CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Pháp âm vi diệu

Kính dâng Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên
nhân dịp hướng dẫn phái đoàn Tăng Ni Phật tử GHTGKSTG
về thăm quê hương lần thứ 5
từ 15/3/2007 đế 3/4/2007

 

Ân           sâu thăm thẳm ngất trời xanh

Đức         hạnh viên dung sáng đạo lành

Thầy        Tổ pháp duyên hồi cố xứ

Cao         vời chân lý tỏa hương thanh

Thẳm      nghiêm bát ngát tình quê mẹ

Tựa         lối mòn xưa… dạ chí thành

Non         nước nhiệm mầu tươi sắc thắm

Thiêng    liêng Hồng Lạc mãi thơm danh

Thầy        đi hoằng hóa khắp mười phương

Về           lại chùa xưa viếng Phật đường

Quê         mẹ dâng tràn niềm cảm xúc

Hương    nghèo rung động khách hồi hương

Mừng      mừng tủi tủi lòng thân thiết

Đón         đón chào chào dạ vấn vương

Thâm      đậm Linh Sơn lưu cốt nhục

Tình        ân sư vĩnh kiếp chơn thường

Hòa         đạo hòa đời đẹp biết bao

Thượng   hiền thượng đức ngọc truyền trao

Pháp       âm vi diệu ngân vang mãi

           tử hùng tâm suối pháp trào

Giác        ngộ hồng trần vui Cực lạc

Nhiên      huyền nhiệm đạo chứng bi mầu

Bất          sanh bất diệt tròn công hạnh

Tận         trí Bồ-đề… Phật quả sâu

Sài Gòn, 15/3/2007

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu: