CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Môn đồ pháp quyến Tưởng niệm Đại tường cố Đại lão HT. Pháp sư

Vào lúc 18 giờ ngày 11/7/2017 (nhằm ngày 18/6 Đinh Dậu), chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong tang môn pháp quyến đã vân tập lại tầng 5, tòa Tây phương Cực lạc, Pháp viện Minh Đăng Quang để làm Lễ Tưởng niệm Đại tường cố Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, hai năm, kể từ ngày cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư quảy bát về Tây để lại niềm kính tiếc khôn nguôi cho chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ, như một thoáng mây. Hôm nay, Tăng Ni chúng Hệ phái làm lễ Tưởng niệm Đại tường cố Hòa thượng, một lần nữa ôn lại một đời công phu tu hành, phụng sự Phật pháp và chúng sinh của Người.

Gần 200 Tăng Ni Giáo đoàn IV và gia đình Phật tử bùi ngùi đảnh lễ trước Di ảnh cố Hòa thượng phát nguyện nối tiếp công hạnh của Người tinh tấn tu học, hoằng pháp độ sinh.

TayPhuong 6

TayPhuong 2

TayPhuong 5

TayPhuong 9

TayPhuong 8

TayPhuong 7

TayPhuong 1

    Chia sẻ với thân hữu: