CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời vàng 5

Như hồ nước sâu thẳm,
 Trong sáng, không khuấy đục,
 Cũng vậy, nghe chánh pháp,
 Người trí hưởng tịnh lạc.

[I](Kinh Pháp Cú, 82)[/I]

    Chia sẻ với thân hữu: