CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ni giới HPKS kính viếng tang lễ Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

Chiều ngày mùng 6 tháng 7 năm Ất Mùi (nhằm ngày 19/8/2015), quý Ni trưởng hàng giáo phẩm Ni giới, quý Ni trưởng, Ni sư trụ trì của hơn 140 ngôi tịnh xá khắp các tỉnh miền Trung và miền Nam và Hải ngoại cùng chư Ni và Phật tử trực thuộc Tổ đình Ngọc Phương đã về tại Pháp viện Minh Đăng Quang thành kính dâng hương tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên, Pháp tử Tăng còn lại duy nhất của Tổ sư, tân viên tịch.

Ni giới KS vieng 23

Ni giới KS vieng 24

Quang lâm giác linh đường, cung kính dâng hương tưởng niệm có sự hiện diện của NT. Tràng Liên, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng Ni giới hệ phái Khất Sĩ; NT. Ngoạt Liên, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Ni giới hệ phái Khất Sĩ; NT. Tân Liên, NT. Chiêu Liên, NT. Nhã Liên, NT. Phát Liên, NT. Liễu Liên, NT. Ngôn Liên (Hoa Kỳ), NT. Mai Liên, NT. Tố Liên, NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NT. Hiếu Liên, NT. Tấn Liên, NT. Ánh Liên, Giáo phẩm Ni giới hệ phái Khất Sĩ.

Ni giới KS vieng 34

 Ni giới KS vieng 8

Ni giới KS vieng 12

Ni giới KS vieng 13

 Ni giới KS vieng 29

Quý Ni trưởng giáo phẩm Ni giới HPKS thành kính tưởng niệm

Ni giới KS vieng 10

 Ni giới KS vieng 33

Ni giới KS vieng 5

 Ni giới KS vieng 2

 Ni giới KS vieng 6

 Ni giới KS vieng 43

Trong khói hương trầm quyện tỏa nơi giác linh đường tôn trí kim quan cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư, quý Ni trưởng, chư Tôn đức Ni và Phật tử đã thành kính dâng lễ kính Tam bảo và tưởng niệm gương hạnh một đời tu tập và hành đạo, xiển dương ánh đạo mầu Minh Quang làm rạng rỡ tông phong Khất Sĩ, lợi lạc khắp chốn nhân sinh.

Ni giới KS vieng 7

 NT. Tràng Liên thành tâm tưởng niệm

 Ni giới KS vieng 9

 NT. Tân Liên, NT. Nhã Liên, NT. Chiêu Liên thành tâm tưởng niệm

Đối trước kim quan cố Hòa thượng, NT. Thẩm Liên đã thay lời quý Ni trưởng và chư Tôn đức Ni dâng lời ai điếu tán thán và tưởng niệm đạo nghiệp cố Hòa thượng:

“Đi khắp nơi thuyết giáo giảng kinh

Chúng Phật tử đồng thành ngưỡng mộ

Lập Pháp viện, Trung tâm cứu khổ

Độ người người khai ngộ lìa mê

Bước du phương gian khó bao nề

Trau để tử kế thừa nghiệp lớn…

rồi từ dạo ấy, lên đường mở đạo

Một thân đơn lẽ

Hơn ba mươi năm du hành nước Mỹ

Từ tiểu bang này đến tiểu bang nọ

Đem ánh đạo vàng hoằng hóa chúng sinh

Từ đó vang danh Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất Sĩ Thế giới.

Đến hôm nay thì Hòa thượng ôi!

Gót phong trần dừng bước viễn phương

Trở lại Việt Nam, chúng con đốt nén hương lòng

Xe thượng thặng, tiễn đưa người, nghìn thu yên nghỉ

Kính cầu nguyện Hòa thượng:

Phật quốc cao đăng

Đài vàng an vị!”

Ni giới KS vieng 14

Ni giới KS vieng 42

 NT. Thẩm Liên thay lời chư Tôn đức Ni giáo phẩm Ni giới

thành kính dâng lời ai điếu

Sau lời ai điếu, chư Tôn đức Ni giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất Sĩ, chư Ni và Phật tử đảnh lễ thọ tang, thành kính, tiếc thương sự ra đi của cố Hòa thượng Pháp sư.

Ni giới KS vieng 15

Ni giới KS vieng 44

Thay lời môn đồ pháp quyến, HT. Giác Toàn đã có lời tri ân quý Ni trưởng, Ni sư và chư Ni. Hòa thượng đã chân tình cảm niệm quý Ni trưởng với đạo tình linh sơn pháp lữ gắn bó, cùng trực tiếp thọ học giáo pháp Khất Sĩ từ Tổ sư Minh Đăng Quang cũng như cùng trải qua những năm tháng hành đạo đem giáo pháp Khất Sĩ hoằng hóa khắp hai miền Trung – Nam cùng chư Đức Thầy, chư Trưởng lão. Nên, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn thân lâm về trước giác linh đài dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Pháp sư.

Ni giới KS vieng 36

 Ni giới KS vieng 11

 HT. Giác Toàn thay mặt môn đồ pháp quyến cảm niệm

Trước khi ghi sổ tang lưu niệm, quý Ni trưởng, Ni sư đã hướng dẫn chư Ni và Phật tử hữu nhiễu kim quan, kính nguyện Hòa thượng Pháp sư cao đăng Phật quốc.

Ni giới KS vieng 45

Ni giới KS vieng 46

Ni giới KS vieng 16

Ni giới KS vieng 17

Ni giới KS vieng 18

Ni giới KS vieng 52

Ni giới KS vieng 58

Ni giới KS vieng 59

 Ni giới KS vieng 57

Sau đây là một số hình ảnh đoàn viếng tang:

Ni giới KS vieng 25

Ni giới KS vieng 26

Ni giới KS vieng 27

Ni giới KS vieng 28

Ni giới KS vieng 30

Ni giới KS vieng 31

Ni giới KS vieng 39

Ni giới KS vieng 40

Ni giới KS vieng 41

Ni giới KS vieng 1

 Ni giới KS vieng 3

Ni giới KS vieng 4

 Ni giới KS vieng 21

Ni giới KS vieng 22

Ni giới KS vieng 32

Ni giới KS vieng 35

Ni giới KS vieng 37

Ni giới KS vieng 38

Ni giới KS vieng 47

 Ni giới KS vieng 19

Ni giới KS vieng 48

Ni giới KS vieng 49

Ni giới KS vieng 50

Ni giới KS vieng 51

 Ni giới KS vieng 53

Ni giới KS vieng 55

Ni giới KS vieng 56

 Ni giới KS vieng 54

    Chia sẻ với thân hữu: