CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ni giới Hệ phái Khất Sĩ và các phái đoàn viếng tang cố Hòa thượng

 Sáng ngày 27-09 nhuận năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 19-11-2014), các phái đoàn nghiêng mình kính cẩn về viếng tang cố Hòa thượng.

1. Phái đoàn Ni giới Hệ phái Khất Sĩ: Do Ni trưởng Phục Liên làm trưởng đoàn đã quang lâm thành kính đảnh lễ viếng tang cố HT. Giác Tràng. Tháp tùng đoàn, có Tăng Ni sinh du học trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến - Trung Quốc, Ni sinh khóa 8 Khoa Anh văn Phật pháp và đại diện gần 40 ngôi tự viện tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn (GĐ) Ni giới Hệ phái Khất Sĩ đồng về dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng.

Ni trưởng Phục Liên thay lời chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới đã thành kính dâng đôi dòng cảm niệm. Dẫu biết vô thường là một quy luật tất yếu, nhưng khi hay tin Hòa thượng viên tịch, hàng chư Ni hệ phái không khỏi bồi hồi xúc động khi từ nay đạo tràng Tịnh xá Ngọc Cẩm nói riêng, hệ phái Khất Sĩ nói chung đã mất đi một vị Tôn túc, một vị chân tu suốt đời vì đạo pháp. Kính mong Giác Linh cố Hòa thượng Cao đăng Phật quốc, hội nhập ta bà cứu độ nhân sanh.

HT. Giác Cầu - Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái thay mặt cho chư Tôn đức GĐ V đã có lời cảm tạ và sách tấn đến chư Ni trong Ni giới Hệ phái Khất Sĩ. Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư Ni trong GĐ Ni giới sức khỏe luôn an lành để tiếp nối con đường của Ni trưởng Huỳnh Liên tiếp độ làm lợi lạc quần sanh.

28

46

30

37

 

47

40

10

51

39

08

53

34

 2. Phái đoàn do chư Ni và Phật tử các miền tịnh xá thuộc Phân đoàn 1 và Phân đoàn 2 trực thuộc GĐ IV do Ni sư An Liên, Ni sư Liêm Liên hướng dẫn cũng đã về dâng hương viếng tang cố Hòa thượng.

21

14

07

24

 06

03

3. Phái đoàn do HT. Giác Hiền làm trưởng đoàn: Tuy tuổi cao sức yếu cũng đã hướng dẫn chư Tăng TX. Ngọc Giáng - Đà Nẵng, TX. Ngọc Hà, Ngọc Nghĩa, Ngọc Chánh, Ngọc Đăng, Ngọc Giang, Ngọc Niệm GĐ I và GĐ II đồng quay về qùy trước kim quan cố Hòa thượng đảnh lễ dâng lời tưởng niệm.

38

 29

33

42

13

4. Phái đoàn từ Cù lao Chàm: ĐĐ. Minh Tấn, ĐĐ. Minh Điền đã hướng dẫn Phật tử đồng quay về thành kính đảnh lễ Giác linh cố Hòa thượng ân sư đã có công giáo dưỡng, hướng dẫn trên con đường tu học cũng như sáng lập những ngôi đạo tràng mà ngày nay có nơi cho chư Tăng lưu trú và Phật tử quay về nương tựa.

HT. Giác Hà đã có đôi lời giáo giới đến chư Tăng và Phật tử hãy tinh tấn tu học cố gắng thực hành chí nguyện độ tha mà hơn nửa cuộc đời cố Hòa thượng đã dày công hướng dẫn, phải cùng nhau sống đời sống lục hòa, chung tay làm cho đạo pháp luôn vững bền, đi đúng Chánh pháp nơi quê hương xứ Quảng này.

50

04

32

23

05

22

5. Gia tộc hiếu quyến: Hàng gia quyến, tộc họ, con cháu của Hòa thượng đã cùng quì dưới Giác linh đài của Ngài dâng lời cảm niệm.

HT. Giác Hà đã thay mặt chư Tôn đức có lời tán thán công đức đến gia quyến, và có đôi lời khuyến tấn.

25

41

36

43

35

09

18

    Chia sẻ với thân hữu: