CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lược sử Tịnh xá Ngọc Tường - Tiền Giang

TỊNH XÁ NGỌC TƯỜNG

1/8 DƯƠNG KHUY, PHƯỜNG 6, TP. MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

Năm 1961, trên bước du phương truyền bá Chánh pháp của Đức Như Lai, đoàn Du Tăng Khất Sĩ dừng bước tại thành phố Mỹ Tho, đem ánh sang giải thoát của đạo giác ngộ chiếu soi khắp nẻo. Hàng Phật tử tín tâm lần lượt nương về, cầu học đạo lành. Vì muốn được nghe kinh học pháp thường xuyên nên quý Phật tử thỉnh ý chư Tăng cho phép mua đất cất tịnh xá. Ngày 16/09/1961, lễ khởi công xây dựng ngôi Tịnh xá Ngọc Tường được tiến hành dưới sự chứng minh của Nhị Tổ Giác Chánh và Trưởng lão Tri sự Giác Như.

Sau gần 40 năm, ngôi tịnh xá bằng gỗ ván dần dần xuống cấp. Năm 1998, kế hoạch trùng tu được khởi thảo và thực hiện, đến rằm tháng 07 năm Canh Thìn (1999) thì hoàn mãn, mang lại một nét đẹp mới cho chốn già-lam tịnh cảnh.

Các ngày cúng hội thường lệ và thọ Bát Quan Trai giới tại tịnh xá được duy trì đều đặn, mỗi kỳ quy tụ trên 150 Phật tử. Đặc biệt mỗi năm có 4 khóa tu Phật thất, mỗi kỳ có trên 100 Phật tử tham dự.

Chư Tăng thường trú và tạm trú tại đây khoảng 15 vị, dưới sự dìu dắt của Thượng tọa trụ trì Giác Hảo, đang từng ngày hoàn thiện giới thân huệ mạng, đem sở đắc của mình ứng dụng vào việc góp phần truyền trì đạo mạch Đức Như Lai, xây dựng nhân gian Tịnh Độ.

 ngoctuong1

ngoctuong2

ngoctuong4

ngoctuong3

ngoctuong5

    Chia sẻ với thân hữu: