CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Nhớ ơn thầy


 Hạ về nghe nhớ lắm

Ân đức bậc thầy hiền

Đêm từng đêm nhắc nhở

Ngày từng ngày dạy răn

 

Ân thầy như trời cao

Đức thầy như biển thẳm

Dẫu thầy khen hay phạt

Chỉ giúp con trưởng thành

 

Đại dương còn có vơi đầy

Thâm tình sư phụ mỗi ngày dâng cao

Từng bước đi nhớ công lao

Ân thầy giáo dưỡng xiết bao nhọc nhằn.

    Chia sẻ với thân hữu: