CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày thứ 3 - Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 26

Ngày mới đến, không gian còn yên giấc,

Những bước chân yên nhẹ ướp sương khuya,

Cầu học pháp, rồi mến tặng sẻ chia,

Cho muôn loại thấm nhuần nguồn đạo đức.

ng3 1

Ni trưởng Thận Liên hướng dẫn Ni chúng thiền hành buổi sớm

ng3 2

Đại chúng hôm nay trong giờ thiền hành tập bước mỗi bước chân nhận thức rõ 4 trạng thái: Nhón, giở, bước, đạp. Sự tỉnh giác càng lúc càng tinh nhiệm dần. Ý thức tu tập của mỗi hành giả trong khóa tu này rất cao, Tỳ-kheo-ni nhiều hạ cho đến tân Tỳ-kheo-ni đều tinh tấn hành trì pháp.

Thời tu tiếp theo là thiền tọa. Hôm nay đại chúng qua pháp hành chú tâm vào vùng tiếp xúc khi hơi thở vào ra.

Người ơi xin trở về,

Trên hơi thở hiện đây,

Xin đừng thêm đừng bớt,

Chỉ có hơi thở này…

ng3 3

Sau giờ tọa thiền là giờ đọc Chơn lý. Hôm nay Ni trưởng Thận Liện đãi lao cho quý Ni trưởng Giáo phẩm đọc bài Chơn Lý số 20 – Trên mặt nước. Ý pháp thâm diệu, lời Tổ giản dị mà sâu sắc như rót từng giọt pháp vào trong tâm mỗi hành giả: “Mục đích của Khất sĩ là làm cho thế giới đều tu, yên vui thì xã hội mới được yên vui; xã hội yên vui là gia đình yên vui; gia đình yên vui thì mình mới được yên vui. Tức là tấm lòng lo cho tất cả chúng sinh đều tu hết vậy. Một khi gia đình, xã hội đã vui lòng cho Khất sĩ ra đi tự do rồi, thì cũng không còn sự đòi hỏi lôi kéo chi nữa, mà để cho người hoàn toàn thật hành theo chơn lý chí nguyện”. Đây rõ ràng là tinh thần Bồ-tát đạo mà đức Tổ sư đã nhắc đi nhắc lại muôn lần trong bộ Chơn lý này.

ng3 4

Ni trưởng Thận Liên đọc bài Chơn lý 20 – Trên mặt nước

ng3 5

Buổi Ngọ trai ngày tu thứ 3 hôm nay có gần 20 gia đình tín chủ phát tâm cúng dường sớt bát. Thế mới thấy dù thời gian nào không gian nào vẫn luôn có những thiện nam tín nữ hảo tâm một lòng phụng sự Tam bảo và cầu học giáo pháp hầu mong tiến hóa trên đường đạo.

ng3 6

ng3 7

ng3 8

ng3 9

Buổi chiều trong giờ Nghiên cứu Chơn lý, Sư cô Trí Liên đã trình bày những ý pháp đức Tổ sư muốn truyền đạt trong bài Trên mặt nước. Sư cô đã so sánh trích dẫn những điều Tổ đưa ra đều đã được kiết tập trong Kinh tạng và những ý pháp ở đây như hình ảnh hoa sen, hình ảnh người xuất gia như người đi lính chung thân… có liên quan đến bài Kinh Thánh Cầu – Số 26 thuộc Trung Bộ Kinh và một số kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh. Hình ảnh đóa sen vươn khỏi mặt nước, ngang mặt nước hay trong nước đã được đức Phật quán chiếu ví cho các hạng chúng sinh khi Phạm thiên thỉnh Phật thuyết pháp độ đời. Tổ ví người xuất gia đạo đức cũng giống như những đóa sen đã vươn lên khỏi mặt nước. Những người còn chịu quá nhiều ràng buộc của thế gian được ví như sen đang còn trong bùn, trong nước. Lại nữa, Tổ bảo đạo đức, cái thiện lành vượt lên khỏi mặt nước còn bất thiện là còn ở trong nước, gần bùn tanh vậy. Tổ viết: “Trần thế cũng như cái sàng, gạo trọng ở trên sàn là đạo đức, còn tấm cám phải lọt rớt xuống trở lại đệm (là cảnh đời), tức là sự rớt ở lại gia đình, xã hội để chịu tội phạt, học hành thêm nữa”.

Lẽ phải, công bằng, trung đạo đều thuộc phạm trù đạo đức. Vì vậy chiến tranh, bất hòa, sát hại lẫn nhau đều xuất phát từ chỗ không công bằng này. Tổ dùng ẩn dụ, minh dụ, ví dụ để làm sáng tỏ tầm quan trọng của đạo đức đối với sự tiến hóa của con người và xã hội từ thấp đến cao, từ ác đến thiện, từ phàm đến Phật. Đồng thời Tổ cũng khuyến nhắc người xuất gia hãy cố gắng tu tập, làm tròn bổn phận của chính mình, quyết một lòng đi trọn con đường Chánh pháp.

ng3 10

Để nhấn mạnh việc làm tròn bổn phận mới có sự thành công, Ni trưởng Khiêm Liên đã nhắc cho đại chúng nghe bài kệ của Cố Đệ nhất Ni trưởng:

Người tưới nước lo phần dẫn nước,

Thợ cung tên lo chuốt cung tên,

Thợ hồ tô vách xây nền,

Cũng như người trí ngày đêm luyện lòng.

(Kinh Pháp cú, phẩm Trí giả, kệ 80)

Sau giờ nghiên cứu Chơn lý là giờ trình pháp. 25 hành giả được phần vào 5 nhóm đến đảnh lễ quý Ni trưởng để trình bày việc tu tập của mình.

ng3 11

Các nhóm trình pháp buổi chiều

ng3 12

ng3 13

Trong khi quý Ni trưởng làm việc với các nhóm trình pháp, tại thiền đuờng phần lớn đại chúng vẫn tiếp tục tọa thiền. Ni trưởng Đệ nhất Chứng minh đã ra thiền đường tu cùng đại chúng. Chốc chốc, Ngài lại bước xuống chầm chậm đi giám thiền. Hình ảnh này khiến đại chúng vô cùng xúc động.

ng3 14

Ôi! Không có hình ảnh nào đẹp và thiêng liêng hơn thế.

Sau giờ tọa thiền buổi tối, đại chúng có những giây phút chia sẻ pháp tu. Những hành giả tu tốt, có kinh nghiệm thực tập sẽ là những tấm gương sáng cho đại chúng noi theo. Cũng trong giờ này, những khó khăn hay hoài nghi của hành giả trong lúc thực tập sẽ được quý Ni trưởng làm sáng tỏ và chia sẻ đến toàn đại chúng lấy đó làm bài học kinh nghiệm. Đêm nay, đại chúng được học nhiều bài học trong đó có bài học của một Sư cô, trước đây đã bị bệnh rất nặng, sau một thời gian nỗ lực tu tập thiền quán đã chiến thắng được bệnh tật. Thật quý hóa thay.

ng3 15

Một ngày tu tập nữa trôi qua quá nhanh.

    Chia sẻ với thân hữu: