CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày thứ 2 - Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 26

Từ tờ mờ khuya hôm nay, ngày thứ 2, những bước chân lặng lẽ đều đặn đã làm ấm nền gạch thiền đường. Tuy là mùa xuân nhưng tiết trời phố núi vẫn còn rất lạnh mỗi sáng sớm; ấy thế mà, quý Ni trưởng vẫn không choàng thêm khăn, bước uy nghi hướng dẫn cho các hành giả đi thiền hành trong sương sớm. Không có thành công nào mà thiếu phần gia công hay khổ công. Đối với việc tu học giáo pháp để bước ra khỏi vòng luẩn quẩn sanh tử luân hồi, hành giả còn rất cần có lòng quyết tâm, dõng mãnh, vượt khó, tinh cần công phu. Các hành giả nơi đây đang tu học trong tinh thần không mỏi mệt như thế.

ng2 1

Quý Ni trưởng hướng dẫn thiền hành

ng2 2

Các hành giả lặng lẽ tinh tấn thực tập buổi khuya

Thời khóa tu học trong ngày khá nghiêm nhặt, từ 4 giờ sáng hành giả bắt đầu thiền hành rồi thiền tọa đến 5 giờ 30. Nghỉ điểm tâm chốc lát, 7 giờ tiếp tục thiền hành và thiền tọa cho đến 9 giờ 15. Sau đó, có 60 phút chư Ni trưởng ôn lại giáo pháp trong tập Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang. Và từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30, các hành giả tiếp tục thực tập thiền hành và thiền tọa.

ng2 3

ng2 4

ng2 5

ng2 6

Ni trưởng Chiêu Liên hướng dẫn Ni chúng thực tập thiền hành

ng2 7

ng2 8

Ni trưởng Ánh Liên đang đọc lại bài Số Tức Quan trong Chơn Lý

ng2 9

Hội chúng đang chăm chú theo dõi lời dạy về pháp môn Số Tức Quan của Tổ sư

ng2 10

ng2 11

10 giờ 45, Ni chúng đi bát trong khuôn viên tịnh xá nhận vật thực. Mọi sinh hoạt đều trong sự tĩnh lặng, trong sự nhận thức quán chiếu tường tận.

Thong thả bước chân đi

Vai choàng mảnh huỳnh y

Tay ôm bình bát đất

Tinh luyện máy huyền vi…

ng2 12

ng2 13

ng2 14

Phật tử đang chờ được sớt bát cúng dường Ngọ trai đến chư Ni

ng2 15

Ni trưởng đạo hiệu Chiêu Liên hướng dẫn Ni chúng đi bát nhận vật thực

ng2 16

ng2 18

ng2 19

ng2 20

ng2 21

ng2 22

Vào lúc 13 giờ 30 Ni chúng đều có mặt ở thiền đường bắt đầu cho thời thiền hành thiền tọa buổi chiều. Từ 14 giờ đến 15 giờ 20 là giờ nghiên cứu Chơn Lý. Chiều hôm nay Ni trưởng Cảnh Liên – Phó Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III trình bày một số kiến giải trong bài pháp Số tức quan của Tổ sư. Với lời giảng giải giản dị ngắn gọn, Ni trưởng đã cô đọng chỉ điểm vấn đề then chốt Tổ sư muốn truyền trao cho người con Khất sĩ. Tổ dạy Số tức quan chính là pháp tu niệm thân, một trong bốn pháp quán niệm căn bản Đức Phật đã hướng dẫn cho chư Thánh Tăng tu tập đắc quả. Tổ sư viết: “Số tức quan là Trung đạo, nấc thang của nhập định, trái ngược với sự vọng loạn. Nhưng nếu người luyện tập cốt ý cho giác ngộ thì Số tức quan kèm giữ cho người sự giải thoát trong sạch để tiến đến Niết-bàn đại định…”. Ni trưởng đã linh động lấy câu chuyện của Tăng Hộ cháu để làm sáng tỏ sự vận động tinh tế của thọ tưởng hành thức.

Ni trưởng Khiêm Liên đã nhấn mạnh cho đại chúng điều cần nhớ, đó là con người chúng ta sau khi danh và sắc mất đi, chính nghiệp do thân khẩu ý gây tạo sẽ còn lại quyết định cho cảnh giới tái sinh phàm hay thánh. Ni trưởng khuyên bảo: “Khi tu đừng mong cầu kết quả mà hãy phát huy khả năng, cố gắng tu đúng mức, quả sẽ đến”.

Buổi nghiên cứu Chơn Lý đầu tiên trong khóa tu đã mang đến cho hội chúng không khí năng động học hỏi giáo pháp. Được tham dự chỉ mới hai ngày và nhất là được lắng nghe quý Ni trưởng chỉ dạy, chia sẻ giáo pháp một cách sâu sắc tận tình, các hành giả đều rất xúc động và cảm nhận niềm hạnh phúc, lợi ích của sống chung tu học vô ngần.

Sau 15 phút nghỉ giải lao, từng nhóm hành giả đến trình pháp với quý Ni trưởng. Có nhiều hành giả đã tham dự nhiều Khóa tu Truyền thống nên biết rõ cần trình điều gì, bạch hỏi những thắc mắc, hoài nghi thích đáng. Cũng có một số hành giả mới tham gia khóa đầu nên có phần ngỡ ngàng, dè dặt. Thế nhưng sau vài lời dạy đầu của quý Ni trưởng, có cái gì đó xóa đi mất khoảng cách e sợ và hành giả tỏ bày hết tâm tư, nội kết của mình cũng như sự cầu mong học hỏi phảp tu, ngưỡng mong quý Ngài thùy từ chỉ bảo. Một giờ trình pháp qua nhanh, tình thầy trò bỗng nhích lại gần gũi hơn và lòng tôn kính yêu thương càng gia tăng gấp bội. Thật nhiệm màu thay!

ng2 23

Nhóm 1, hành giả trình pháp với Ni trưởng Tố Liên và Ni trưởng Cảnh Liên

ng2 25

Nhóm 3, hành giả trình pháp với Ni trưởng Hiệp Liên và Ni sư Tín Liên

ng2 26

Nhóm 4, hành giả trình pháp với Ni trưởng Ánh Liên và Ni trưởng Gương Liên

ng2 27

Nhóm 5, hành giả trình pháp với Ni trưởng Giao Liên và Ni trưởng Thận Liên

Buổi tối, lúc 18 giờ 30 đại chúng có mặt trên thiền đường tụng niệm Sám hối Lục căn. Mỗi lời sám hối tha thiết của Tổ Trúc Lâm để lại cho hậu bối khiến lòng người chấn động mạnh. Phát nguyện sám hối rồi, còn ai dám, còn ai có thể làm lỗi nữa.

ng2 28

Đại chúng trong thời tụng Sám hối Lục căn

ng2 29

Sau giờ tụng sám hối, đại chúng tiếp tục thực tập thiền hành thiền tọa và rải tâm từ. Cuối ngày là thời khắc chia sẻ pháp hành. Chư hành giả, những điều cần hỏi, quý Ni trưởng những điều cần chỉ dạy trong một ngày giờ này được trình bày rốt ráo, rõ hết.

Mạch pháp Minh Quang đổ về đây,

An Khê phước chúng hữu hạnh thay,

Chúng con phát nguyện hành tinh tấn,

Nẻo Giác lối về thôi bóng mây.

Ngày thứ hai của Khóa tu Truyền thống tĩnh lặng và tràn đầy niềm hỷ lạc trôi qua nhanh.

    Chia sẻ với thân hữu: