CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Một ngày Chánh niệm tại TX.Linh Sơn nhân mùa Vu lan đầu tiên 2018

Mỗi độ thu sang lá rụng vàng

Nhớ mùa Báo hiếu – lễ Vu lan.

Mùa Vu lan báo hiếu đầu tiên tại Tịnh xá Linh Sơn – Nông Cống, Thanh Hóa, ngày 01/9/2018, chư Tăng tổ chức khóa tu Chánh niệm dành cho Phật tử nhân dịp lễ Quốc khánh của toàn quốc. Đây cũng là cơ hội tạo điều kiện cho Phật tử địa phương cùng tu tập với Phật tử các nơi (Nghệ An, TP.HCM), cùng nhau kết duyên “Bồ-đề quyến thuộc”. Sự kết duyên với Phật pháp, kính tin Tam bảo là việc báo ơn Cha Mẹ hiện tiền và quá vãng một cách thiết thực nhất theo lời Phật dạy.

Thời khóa tu tập tại Tịnh xá Linh Sơn dao động linh hoạt theo hội chúng cộng tu, nhưng vẫn nghiêm trì giới luật.

Sau thời tụng kinh và truyền giới, đạo tràng được nghe Đại đức trụ trì giảng về Bát Chánh đạo và bổn phận của người cư sĩ tại gia với 2 vai trò quan trọng đó là hộ trì Tam bảo và thừa tự giáo pháp.

Con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn đó chính là Tứ niệm xứ. Bài pháp mà hội chúng được lắng nghe từ Đại đức giảng sư vào buổi chiều của khóa tu.

Trong một ngày tu tập tại Tịnh xá, đạo tràng đã được Đại đức trụ trì và chư Tăng hướng dẫn hành trì Pháp rốt ráo, làm tiền đề tự thân tu tập trong cuộc sống hàng ngày. Đó chính là hành trang mà người Phật tử cần có.

Trân trọng chia sẻ những hình ảnh tu tập trong ngày:

Dâng hương cúng dường Tam bảo

Tụng kinh cầu nguyện

Đại đức trụ trì giảng về việc thọ giới Bát quan trai và truyền giới cho Phật tử tu tập trong ngày

Giờ học pháp

Đại đức trụ trì hướng dẫn đạo tràng nghi thức ôm bát nhận thức ăn

và thọ trai chánh niệm

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan