CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời Tưởng niệm Hòa thượng Giác Tần của Giáo phẩm hệ phái

Kính bạch chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh Giáo hội PGVN

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng chứng minh BTS GHPGVN và chư Tôn đức Giáo phẩm tỉnh Bình Định,

Kính bạch Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định cùng chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh và chư Tôn đức Giáo phẩm Tri sự Giáo đoàn III,

Kính thưa Ban Tổ chức lễ tang và toàn thể môn đồ pháp quyến, hiếu quyến và toàn thể Phật tử hiện diện,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trong các Tổ đình, tự viện, tịnh xá trong và ngoài tỉnh,

Trước giờ cung tống kim quan, nghìn thu vĩnh biệt, cho phép chúng tôi có đôi lời ai điếu kính gởi đến cố Hòa thượng Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự trưởng Giáo đoàn III và toàn thể đại chúng,

Kính thưa đại chúng,

Vẫn biết sinh tử là lẽ thường, hiệp tan là trò dâu bể. Đối với các bậc giác ngộ, sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ, có gì phải ngại sanh, có gì phải lo tử. Sanh tử đến đi đều là mộng, hội ngộ tao phùng nào cũng phải chia xa. Thế nhưng trong tình Pháp lữ Linh Sơn, đồng môn quyến thuộc, sự ra đi của Hòa thượng khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động, kính tiếc một bậc xuất trần Khất sĩ, nhu hòa làm mẫu, hỷ xả làm gương, phát huy chơn lý diệu thường, niệm Phật tịnh tu làm hạnh gốc.

Nhớ năm xưa 1981 – 1985, những ngày đầu tiên khai hạ ở Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. HCM), Hòa thượng cùng với chúng tôi, học pháp nghiên tầm, Bách pháp minh môn,... làu thông pháp số. Hòa thượng được khen là đệ tử chân truyền của Huyền Trang tôn giả, con nhà duy thức tướng tông... Những hình ảnh tinh chuyên tu học ấy, đẹp biết là bao!

Hôm nay nhìn lại, một thoáng mấy mươi năm đã trôi qua! Kẻ đã già, người hóa thành thiên cổ! Ôi vô thường tạo hóa, kiếp phù sinh giả tạm thật không thường! 

Thưa Giác linh Hòa thượng,

Trong khói hương trầm quyện tỏa của buổi lễ truy điệu hôm nay, chúng tôi lắng nghe đôi dòng tiểu sử của Hòa thượng và những lời ai điếu của môn đồ Pháp quyến, vốn đã biết và quý nhau, giờ thêm niềm quý kính. Những đóng góp của Hòa thượng đối với Giáo đoàn III thật đáng trân trọng. Từ ngày Hòa thượng Giác Dũng – Trưởng Giáo đoàn III ra đi, Hòa thượng lại càng thể hiện tố chất của bậc Sư huynh trong Giáo pháp, quan tâm nhắc nhở Tăng Ni, Tăng sự được giải quyết ổn thỏa, giữ vững mối giềng của đạo. Ngày nay, Giáo đoàn III hưng thịnh, Tăng Ni Phật tử thêm đông, nhiều ngôi tịnh xá được dựng, đều là nhờ công đức đóng góp của chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo, trong đó có sự góp phần của Hòa thượng.

Mặc dù bệnh duyên đeo đẳng trong nhiều năm trường, nhưng sự điều độ, ý chí và nghị lực khiến cho tuổi thọ của Hòa thượng đến ngày nay. Sự bao dung từ ái của Hòa thượng đối với hàng hậu học, lúc thẳng thắng nghiêm trang vì đại cuộc, khi nhẹ nhàng từ ái bởi tình thương, làm cho chúng tôi thật hoan hỷ với gương hạnh của một vị đứng trong hàng Giáo phẩm.

Mặc dù thân tứ đại giả hợp của Ngài lúc khỏe lúc mệt, nhưng tình Pháp lữ, nghĩa sơn môn, Ngài luôn luôn quan tâm dù duyên có đủ hay không. Nơi đây cho phép chúng tôi nhắc thêm vài sự kiện mà chúng tôi được biết để tô điểm thêm nét son trong dòng sử tích của Hòa thượng.

Mùa xuân năm Giáp Ngọ - 2014, tưởng niệm tròn 60 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 – 2014) và 70 năm thành lập Hệ phái Khất sĩ tại Việt Nam (1944 – 2014), được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2, TP. HCM), sức khỏe của Hòa thượng nào có tốt lắm đâu, nhưng Ngài vẫn cố gắng dẫn dắt chư Tăng và Phật tử Tịnh xá Ngọc Duyên đồng về tham dự.

Tháng 6 năm Bính Thân (2015), khi hay tin Hòa thượng Giác Nhiên – Pháp chủ Tăng già Khất sĩ Thế giới xả bỏ huyễn thân, thu thần viên tịch, chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ về Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2, TP. HCM) thọ tang, Hòa thượng cũng không ngại đường xá xa xôi và bệnh duyên, trở về Pháp viện để tỏ bày hiếu đạo cùng với chư Tôn đức Giáo phẩm.  

Năm 2016, Hệ phái Khất sĩ hưởng ứng, tổ chức chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng dẫu không được khỏe hẳn, cũng cất công vào Pháp viện Minh Đăng Quang để dự lễ  kỷ niệm, bày tỏ niềm vui chung của cả Giáo hội.

Năm 2017, Hệ phái xúc tiến làm bảo tháp Hồng Ân, tôn vinh hình ảnh và ghi lại dấu son của đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dấu ấn của Tổ sư lập đạo và hành trạng của chư Tôn đức Trưởng lão và Tăng Ni Hệ phái lập đạo và hành đạo trong suốt 70 năm qua, Hòa thượng là người tích cực trong Giáo đoàn III vận động cùng với chư Tôn đức Hệ phái thực hiện.

Những khi đoàn từ thiện từ miền Nam ra miền Trung cứu trợ thiên tai bão lũ..., có dịp ghé về Tịnh xá Ngọc Duyên, lần nào cũng được Hòa thượng, chư Tăng và Phật tử đón tiếp nồng hậu trong tình pháp lữ Linh Sơn.

Nhắc lại bấy nhiêu thôi cũng đủ làm ấm lòng chúng tôi khi nghĩ về Hòa thượng, một vị Pháp hữu đệ huynh trong tông môn quyến thuộc Khất sĩ.

Hôm nay đây, Hòa thượng đã mãn duyên trần, về nơi Phật cảnh, bất thối Bồ-tát làm bạn lữ. Chúng tôi người ở lại lo Phật sự của Giáo hội, gánh vác việc của Hệ phái, theo nguyện lớn của Tổ sư, nối truyền Thích-ca Chánh pháp, làm cho Phật pháp cửu trụ ta-bà, Tổ ấn trùng quang, chúng sanh được lợi lạc.

Nhân đây, cho phép chúng tôi trân trọng chia sẻ sự mất mát lớn lao này cùng môn đồ Pháp quyến Giáo đoàn III. Từ nay còn đâu nữa bóng hình của một vị Tri sự trưởng trí tuệ khả kính  trong mỗi dịp Tự Tứ, lễ Tổ... cùng chung lo  giải quyết Tăng sự của Giáo đoàn với tinh thần khai, giá, trì, phạm... Còn đâu nữa một hình ảnh chân tu đạo hạnh làm gương giáo hóa quần chúng Phật tử và thương người như thể thương thân...!

Ôi, tứ đại gá nương không bền chắc

Ngũ uẩn này duyên hợp lại hoàn không

Cảnh hồng trần sắc sắc, không không

Tam tướng: Khổ, vô thường, vô ngã.

Nhân đây, chúng tôi xin phân ưu cùng môn đồ pháp quyến. Hòa thượng tuy ra đi nhưng để lại gia sản hình ảnh đạo hạnh và lời dạy cao quý của Ngài cho quý vị. Đó là hành trang cho môn nhân đệ tử hiếu quyến noi theo hành trì. Tinh thần học pháp, chia sẻ giáo pháp và hiếu đạo đối với Tổ Thầy của cố Hòa thượng mãi là tấm gương cho quý vị noi theo.

Trước giờ cung tiễn nhục thân của Hòa thượng về đài hỏa táng, thay lời chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, xin kính tiễn Giác linh Ngài:

Nhẹ gót tiêu diêu về Phật cảnh

Liên trì hải hội chứng vô sanh

Sen vàng chín phẩm sẵn dành

Tây phương An dưỡng cảnh thanh Niết bàn.

Nam mô Giác linh Hòa thượng Tri sự trưởng Giáo đoàn III Cao đăng Phật quốc thùy từ chứng giám.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan