CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lược sử Tịnh xá Ngọc Hạnh - Kon Tum

 

TX-NgocHanh-1
Tịnh xá Ngọc Hạnh
89 Hùng Vương, phường Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Kon Tum, một tỉnh Tây Nguyên về mạn Bắc của tỉnh Gia Lai. Năm 1963, Đức Thầy Giác An du hóa đến vùng này được dân chúng kính mộ, cúng dường đất để Đức Thầy lập tịnh xá, thuyết pháp hướng dẫn quần chúng tu hành. Kon Tum lúc bấy giờ vẫn còn là vùng núi, đất rộng người thưa, phần lớn các dân tộc như Xơ-đăng, Ba-na, Gia-Rai, Jẻ-Triêng, Brâu, Rơ Măm.... sinh sống ở đây. Người đã ít, số người Kinh tứ xứ lên đây lập nghiệp sinh nhai lại còn ít ỏi hơn.

Thế nhưng nhân duyên đã chín muồi, Phật pháp đã đến lúc bắt rễ nơi miền cao nguyên này, người dân Kon Tum được nghe giáo pháp, sinh lòng mến mộ hoan hỷ. Đức Thầy kiến lập tịnh xá và giao lại trọng trách xây dựng phát triển cho Đại đức Giác Chất. Năm 1965, các hạng mục chính: chánh điện, nhà thờ Cửu Huyền, nhà khách, nhà trù, tịnh cốc chư Tăng được hoàn thành. Tuy tịnh xá nhỏ, đơn sơ nhưng ấm tình đạo vị.

Những năm tháng ấy đất nước lâm trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, chiến tranh loạn lạc, chiến trường Kon Tum vô cùng khốc liệt, nên tịnh xá cũng bị hư hại vì bom đạn. Đến năm 1969, Trưởng lão Giác Phải về trụ nơi đây và tiếp tục khởi công xây dựng lại. Nhưng rồi trận chiến 1971 - 1972 xảy ra, thành phố chìm trong lửa đạn, tịnh xá lại bị hư sập lần thứ hai.

Năm 1982, chư Tôn đức trong Giáo hội cử Thượng tọa Giác Độ về trụ trì hoằng dương Phật pháp. Lần thứ ba, Tịnh xá Ngọc Hạnh được trùng tu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tọa Giác Độ. Quý Phật tử thường xuyên về nghe pháp, công quả, không khí tu học khởi sắc. Thượng tọa phát triển tịnh xá ngày một hưng thịnh, mang ánh sáng Phật pháp đến với bà con vùng này cho đến khi Ngài viên tịch vào năm 1997.

TX NGOC HANH-GD III

Sau khi Thượng tọa viên tịch, Giáo đoàn cử Đại đức Giác Bửu về trông lo và hành đạo, tiếp tục duy trì các công tác Phật sự của tịnh xá. Đến năm 2005, Đại đức nhận thấy duyên lành hội đủ nên đã xin phép Giáo đoàn khởi công trùng tu lại tịnh xá với các hạng mục: chánh điện, giảng đường, nhà khách Tăng và công trình phụ.

TX-NgocHanh-2

Hiện nay, cơ sở hạ tầng của tịnh xá cơ bản đã ổn định. Chư Tăng trụ tại tịnh xá tuy không nhiều, nhưng đều tinh tấn thực tập và hướng dẫn Chánh pháp đến chư Phật tử. Mỗi tháng bốn lần, Phật tử tựu hội về cúng hội nghe giảng kinh pháp, tu Bát Quan Trai. Cuộc sống tu tập thanh tịnh, thiểu dục tri túc của chư Tăng và Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Hạnh đã, đang và sẽ mãi lưu lại hình ảnh đời sống giải thoát của Đức Phật và Tăng đoàn thuở nào.

TX-NgocHanh-3

Trích: "100 ngôi tịnh xá tiêu biểu"

    Chia sẻ với thân hữu: