CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời vàng 6

Những ai hành trì pháp,
 Theo chánh pháp khéo dạy,
 Sẽ đến bờ bên kia,
 Vượt ma lực khó thoát.

[I](Kinh Pháp Cú, 86)[/I]

    Chia sẻ với thân hữu: