CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lược sử Tịnh xá Mộc Chơn - Tiền Giang

Tịnh xá Mộc Chơn là một trong những ngôi tịnh xá đặc thù của Hệ phái Khất Sĩ không những về tên gọi, ý nghĩa lịch sử liên hệ đến quá trình hoằng pháp lợi sinh của Tổ sư, mà còn liên hệ đến cội nguồn hình thành các ngôi tự viện, tịnh xá Hệ phái.

TX Moc Chon w21
Cổng Tịnh xá cũ

Năm 1946, Tổ sư Minh Đăng Quang rời chùa Linh Bửu, xã Tân Hòa Thành, vân du đến làng Phú Mỹ, sáng khất thực hóa duyên, chiều về trú ngụ nhà ông Võ Văn Nhu thuyết pháp giáo hóa quần sanh (sau này hai ông bà đều quy y với Tổ sư, pháp danh là Phổ Hiền và Chơn Ngọc). Trước khi rời khỏi Phú Mỹ, Tổ sư đã chỉ miếng đất cạnh nhà ông Tư Nhu nói: “Nơi này có thể lập một ngôi tịnh xá để phụng thờ Tam Bảo”. Ngài còn chỉ rõ cách thờ và dặn đề hiệu là “TỊNH XÁ MỘC CHƠN”.

Nhớ lời huyền ký của Tổ sư, ông Phổ Hiền và bà Chơn Ngọc, cùng thiện nam tín nữ tại địa phương chung kết duyên lành. Ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Thìn (1952) tịnh xá được dựng lên bằng cây lá đơn sơ theo kiểu tứ trụ một căn hai chái, chính giữa có tháp thờ Đức Bổn sư Thích-ca. Ngôi tịnh xá tuy đơn sơ nhưng rất trang nghiêm, là nơi chiêm bái của bá tánh quanh vùng trong những ngày sóc vọng. Thời gian đó dân địa phương quen gọi là chùa Bà Bảy (bà Chơn Ngọc thứ bảy) vì bà là người trông nom ngôi Tam Bảo, không có trụ trì.

TX Moc Chon w04

Năm 1972, vì tuổi cao sức yếu, không thể đảm đương tiếp, bà Chơn Ngọc đã đến Tịnh xá Ngọc Hiệp thỉnh cầu Ni trưởng Trí Liên cắt Ni chúng về Tịnh xá Mộc Chơn hành đạo. Tùy thuận nhân duyên, Ni trưởng Đồng Liên được dạy về đây trụ trì từ ngày 4–2–1973.

TX Moc Chon w06 TX Moc Chon w03

Nhận thấy tịnh xá đã hư hoại theo thời gian, Ni trưởng Đồng Liên bắt tay vào việc trùng tu theo mô hình kiến trúc bát giác truyền thống bằng vật liệu nhẹ, vách cây, mái tole. Lễ khánh thành vào ngày 28 tháng 6 năm Quý Sửu (1973).

Năm 1993, tịnh xá được tu bổ thêm phần nền và tháp thờ Phật. Từng bước, Ni trưởng Đồng Liên đã xây dựng thêm nhà thờ Cửu Huyền, am cốc chư Ni, cùng cảnh quan chung quanh. Đặc biệt, Ni trưởng đã lập một cốc lá sàn gỗ đơn sơ để làm nơi tưởng niệm Tổ sư như thuở Ngài còn sinh tiền.

Năm 2000, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đã chỉ đạo và hỗ trợ Ni trưởng mua thêm 4.000m2 đất phía trước tịnh xá, chuẩn bị cho việc duy trì trùng tu thánh tích thiêng liêng của Hệ phái.

TX Moc Chon w15

TX Moc Chon w12 TX Moc Chon w11

TX Moc Chon w19

Ngày mùng 4 tháng 2 năm Quý Mùi (2003), Ni trưởng Đồng Liên thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái về Tịnh xá Mộc Chơn để tiếp tục đảm trách công tác Phật sự. Thượng Tọa Tiến sĩ Minh Thành phát tâm tiếp nhận và phác thảo kế hoạch trùng tu. Lễ Đặt đá khởi công vào ngày 19 tháng 06 năm Kỷ Sửu (2009) dưới sự chứng minh và ủng hộ của chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, sự tham dự của quý Phật tử hộ trì Tam Bảo của quý Phật tử, sự giúp đỡ về mặt pháp lý của chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng địa phương và Trung ương.

TX Moc Chon w23

Năm 2011, Tịnh xá Mộc Chơn cơ bản đã hoàn thành ngôi chánh điện và dãy phòng chư Tăng, đưa vào phục vụ cho khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ tư của chư Tăng. Năm 2012, khóa tu Giới - Định - Huệ lần thứ sáu của chư Ni cũng được tổ chức tại nơi đây.

Ngày nay, Tịnh xá Mộc Chơn là nơi tịnh tu của chư Tăng, là điểm để Phật tử địa phương tới lui gieo trồng cội phúc, tu tập thiện lành và cũng là nơi chiêm bái của chư Tăng Ni Phật tử Khất Sĩ về dấu tích một thời của Tổ sư.

Trích "100 ngôi tịnh xá tiêu biểu"

    Chia sẻ với thân hữu: