường trú Tam Bảo tác đại chứng minh,

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh,

Nam-mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh,

Kính bạch chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN,

Kính bạch chư Tôn Giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa quý vị quan khách,

Kính thưa quý đạo hữu Phật tử,

Đức Phật của chúng ta – Ngài đã thị hiện ở đời và rồi Ngài cũng đã ra đi sau khi hoàn thành bản nguyện cứu khổ độ sanh. Chúng ta hôm nay rồi cũng sẽ ra đi như bao nhiêu người ra đi trước theo định luật vô thường “thành, trụ, hoại, không” hay “sanh, trụ, dị, diệt”. Quy luật sanh – tử này không chừa một ai và cũng không ai tránh khỏi. Hòa thượng Thích Giác Tràng không ra ngoài quy luật đó.

Hôm nay, trước giờ cung tống kim quan, tiễn đưa nhục thân Hòa thượng trà tỳ tại đài hỏa táng An Phước Viên – Đà Nẵng và thỉnh xá-lợi Hòa thượng về nhập bảo tháp tại Tịnh xá Ngọc Cẩm – Hội An. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Ban Trị sự GHPGVN TP. Hội An có đôi lời tưởng niệm.

“Quảy dép về Tây chốn nghỉ ngơi,

Hạc vàng cất cánh hướng chân trời.

Dung nhan đã khuất nơi trần thế,

Đưa tiễn người đi có mấy lời…”.

Nhớ Giác linh xưa!

Từ đất Quảng thân thương, phố cổ Hội An – Di sản Văn hóa Thế giới, nơi sông Hoài xuôi về biển cả, Hòa thượng chào đời vào cuối năm Tân Tỵ - 1940 nơi địa danh “Rừng dừa bảy mẫu” – xã Cẩm Thanh anh hùng. Thuở thiếu thời, vốn có căn cơ từ kiếp trước, ngộ lý vô thường không màng công danh phú quý, không mơ tưởng tới hạnh phúc thế gian, chỉ mơ ước làm bậc Xuất trần thượng sĩ. Năm 23 tuổi, Ngài xuất gia và 4 năm sau thọ Cụ túc giới tại giới đàn Ngọc Tân - Vĩnh Long. Từ thập niên 67 đến 76, bước đường học đạo và hành đạo của Hòa thượng trải dài cùng năm tháng từ Tịnh xá Trung Tâm – Q.6 – Sài Gòn đến Ngọc Ninh – Bình Long, Ngọc Lâm – Ba Ngòi, Ngọc Tháp – Phan Rang. Điểm dừng chân cuối cùng là đất Quảng thân yêu – nơi chôn rau cắt rốn, nơi đầu tiên thế phát xuất gia – Tịnh xá Ngọc Cẩm (phường Cẩm Phô, phố cổ Hội An).

Từ đó, qua hơn 40 năm hành đạo, ngoài việc xây dựng và phát triển Hệ phái Khất Sĩ tại Quảng Nam như kiến thiết xây dựng tịnh xá, đào tạo Tăng tài, Hòa thượng đã cùng với chư Tôn đức Tăng Ni tại thành phố Hội An, cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam chăm lo xây dựng ngôi nhà chung của Phật giáo đất Quảng phát triển vững mạnh.

Cuộc đời Hòa thượng là tấm gương sáng cho Tăng Ni, Phật tử noi theo. Với nhiệm vụ, Hòa thượng không từ chối bất cứ Phật sự nào khi được Giáo hội phân công, từ Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni đến Trưởng ban Kinh tế Tài chính qua nhiều nhiệm kỳ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam được thành lập từ năm 1997 đến 2014, Hòa thượng giữ chức vụ Phó ban Trị sự. Trong xã hội, Hòa thượng là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiều khóa liên tục. Từ 1997 đến 2014, Hòa thượng là Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng,

Bằng tinh thần phụng sự Đạo pháp, báo Phật ân đức, 75 năm hiện hữu ở cõi đời, trải qua gần nửa thế kỷ hành đạo, Hòa thượng đã làm cho Tổ ấn trùng quang, đạo vàng xán lạn, xứng danh con nhà họ Thích – bậc trưởng tử của Như Lai.

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2007 - 2012), Hòa thượng được tấn phong lên hàng giáo phẩm “Hòa thượng”. Vào Đại hội toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2012 - 2017), Hòa thượng được cung thỉnh vào Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Bằng hạnh nguyện khứ lai vô ngại, tại tự tùy duyên, tùy duyên bất biến, làm Phật sự như không hoa, độ chúng sanh như huyễn hóa, vô tâm hành sự, hạnh nguyện Hòa thượng thật tuyệt vời, vô tướng tùy tâm.

Quả thật:

“Sắc tướng vốn không,

Mượn cảnh huyễn độ người như huyễn.

Tử sanh nào có?

Mượn thuyền Từ độ kẻ trong mê… ”.

Chúng tôi biết rằng:

“Lá rụng về cội,

Nước chảy ra khơi.

Sống gởi thân sanh tử một đời,

Thác về chốn Niết-bàn muôn thuở…”.

Hôm nay, Hòa thượng thuận lý vô thường, trở về với thế giới Niết-bàn vô tung bất diệt. Trong giờ phút ngàn thu vĩnh biệt này, chúng tôi là những Pháp lữ đồng hành làm sao không tránh khỏi sự bùi ngùi kính tiếc.

Từ đây, Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà mất đi một bậc Tôn túc lãnh đạo, tông môn Hệ phái mất đi một vị Giáo phẩm và Tăng chúng cùng tín đồ Phật tử Tịnh xá Ngọc Cẩm mất đi một vị Tôn sư khả kính.

Mới hay:

“Mây đi ai biết bao giờ lại?

Xa tít chân trời dấu nhạn bay!

Ánh lửa về đâu, khi diêm tắt?

Ai hay tiếng vỗ một bàn tay…”

Kính bạch Giác linh Hòa thượng,

Giờ đây, trước linh đài khói trầm quyện tỏa, chúng tôi thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An cùng toàn thể Tăng Ni tín đồ Phật tử trong tỉnh, xin đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh Hòa thượng cùng đôi lời tưởng niệm, đồng thanh tán tụng xưng dương công đức Hòa thượng. Nguyện cầu Hòa thượng cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta-bà, tùy duyên hóa độ.

Ngưỡng mong Hòa thượng thùy từ chứng giám.

Kính bái biệt Hòa thượng.

    Chia sẻ với thân hữu: