CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Những con người với các công việc thầm lặng mà ý nghĩa

Họ không có tham gia thiền hành, thiền tọa, nghe pháp hay là đi trì bình… như các hành giả trong khóa tu. Họ phải thức dậy từ lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị từng chỗ ngồi, dọn cho sạch khu đất trống trước Phật đài, chuyển những ly nước đến chư hành giả, hay chuẩn bị các phần thực phẩm để dâng cúng lên các hành giả…

Họ chính là những vị sư tại trú xứ, hay những vị thiện nam, tín nữ… tại địa phương, đã phát nguyện về đạo tràng TX. Ngọc Yên để làm các công việc ngoại hộ tại khóa tu Truyền thống lần thứ 26.

Thật sự nếu như không có những vị ngoại hộ, khóa tu diễn ra sẽ không thể trôi chảy và thành công. Chính vì thế, các vị ngoại hộ là một phần không thể thiếu khi các khóa tu diễn ra.

Một số hình ảnh về các vị ngoại hộ tại Khóa tu:

 

    Chia sẻ với thân hữu: