CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Những hình ảnh sinh hoạt trong lễ Tang

Trên tinh thần sống chung tu học của Tổ Thầy, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn đã tái thiết lập tinh thần này trong Tang lễ. Tinh thần ấy được thiết lập kể từ lúc đức cố Hòa thượng Đệ tứ Trưởng giáo đoàn viên tịch. Với tinh thần truyền thống ấy, Tang lễ của đức cố Hòa thượng Tri sự trưởng hôm nay cũng được tiếp tục diễn ra như thế. Và sau đây là vài hình ảnh sinh hoạt sống chung tu học trong Tang lễ:

Tăng đoàn thực hành hạnh trì bình khất thực hóa duyên

 Đệ tử và Chư Tăng trong Giáo đoàn thọ trai bên Kim quan Hòa thượng Tri sự trưởng

Tăng Ni trẻ đảnh lễ Giác linh Hòa thượng Tri sự trưởng 

Tăng Ni về tham dự Tang lễ đang thực hành thiền tọa

 

Tăng Ni hướng dẫn nam nữ Phật tử ôn lại những lời giảng dạy của đức Thế Tôn

    Chia sẻ với thân hữu: