CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lược sử Đại lão Hòa thượng Pháp sư (phổ thơ)

PS KyYeu 1 (1923 – 2015)

Cuộc đời đạo nghiệp của thiền sư
Đại lão cần chuyên trải hạnh từ
Khuyến tấn dân khờ buông não loạn
Trao cùng kẻ dại thoát niềm tư
Trần duyên pháp thể nhân đà vẹn
Phật Quốc cao đăng nghiệp đã trừ
Tứ chúng môn đồ luôn kính lễ
Tôn thờ huệ mạng hiển chân như

I. THÂN THẾ

1. Hồng trần tỏa sáng một nhân duyên
Họ Nguyễn mừng vui đón bậc hiền
Kỷ niệm gia đình năm Quý Hợi (1923)
Ô Môn dấu ấn mãi lưu truyền

2. Lưu truyền hiện thể sóng đầy vơi
Vượt khó dày công ngọn đuốc ngời
Thành Được thế danh Văn Ất Nguyễn
Chị anh cả Út có năm người

3. Song thân hiểu rộng phần nghi lễ
Thiện Đức danh cha vẹn nghĩa trời
Phước Ngọc là tên người mẹ đảm
Trong nhà hiểu đạo phúc lành khơi

4. Tám tuổi lìa xa tình phụ tử
Vào chùa thấy Phật cả thành tâm
Tay sen lễ kính hương trầm tỏa
Mẹ hướng Quy y Pháp bảo tầm

5. Hòa thượng ân sư Minh Trí dẫn
Minh Châu pháp hiệu tỏ thân nầy
Ngài chăm học hỏi rèn kinh sách
Căn tánh sâu dày hạnh trí xây

6. Truyện cổ danh nhân tìm kiếm đọc
Thánh hiền các bậc quyết tìm ra
Chuyên cần muốn hiểu điều mong ước
Cố học ngày đêm bởi thật thà

7. Năm ngài mười sáu luôn tìm học
Một chín mười ba đạo quyết tầm
Minh Phụng là thầy ban giới thể
Tín Chơn pháp hiệu tự Minh Tâm

II. NHÂN DUYÊN XUẤT GIA TU TẬP

8. Đầu năm một chín lẽ năm hai
Hội đủ nhân duyên gặp đức Ngài
Sư Tổ Minh Đăng Quang giải lý
Vận hành chuyển pháp thật khoan thai

9. Sắc thân xử lý đường trung đạo
Chí nguyện chân truyền hạnh Thích ca
Bát Chánh khơi nguồn bằng giới luật
Thiền hành xe pháp chuyển luân xa

10. Qua vùng sông nước ở miền tây
Nối lại Cần Thơ diệu Pháp thầy
Tại xứ Ô Môn bừng trí ngộ
Chí thành lễ Tổ nhận trò đây

11. Xuất gia cầu đạo Sa di giới
Tổ nhận truyền trao hiệu ứng dày
Thích Giác Nhiên đăng ngời chí cả
Ngày rằm Quý Tỵ tháng không hai

12. Ngọc Viên tịnh xá Vĩnh Long này
Bát giới trao tầm pháp hạnh khai
Bước nhẹ sau thầy qua khắp chốn
Đông Nam Tây Bắc nghĩa sâu bày

13. Trước ngày vắng bóng của Tôn sư
Mùng một tháng hai Giáp Ngọ chừ
Một chín năm tư Ngài phó chúc
Giáo đoàn khất sĩ vẹn tròn như

14. Kế thừa trưởng lão gìn thanh pháp
Giác Chánh hoằng dương ánh đạo vàng
Tháng bảy Ất Mùi rằm lễ hội
Cửa từ rộng mở sáng vầng quang

15. Chứng minh Nhị Tổ phát huỳnh y
Cụ túc Tỳ kheo giới thọ trì
Phạm hạnh Sa môn hành đạo pháp
Nhân hòa Ngọc Hiệp trải lòng bi

16. Thiêng liêng sứ mạng hiển thao tài
Thực hiện duyên lành tác sự lai
Vững chí bền gan trôi chướng ngại
Cùng hang cuối ngõ rạng công dày

III. THÀNH LẬP GIÁO ĐOÀN IV
VÀ HOẰNG PHÁP ĐỘ SANH


17. Sau ngày Tổ vắng dặm ngày mong
Khất sĩ Du tăng vẫn một lòng
Nhị Tổ thay người làm trưởng đạo
Hoằng dương tiếp nối dẹp rừng chông

18. Hướng chọn bao ngày vun đạo chánh
Giáo đoàn dự kiến trọn hai năm
Ban đầu năm sáu qua năm bảy (1956-1957)
Gia Định - Sài Gòn các tỉnh thăm

19. Từ miền Trung cả Thừa Thiên-Huế
Quảng Trị, Đông Hà giảng pháp âm
Nổi trội trong đoàn "sư tử hống "
Rền vang khẩu khí rộng xa tầm

20. Hòa thượng Pháp sư cảm hóa người
Cư gia Phật tử khắp ngàn nơi
Quy y tín ngưỡng theo đường chánh
Đạo pháp lành duyên rực sáng ngời

21. Giáo đoàn hưng thịnh chuyển từ đây
Hai chuyến miền Trung sức tuệ dày
Đệ tử Tôn sư gầy mối đạo
Duyên lành tiếp diễn hạnh từ xây

22. Trưởng tôn Giác Tánh lập đoàn riêng
Giác Tịnh - Giác An tạo mối giềng
Giác Lý lần ra thành nhóm đạo
Chia phần quảng giáo một thời yên

23. Hòa thượng Pháp sư lại trở về
Lập trình bổn hạnh phá bờ mê
Giáo đoàn bốn trụ thường lưu diễn
Cảm hóa nhân sinh tỏ mọi bề

24. Các ngôi tịnh xá hãy còn nầy
Tuyệt tích bao thời đã đắp xây
Hòa thượng Pháp sư còn lưu mãi
Đông Tây Nam Bộ chí tâm gầy

25. Miền Đông đặc biệt chính Sài Gòn
Hồ Chí Minh ngời dạ sắt son
Tịnh xá Trung Tâm làm trụ sở
Trung ương Bình Thạnh cớ sao mòn

26. Giáo hội Tăng-già nước Việt Nam
Du tăng Khất sĩ rạng ưu đàm
Đạo tràng tiêu biểu bên quần chúng
Phật giáo trên đà đoạn ái tham

27. Quận hai Pháp viện Minh Đăng Quang
Họp chúng về đây rực ánh vàng
Hệ phái Ni đoàn Tăng khất sĩ
Cận kề tịnh xá tỉnh lân bang

28. Hóc Môn - Ngọc Điểm ấm lòng Ni
Ngọc Hạnh thiền an thật khó bì
Thủ Đức - Ngọc Thành nghiêm trụ giới
Ngọc Minh tịnh xá rạng muôn thì

29. Lái Thiêu - Ngọc Thịnh phúc lành chan
Độ chúng chân tình ở Dĩ An
Tịnh xá Ngọc An hòa đức hạnh
Ngọc Bình tịnh xá giới hành trang

30. Biên Hòa - Tịnh xá Ngọc Hòa vui
Gót nhẹ vân du thắm ngọt bùi
Ngọc Nhẫn - Trảng Bom dầy nghị lực
Trảng Bàng - Ngọc Thuận đạo lành trui

31. Gò Dầu - Tịnh xá Ngọc Thanh đây
Bà Rịa - Ngọc Hương tại chốn nầy
Ngọc Phước tu trì vun lối đạo
Long Điền luật giữ dạ hiền xây

32. Miền Tây Nam Bộ lối tường tri
Tịnh xá là nơi giới luật trì
Ngọc Châu - Châu Đốc hương lành trải
Định tỉnh làm duyên thức kịp thì

33. Tịnh xá Ngọc Hưng tại Sóc Trăng
Ngọc Hòa - Bố Thảo rạng cung hằng
Ngọc Sơn tịnh xá - Kiên Giang đấy
Tân Hiệp, Tiền Giang có Ngọc Tân

34. Những cơ sở ấy do Hòa thượng
Thành lập hòa duyên gốc thiện lành
Tổ chức Tăng-già trong Giáo hội
Du đoàn Khất sĩ Việt Nam thanh

35. Đạo Phật trời Nam sáng bởi tu
Gieo duyên khất sĩ dạt sương mù
Tổ sư năm Dậu ngời Chân Lý (1944)
Xã hội nhân hòa hạnh chỉnh chu

36. Đầu năm một chín sáu mươi tư
Hòa thượng Pháp sư trải hạnh từ
Hòa thượng Giác Tường / Nhu chuyển pháp
Chư tôn chúng hội giải mây mù

37. Tiến hành thủ tục phép Tăng-già
Khất sĩ Nam phần rạng đuốc hoa
Chính thức công khai nên bước ngoặc
Một ngàn chín sáu sáu dần qua

38. Lần đầu đại chúng cử thành viên
Tổng sự kiêm luôn Tổng vụ miền
Trưởng các phân đoàn chăm xã hội
Nâng nền phát triển mọi điều yên

39. Hoàn hảo hai kỳ năm trọng trách
Tăng-già một chín bảy mươi hai
Kỳ ba tổ chức sau - mùa hội
Tịnh xá Trung Tâm lễ lớn bày

40. Quận Bình Thạnh vững đến ngày nay
Đại hội chư tôn Giáo phẩm dày
Quyết định chia thành hai viện chuẩn
Liên hoàn hướng dẫn đạo lành khai

41. Đức ngài Giác Tánh làm Tăng chủ
Pháp sư Viện trưởng đạo lưu hành
Tổ chức bao kỳ nên Phật sự
Hoằng dương Chánh pháp đẹp trời xanh

42. Mệnh sứ Tăng-già luôn tiếp độ
Song song công đức Việt Nam gìn
Hình thành vẹn vẻ từng giai đoạn
Pháp hạnh nơi Ngài trọn đức tin

43. Hành đạo quê nhà nhị thập niên
Chứng minh tế độ tạo trang hiền
Tăng Ni chủng tử Tăng đoàn bốn
Truyền giới ban lành thọ pháp duyên

44. Thế hệ kỳ đầu trưởng lão tôn
Đà thay sắc thể lực danh tồn
Giác Hiền, Giác Hậu luôn hòa ái
Giác Nhẫn, Huyền, Châu, Niệm, mãi tồn

45. Giác Khả, Giác Linh cùng thế hệ
Còn đây hiện hữu bước đăng trình
Giác Lai, Giác Phúc và Giác Ngộ
Giáo hội Tăng-già rạng bóng xinh

46. Giác Toàn, Thượng tọa Tăng đoàn cả
Minh Bửu đồng chung thượng tọa đoàn
Thượng tọa Minh Thành Ban Trị sự
Giáo hội Tăng-già nước Việt Nam

47. Các tỉnh ngoài thành cùng các vị
Giác Thông, Hòa thượng tuệ thông làu
Đồng Nai, Thượng tọa là Minh Ngạn
Minh Thuấn - Bình Dương luật xít xao


48. Hòa thượng Giác Truyền huyện Sóc Trăng
Minh Hồng, Hòa thượng thắm y chăn
An Giang - Giác Vạn gìn gương Tổ
Muôn sự vuông tròn đạo giới răn

49. Hòa thượng Minh Nhuần y giới luật
Minh Tông, Thượng tọa tỉnh Kiên Giang
Giác Giàu, Hòa thượng, Hậu Giang tỉnh
Vẹn vẻ tường tri đủ mọi đàng

50. Thượng tọa khuôn thành Hồ Chí Minh
Cùng do Hóa, Lộc kết xây tình
Liên trì hải hội đồng sinh chúng
Hiện thể yên bề trọng đức linh

51. Ni trưởng Mai Liên tròn chí nguyện
Châu Liên trụ xứ điểm Tây Ninh...
Duyên lành rạng rỡ lành duyên pháp
Trải hạnh từ bi tứ hạnh gìn..

IV. THỜI KỲ HOẰNG PHÁP TẠI HẢI NGOẠI
(1978 - 2015)


52. Tổ quốc Việt Nam được thái bình
Giang sơn thống nhất một nhà xinh
Pháp sư tu tịnh cùng an dưỡng
Tịnh xá Ngọc Hương phố hữu tình

53. Sau mùa Tự tứ trải ba năm
Mậu Ngọ (1978) Vu Lan trách nhiệm chằm
Phó chúc tinh thần chung ý chỉ
Trưởng đoàn phó hội Bốn (IV) hằng chăm

54. Ấn chỉ đồng về an Pháp viện
Minh Đăng, Giác Phúc trụ trì nầy
Quận hai - Thủ Đức đầu duyên đạo
Góp sức chung lòng để đắp xây

55. Tịnh xá Trung Tâm, đức Giác Toàn
Trụ trì Bình Thạnh giải nguy nan
Ngoại hình đại diện nâng đoàn Hội
Các mặt trong ngoài trổi nét an

56. Giáo hội Tăng-già đây Khất sĩ
Giáo đoàn hệ phái Bốn (IV) dần yên
Vào năm bảy tám (1978) tri ân Tổ
Đảnh lễ quê mình nguyện hóa duyên

57. Hoằng pháp phương xa đậm ý tình
Từ năm bảy chín (1979 - 2005) trọng niềm tin
Hai năm hóa độ duyên trần thế
Hòa thượng nâng mầm tại Mỹ xinh

58. Tổ tiên chứng giám sự dung hòa
Dân tộc yên bình quyết độ tha
Lân bang tự chủ phân hình giúp
Biểu tượng xoay tròn độ quốc xa

59. Năng lực vun đầy cùng các nước
Cộng đồng chúng Việt trú ngày qua
Hoa Kỳ, Úc, Pháp, liền chia sẻ
Chủng tộc quê mình Canada.

60. Thuyết giảng song hành nguyện giải nan
Khuyến tu, ấn tống đĩa kinh ngàn
Đồng hương cơ nhỡ dìu nâng cứu
Cải thiện muôn bề đoạn khổ nan

61. Một chín tám mươi để thuận chiều
Hoa Kỳ chính phủ rộng bề chiêu
Ngôn hòa cụ thể trên tờ giấy
Giáo hội chư Tăng rạng lắm điều

62. Theo thời vận chuyển pháp lành xây
Hòa thượng ra tay khuyến mỗi ngày
Xây dựng Tăng cùng Ni đệ tử
Đạo tràng Pháp viện ở cùng đây

63. Từ khi đầy đủ pháp nhân rồi
Bảo lãnh theo nguồn Việt sánh ngôi
Tứ chúng Tăng Ni Ngài hỗ trợ
Hoằng dương Chánh pháp đạo liên hồi

V. CÔNG TRÌNH BIÊN SOẠN
SÁNG TÁC
VÀ ẤN TỐNG PHÁP BẢO


64. Năm bảy (1957) là năm đã vẹn hình
Tăng đoàn Khất sĩ rạng lòng minh
Pháp sư rảnh rỗi về tu tịnh
Tại núi Ông Tiêu giáp Tổ đình

65. Thiên Thai sư Tổ Huệ Đăng trì
Trụ xứ hoằng dương trọng lễ nghi
Việt ngữ ngôn vần chăm Bát Chánh
Hóa vần tạng thức vốn truyền thi

66. Biên tập đề ghi bái tụng nầy
Năm đầu một chín sáu mươi đây
Pháp sư thực hiện gìn Chân Lý
Sáu chín đề gom bộ chuẩn đầy

67. Tưởng niệm ân dày đức Tổ sư
Thời gian biên soạn hóa văn từ
Rọi ánh Nhiên Đăng ngời mọi hướng
Môn trì định tuệ sáng tâm như

68. Tứ kệ tĩnh tâm rạng pháp hòa
Ba mươi năm chẵn, chẳng gì xa
Pháp sư soạn thảo nhiều uyên tác
Tác phẩm hằng lưu tại nước nhà

69. Ban đầu Trai giới được trường sinh
Tư tưởng siêu nhân vượt quá trình
Ngẫm Chữ T/ lòng đau bất tận
Đông phương diệu lý ẩn sâu tình

70. Diệu lý Nhiên Đăng mãi gắn liền
Pháp đăng diệu lý, định hằng yên
Thậm thâm diệu lý, Thiền diệu lý
Diệu lý bảo đăng, rạng tâm hiền

71. Phá mê khai ngộ, tìm Chân Lý
Diệu lý Minh Đăng, phá ngục hình
Diệu lý tuệ đăng, nguồn tri giác
Viên thông diệu lý, rõ tàng kinh

72. Điều thân Bát Nhã không còn sợ
Huệ khởi lòng an sáng lộ trình
Diệu lý tuệ đăng/ nguồn tri giác
Viên thông diệu lý/ vẹn ân tình

73. Từ điển Việt Anh trải rộng tầm
Giúp người hiếu học quyết lòng chăm

Ấn hành hóa độ môn đồ chúng
Phật tử gieo duyên Thiện Phúc thầm.

VI. NHỮNG KHOẢNH KHẮC
VÀ NHỮNG DẤU ẤN THIÊNG LIÊNG


74. Năm hai lẽ một quả dày duyên
Cách biệt quê hương tạo mối giềng
Trở lại quê nhà thăm đất Việt
Viếng chư tôn đức đặng lòng yên

75. Từ Nam ra Bắc hạnh sâu dày
Ái thiện do lòng tuệ đã khai
Hướng dẫn Tăng Ni từ hải ngoại
Hành hương Phật tích cổ liên đài

76. Cảm xúc thiêng liêng mùi đạo vị
Thân thương từng bậc ẩn bao điều
Ra về luyến mãi do triều mến
Nối lại ân tình niệm ý siêu

77. Hai không lẽ sáu mùa Phật đản
Hòa thượng pháp sư lập lễ đàn (Phật lịch 2550)
Viên đá trùng tu làm Pháp viện
Quận hai quyết lập chuỗi đạo tràng

78. Hai không lẽ tám lễ Vesak
Tổ chức lần đầu tạo tiếng xa
Liên hiệp Mỹ Đình người hợp tác
Lần đầu Hòa thượng gắn tình xa

79. Linh Sơn pháp lữ đồng cơ hội
Bảy chục nước gần cộng nước xa
Thế giới đồng quy về tham dự
Chiêm bái ân cần Tổ bước qua

80. Một lần về viếng Việt Nam đây
Để lại thâm ân tỏa sức Ngài
Pháp viện Minh Đăng Quang hằn dấu ấn
Đạo tràng pháp thoại mãi nào phai

81. Hai không lẽ chín vì duyên bệnh
Hòa thượng Pháp sư dụng sức mình
Cố vượt thân đau về dự lễ
Chứng minh niệm tưởng Tổ chơn tình

 

82. Đại lễ năm mươi lẻ năm vắng bóng
Minh Đăng tỏ rạng sáng hương lòng
Biên Hòa - Ngọc Uyển nơi Ngài khuất
Kẻ ở bao ngày vẫn nhớ mong

83. Sau cùng Pháp viện khởi công xây
Viên đá đầu tiên hạnh phúc đầy
Mỗi bậc thăng trầm cho đến cuối
Hoàn thành rực rỡ dứt niềm tây.

84. Hai không mười bốn bệnh thêm dày
Đại lão quay về chẳng dám sai
Tưởng niệm thâm ân tình nghĩa Tổ
Sáu mươi năm chẵn nhớ trông hoài.

85. Dấu ấn thiêng liêng cả một đời
Du hành hóa độ chẳng hề lơi
Pháp sư thể hiện bao hoàn cảnh
Nhất nhật thiên thu mãi rạng ngời.

VII. NHỮNG NĂM THÁNG CUỐI ĐỜI

VÀ VIÊN TỊCH

87. Hơn chín mươi năm hiện chốn trần
Sáu mươi hoằng pháp độ tri nhân
Chu du bốn biển xem tình thế
Sắc mượn hao gầy trả sắc thân

88. Tháng chín hai ngàn không lẽ sáu
Sau lần hành đạo Canada
Hoa Kỳ trở lại rồi đau mãi
Suốt chín năm dài bệnh chẳng tha

(2006 – 2015).

89. Tăng Ni Phật tử hết lòng chăm
Cận sự chia phiên bệnh vẫn tầm
Bác sĩ chuyên khoa đành thất thủ
Cổ xe tứ đại chuyển âm thầm

90. Định luật vô thường hiện tướng lui
Pháp sư tạm biệt trí không lùi
An nhiên tịnh tịch hương trầm tỏa
Tháng tám ngày ba thọ Ất Mùi

CẢM NIỆM

Xa người để lại dấu chân son
Đại chúng yêu thương giới giữ tròn
Nhớ mãi công dầy chăm kẻ dại
Quên nào nghĩa cả dắt đời non
Tâm lành chí luyện từ luôn lớn
Ý thiện tài vun đức chẳng mòn
Nhẹ gót sau thầy đan pháp hạnh
Thuyền du Bát Nhã đẹp vì con.

 

Tháng 05 năm Đinh Dậu

    Chia sẻ với thân hữu: