CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Như thế qua đi

Trả em về cho diện mục bản lai

Cho hư không hiển mình trong là cỏ,

Cho nụ cười hồn nhiên bỏ ngỏ

Như nhiên như tự bao giờ.

Mai em về không chút ưu tư

Quẳng gánh đời trần lao bể ái

Quẳng mối lo vô minh phiền trược

Em về như gió, như mây.

Đêm qua rồi ánh sáng của bình minh

Soi thấu suốt tàn dư tù đọng

Hoà vào mênh mông âm thanh vang vọng,

Chuông chùa nhè nhẹ, gõ hồn xưa.

Em ướm mình trong ánh nắng ban trưa

Vệt bùn trần gian hoà tan toả rạng

Gót chân hồng rũ sạch ngàn duyên

Câu kinh nguyện cầu qua đi, qua đi, đừng ở lại.

Em cười, ồ giản dị làm sao!

Như thị… như thị… như như thị…

Bước chân đi chưa từng phân cách

Với tam thiên đại thiên thế giới.

Một lần thôi, rong chơi giữa thiên hà.

    Chia sẻ với thân hữu: