CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Những hình ảnh thân thương của Hòa thượng Giác Nhiên

Ân Thầy trời biển cao vời,

Thầy đi, Thầy để đời đời kính thương.

Tiễn Thầy về cõi Tây Phương,

A-Di-Đà-Phật, thẳng đường Thầy đi.

 

Những hình ảnh thân thương của Hòa thượng mà PT. Thanh Tú không bao giờ quên.

Ngoài việc hướng dẫn tu hành, giảng pháp, Hòa thượng còn có hạnh nguyện phục vụ chúng sanh, thăm viếng gia đình Phật tử khi có hữu sự.

thanhtu1 Copy

Hình ảnh Hòa thượng Giác Nhiên (năm 2003) về thăm TX. MĐQ tại Tucson, Arizona

(Thanh Tú đứng chấp tay)

thanhtu2 Copy

Năm 2002, Hòa thượng đến tư gia Phật tử Thanh Tú,

thăm hỏi sức khoẻ của mẹ Thanh Tú là Phật tử Diệu Tánh.

thanhtu3 CopyNăm 2002, Hòa Thượng với lòng từ bi độ tận chúng sanh,

Ngài đã chú nguyện vào ly nước và tự bưng tay cho cụ bà Diệu Tánh.

thanhtu4 Copy

Năm 2002, Hòa Thượng chú nguyện vào xâu chuỗi để cụ Diệu Tánh niệm Phật hằng ngày.

thanhtu5 Copy

Năm 2002, Hòa Thượng tự tay giao xâu chuỗi đã được chú nguyện cho cụ Diệu Tánh. Ngài cũng đặt tay lên đầu cụ Diệu Tánh chú nguyện tiếp.

Năm 2003, cụ Diệu Tánh vãng sanh là nhờ oai thần của Hoà thượng. Cụ Diệu Tánh thọ 90 tuổi. Cụ ra đi nhẹ nhàng như làn gió thoảng về Tây Phương Cực Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Vô cùng kính tiếc Hòa thượng.

Kính nguyện

                                                Phật tử Thanh Tú

                                                Thế danh Nguyễn Thị Nguyệt

                                                Tucson, Arizona, USA.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan