CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày thứ 3 của khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 19

Ngày sinh hoạt thứ 3 của khóa tu Truyền thống Khất sĩ, chư vị hành giả luôn tắm mình trong dòng chảy của sự an lành, tỉnh thức, xuất ly do chư Tôn đức hướng dẫn qua bộ Chơn lý của đức Tổ sư.

Buổi sáng Hòa thượng Giác Giới – Thiền chủ khóa tu đảm trách hướng dẫn cho chư hành giả. Hòa thượng khẳng định phương pháp hành trì của người xuất gia phải có định hướng vững chắc và đúng mục tiêu. Qua bài kinh Khúc gỗ trôi sông, vị Tỳ kheo sống trong Pháp và Luật của đức Thế Tôn phải vào dòng chảy Thánh pháp thì mới tới Bảo sở nguy nga. Chính yếu tố chánh tri kiến hay pháp nhãn thanh tịnh vô trần ly cấu là điều cần và đủ cho việc tu tập.

Vậy người tu theo giáo pháp chư Phật phải có cái nhìn, cái biết chân chánh như bài kinh Tất cả các lậu hoặc (Trung Bộ Kinh tập 1) có dạy: “Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy.” Và điều này, đức Tổ sư cũng đã dạy: “Biết quý báu hơn không biết, có biết mới hết mê lầm chấp trật, khổ sở nạn tai…” (Chơn lý Khất sĩ).

Qua thời pháp, Hòa thượng Thiền chủ đã khơi gợi cho Pháp hội đạo tràng hiểu rằng muốn đạt được cái thấy, biết như thật phải thường xuyên đọc kinh, tìm hiểu, suy tư, tác ý những lời dạy của đức Phật để thoát khỏi cái mù vĩnh kiếp, như Cổ đức có nói: “Tu không học là tu mù”, và cụ thể hơn qua Chơn lý Khất sĩ có dạy: “Người mà không học như mù đôi mắt, như xác chết không hồn, dầu mà có bị lửa đốt co ngoe, cử động như nói, như ăn, như đi, như làm đi nữa, thì kẻ ấy có khác nào hình đất, khúc cây, nào có biết chi vui hay mùi vị của cái sống.”

Sau thời pháp thoại, chư vị hành giả chánh niệm trong từng bước đi, tay trì bình thọ lãnh sự dâng cúng phẩm thực với lòng thành kính của hàng bạch y cư sĩ.

Và trong giờ thiền đàm, chư Tôn đức giáo thọ tháo gỡ những thắc mắc, chướng ngại trong khi ứng dụng tu tập giúp cho các vị hành giả được thuận lợi và đạt nhiều kết quả hơn.

Một ngày tu tập với lòng nhiệt tâm tinh cần, tinh tấn đã mang đến cho chư vị hành giả niềm phúc lạc vô biên.

1b

1c

IMG 3209 Copy

1d

IMG 3277 Copy

1a

IMG 3271 Copy

IMG 3287 Copy

IMG 3294 Copy

IMG 3302 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan