CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày thứ 4 của khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 19

Sáng ngày 07/03/Bính Thân (nhằm ngày 13/04/2016), là ngày tu thứ 4 của khóa tu truyền thống, Thượng tọa Giác Tây – Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang, Giáo phẩm Hệ phái đã thăm, tu tập và chia sẻ với hành giả khóa tu truyền thống về chủ đề "Mục tiêu của tu học Phật giáo".

Thượng tọa đã khẳng định mục đích tối hậu của việc học tu là thấu rõ cội nguồn tánh giác hay thanh tịnh tâm ý, theo như lời đức Tổ sư dạy: “Chơn lý như mặt trời, pháp lý như đèn sao, thế sự như hang tối. Vậy nên cái học của chúng ta là học chơn lý, thấu chơn lý mới gọi là thật học.” Vì chơn lý là sự giải thoát rốt ráo từ nội tâm sau khi tất cả lậu hoặc đã vắng bặt, pháp lý là những phương cách hướng dẫn hành thiện, bố thí, trì giới, tu tập, … còn thế sự là những điều xấu quấy ác như hang tối khổ đau.

Chính việc học tu đạt đến kết quả giải thoát viên mãn là mục tiêu tối hậu mà chư Phật đã dạy cho hàng đệ tử từ xa xưa qua kệ ngôn Pháp cú:

“Đừng làm điều ác

Làm những việc lành

Giữ tâm trong sạch

Lời chư Phật dạy.”

Và Thượng tọa còn chia sẻ thêm những ý pháp liên hệ tới chủ đề qua kinh Tăng Chi, kinh Trung Bộ, kinh Pháp Hoa, … cũng như những kinh nghiệm học tu từ bản thân nhằm hỗ trợ cho hành giả thắm nhuần lời Phật, lời Tổ đã dạy.

Cuối ngày sinh hoạt, Đại chúng hành giả vẫn an trụ trong chánh niệm và nỗ lực thường xuyên để giải trừ căn gốc của phiền não khổ đau, như đức Thế Tôn đã dạy:

“Vị Tỳ kheo thích pháp

Mến pháp, suy tư pháp

Tâm tư niệm chánh pháp

Không rời bỏ chánh pháp”

IMG 3363 Copy

IMG 3362 Copy

IMG 3376 Copy

IMG 3378 Copy

IMG 3344 Copy

* Video buổi giảng của Thượng tọa Giác Tây

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan