CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày thứ 5 của khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 19

Hôm nay, ngày 08/03/Bính Thân (nhằm ngày 14/04/2016), là ngày tu thứ 5 trong tuần, Hòa thượng Thiền chủ tiếp tục chia sẻ cùng chư vị hành giả về phương pháp tu tập đúng đắn, mà đức Thế Tôn đã tìm ra và đức Tổ sư truyền thừa mạng mạch chánh pháp Thích Ca để giúp cho chúng sanh được an lạc.

Hòa thượng nói đến việc tu tập phải hiểu đúng, thấy rõ bằng chánh tri kiến thì mới có kết quả thù thắng, còn nếu không có tri kiến như thật thì việc tu trở thành luống công nhọc sức, như chiếc muỗng đối với vị canh mà chẳng biết hương vị chi cả.

Từ bài kinh Thánh Cầu, Hòa thượng gợi lên cho chư vị hành giả thấy được con đường tìm cầu chí thiện của đức Chánh Giác khi xưa, Ngài đã từ bỏ những dục lạc thế gian cho đến thiền chứng Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ để đạt đến cứu cánh Niết bàn, Ngài đã tuyên bố với chư đệ tử: “Này các Tỷ-kheo, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn.” (kinh Thánh Cầu). Và sau khi chứng ngộ chân lý, Ngài đã công bố giáo pháp toàn thiện giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối chót để chúng sanh được giác ngộ, giải thoát. Người xuất gia phạm hạnh đang cần cầu đạo lộ giải thoát phải nghe và tác ý chân chánh đối với giáo pháp của bậc Thánh, bậc chân nhân, giống như hạng người bệnh thứ ba trong kinh Người Bệnh (Tăng Chi bộ kinh).

Và qua bộ Chơn lý của đức Tổ sư, Hòa thượng cũng đã minh chứng cho đại chúng thấy được sự học rất cần thiết, học từ thấp lên cao, cho đến chỗ viên mãn như đức Tổ đã dạy: “Học từ nơi cỏ, cây, thú, người, trời, Phật, đất, nước, lửa, gió” và “Học cho thấu đạt chân lý mới gọi là thật học.”

Cuối buổi giảng, Hòa thượng đã giúp cho hội chúng hành giả hoan hỷ khi minh định được con đường chắc thật mà chư Phật, Tổ đã giáo hóa, và luôn nỗ lực hành trì chánh pháp để con đường học tu được viên mãn, như ý nguyện.

1b

1c

2

1d

1e

1a

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan