CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời vàng 10

Ðêm dài cho kẻ thức,
 Ðường dài cho kẻ mệt,
 Luân hồi dài, kẻ ngu,
 Không biết chơn diệu pháp.[I]               [/I]

                     [I](Kinh Pháp Cú, 60)[/I]

    Chia sẻ với thân hữu: