CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Giải chế An Cư tại Tịnh xá Trung Tâm

Sáng mùng 10 tháng 7 năm Quý Tỵ (16/8/2013), vào lúc 4 giờ, Hạ trường Tịnh xá Trung Tâm thực hiện nghi thức giải chế sau 3 tháng An cư kiết hạ để trở về trú xứ hoặc địa điểm Tự Tứ tập trung của từng Giáo đoàn.

Trước nhất là thời tụng kinh trầm hùng, tán dương ân đức Tam Bảo và cầu nguyện cho âm siêu dương thời. Sau đó, từng Giáo đoàn đảnh lễ chư Tôn đức với sự tác bạch đại diện của từng đoàn. Hòa thượng Thích Giác Tường - Chứng minh Hệ phái đã tùy hỷ sự nỗ lực tu tập của chư Tăng hành giả và ban lời đạo từ, chứng minh cho hành giả tăng thêm một hạ lạp.

Cuối cùng là lời sách tấn của Hòa thượng Hóa chủ Thích Giác Toàn về giá trị và trình bày những điều quy định trong luật về thế nào là sự thành tựu của phép an cư. Kết thúc Giải chế là thời tụng kinh về lời dạy của thất Phật Thế Tôn. Phần cuối là ghi hình lưu niệm:

1

 Ảnh lưu niệm chư Tôn Đức và chư Tăng Giáo đoàn I

2

 Ảnh lưu niệm chư Tôn Đức và chư Tăng Giáo đoàn II

3

Ảnh lưu niệm chư Tôn Đức và chư Tăng Giáo đoàn III

 Ảnh lưu niệm chư Tôn Đức và chư Tỳ-kheo Giáo đoàn III

944774 226658494150292 1653190376 n

Ảnh lưu niệm chư Tôn Đức và chư Sa-di Giáo đoàn III

4

 Ảnh lưu niệm chư Tôn Đức và chư Tỳ-kheo Giáo đoàn IV

994893 226658877483587 694784955 n

 Ảnh lưu niệm chư Tôn Đức và chư Sa-di, Tập sự Giáo đoàn IV

5

 Ảnh lưu niệm chư Tôn Đức và chư Tăng Giáo đoàn V

6

 Ảnh lưu niệm chư Tôn Đức và chư Tăng Giáo đoàn VI

7

Ảnh lưu niệm chư Tôn Đức và Ban Quản Chúng

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan