CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngọc Cẩm thiền quang

HT-Trang-HTToan

Tưởng niệm Giác linh HT. Giác Tràng – Pháp lữ Linh Sơn, nhân ngày tống biệt Trà tỳ

 

 

1.

Đạo tình pháp lữ thân thương

Hội An – Ngọc Cẩm vấn vương đạo tình

Đạo tình ly biệt tử sinh

Tử sinh thương cảm thường minh nẻo về

Đường trần gian, khứ lai hề

Đời Người nay đã bồ đề hồi quy

Nhớ linh xưa, đức từ bi

Thương đời vui đạo sá gì gian nan

Ngày đêm sương gió vượt ngàn

Trung – Nam dầu dãi chẳng màng nắng mưa

Thời gian khổ nhọc sớm trưa

Một lòng gánh chịu chẳng thừa chẳng thêm

Nay dừng chân giấc ngủ êm

Huyễn thân ly xả lặng yên kiếp người.

2.

NHẤT             nhất thiền tọa cao ngôi

TÂM              tâm chiếu diệu rạng ngời pháp thân

CẦU               trăm năm tỉnh mộng trần

NGUYỆN        trăm năm sáng phù vân mây lành

GIÁC             ngộ đời, nhập thiên sanh

LINH              căn ngàn kiếp thượng thanh nhiệm mầu

HÒA              thiên địa, nối nhịp cầu

THƯỢNG       phẩm viên chứng thẩm sâu Niết bàn

GIÁC             linh hiển hóa thiền quang

TRÀNG          lưu phổ hóa ánh vàng ngát hương

THÀNH          nhân gian tỏa mười phương

VIÊN              tựu công đức sáng gương thế trần

HỘI                từ bi, đức hiền tăng

ĐỒNG            phẩm đồng hạnh… đạo tràng hoằng dương

CHỨNG         thị chứng… ngộ vô thường

MINH             minh rạng rỡ thiên hương ta bà

VIỆN              truyền tuệ trí ma ha

CHỦ               truyền bi dũng ba la mật thiền

TỊNH              thanh tam giới pháp duyên

XÁ                 phủi nhàn tịnh vượt triền hư vô

NGỌC            xưa tự tại nam mô

CẨM              báu chơn lạc qua bờ hạo nhiên…

HỘI                Tây phương, Cực lạc tuyền

AN                 bình gậy trúc về miền tịnh không

QUY              hồi tướng tánh thong dong

TỊCH              lặng cát bụi tương đồng huyễn như

CÔNG            danh thế sự phù hư

ĐỨC              thiền soi sáng kinh thư rạng ngời

VIÊN              minh đời đạo thảnh thơi

MÃN              nhân duyên, mãn kiếp người phù sinh

CAO              thanh tích tụ tâm linh

ĐĂNG            đèn chơn lý thắng tình nhân gian

PHẬT             là pháp tánh Kim cang

QUỐC            độ Hiền Thánh rỡ ràng hồng ân.

TX. Ngọc Cẩm, 28/9Nhuần/Giáp Ngọ – 2014

TRẦN QUÊ HƯƠNG

    Chia sẻ với thân hữu: