CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tịnh xá Ngọc Bửu trang nghiêm Tưởng niệm đức Phật nhập Niết-bàn

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan