CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày sinh hoạt đầu tiên khóa tu lần 26 NGKS

Giống như các khóa tu trước, mỗi ngày hành giả đều có bốn thời thiền tọa, bốn thời thiền hành, một thời học Chơn lý, một thời nghiên cứu và một thời thiền đàm, một thời sám hối và điểm tâm, khất thực độ ngọ trong chánh niệm.

Trải qua 25 khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ, theo thời khóa mỗi ngày có 2 thời đọc và nghiên cứu Chơn lý. Nên sau lễ khai mạc, buổi chiều vào lúc 13 giờ 30, NT. Phục Liên và NT. Ánh Liên đã đọc bài Sổ Tức Quan trước đại chúng và NT. Cảnh Liên cùng SC. Hòa Liên nghiên cứu những đặc thù và lợi ích của pháp môn quán hơi thở theo từng đề mục.

Sau đó, NT. Tố Liên bằng vốn kiến thức uyên thâm về kinh Nikaya và pháp hành của tự thân, đã chia sẻ cùng hành giả về việc theo dõi hơi thở để luôn giữ cho hơi thở của tâm, hơi thở của trí, hơi thở của thân hòa nhau một mực. Đây là một pháp môn tu chơn đúng lý.rất giản tiện, thông thường, không nên thái quá bất cập do Tổ sư Minh Đăng Quang đã dày công nghiên cứu để lại cho hàng hậu tấn.

Nhằm khơi dậy hạnh y bát ba đời, ngoài việc khất thực truyền thống ngày đầu và ngày cuối, mỗi ngày chư Ni đều khất thực trong khuôn viên tịnh xá. Hình ảnh khoan thai khất thực trong chánh niệm của đoàn Khất sĩ Du Tăng đầu đội trời chân đạp đất, lấy tất cả chúng sanh làm bà con quyến thuộc, lấy sự thành tựu đạo quả và độ sinh làm sự nghiệp đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong tâm người cư sĩ.

Nhận đời manh áo bát cơm

Tặng đời trọn cả tâm hồn thanh cao.

Cũng như Thiền tọa mỗi ngày có 4 thời Thiền hành, mỗi thời ít nhất 30 phút và dài nhất 45 phút. Đối với pháp Thiền hành, Ni sư hướng dẫn chư hành giả an trú chánh niệm trong 3 thao tác căn bản của từng bước chân: dỡ-bước-đạp cho những hành giả mới đến với pháp hành, đồng thời hướng dẫn chư vị hành giả tập trung chánh niệm mạnh hơn, để có thể ghi nhận sự co giãn của từng bắp cơ, sự vận động uyển chuyển của từng bước chân, cũng như thấy rõ hoạt động của thân tâm trong lúc nhấc chân, di chuyển, đạp xuống. Ngoài 4 thời thiền hành chính thức, pháp môn này còn được chư hành giả thực hành vào những lúc di chuyển từ nhà Ni lên thiền đường, cũng như khi khất thực trong tịnh xá.

Từng bước chân đi tới

Nở vạn đóa Sen tươi

Mỗi nụ cười hỉ lạc

Thành thánh nhạc an vui.

Từng bước chân trên đất

Ôi ! Diệu mật đất trời

Mỗi bước chân tuyệt vời

Sao thấy lòng thảnh thơi.

Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh sinh hoạt ngày đầu khóa tu:

 ngay1 1

ngay1 2

ngay1 3

ngay1 4

ngay1 5

ngay1 6

ngay1 7

ngay1 8

ngay1 9

ngay1 10

ngay1 11

ngay1 12

ngay1 13

ngay1 14

ngay1 15

ngay1 16

ngay1 17

ngay1 18

ngay1 19

ngay1 20

ngay1 21

ngay1 22

ngay1 23

ngay1 27

ngay1 28

ngay1 29

ngay1 30

ngay1 31

ngay1 32

ngay1 33

ngay1 34

ngay1 35

ngay1 36

ngay1 37

    Chia sẻ với thân hữu: