CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ chia sẻ nhiều nội dung về Luật Tín ngưỡng Tôn giáo tại Khóa Bồi dưỡng Trụ trì 2024

Sáng 31/5/2024 (24/4/Giáp Thìn), tại Khóa BDTT 2024 của HPKS, TS.Nguyễn Thị Định - Trưởng phòng Pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ đã có chuyến thăm, chia sẻ nhiều nội dung thiết thực xoay quanh việc thực hiện quy định pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo (TNTG) và một số điểm mới trong Nghị định số 95/2023/NĐ-CP.

Theo đó, TS.Nguyễn Thị Định đã đưa ra những khó khăn trong việc thực hiện quy định pháp luật về TNTG hiện nay, có thể kể đến như: những cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất về một số từ ngữ mới trong Luật (chức sắc, chức việc, Tổ chức tôn giáo, Tổ chức tôn giáo trực thuộc, Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tín đồ, địa điểm hợp pháp, người đại diện); thời gian làm việc còn chưa có sự thống nhất; quá trình và thủ tục xin xuất gia còn mang tính tự phát, tự nguyện; nhận thức của một bộ phận công chức về các quy định của Luật.

Bên cạnh đó, một trong những vấn đề được đặt biệt quan tâm đối với các tổ chức tôn giáo là quyền sử dụng đất tôn giáo và tổ chức tôn giáo trực thuộc. Theo TS.Nguyễn Thị Định, hiện nay còn nhiều vướng mắc và khó khăn trong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… để hợp thức hóa địa điểm nhằm mục đích tôn giáo, đặc biệt là ở các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa. Luật Đất đai 2024 (NQ18–NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII) đã được thông qua, nhưng riêng phần về tôn giáo thì năm 2025 mới chính thức có hiệu lực. Theo đó, Nhà nước sẽ không giao đất cho cơ sở tôn giáo mà giao trực tiếp cho tổ chức tôn giáo và tổ chức tôn giáo trực thuộc. Đối với GHPGVN, có 2 tổ chức theo quy định của Hiến chương Giáo hội, là HĐTS T.Ư và Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, được quyền để nghị chính quyền cấp tỉnh giao đất để xây dựng cơ sở tôn giáo, căn cứ vào tình hình hoạt động tôn giáo, quỹ đất của địa phương.

Ngoài ra, vấn đề đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, tổ chức tôn giáo trực thuộc, pháp nhân của tổ chức tôn giáo và tổ chức tôn giáo trực thuộc cũng được đề cập tại buổi chia sẻ lần này. Trong đó, bà Định nhấn mạnh: "Chủ thể được thực hiện các quyền, nghĩa vụ được quy định trong pháp luật về TNTG, như đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thông báo danh mục hoạt động tôn giáo, thông báo mở khóa tu, hay các hoạt động khác, dường như đều do vị Trụ trì đảm trách. Song, dựa trên luật, những hoạt động này đều phải thông qua tổ chức tôn giáo mình trực thuộc. Cho đến khi thành lập Ban Quản trị chùa chính thức, vị Trụ trì lúc này mới được ký vào các văn bản thông báo như vậy".

Đặc biệt, tại buổi chia sẻ, TS.Nguyễn Thị Định cũng đã thông tin về những điểm mới của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP, đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/3/2024. Với 6 Chương, 3 Mục, 33 Điều (nhiều hơn so với Nghị định 162 với 25 Điều), bà Định cho biết một số điểm mới đáng lưu ý trong Nghị định số 95 như sau:

- Cách giải thích từ ngữ mới (như công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ, giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp).
- Việc bảo đảm và quản lý kinh sách; thời gian, địa điểm sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo cho người bị quản lý, giam giữ.
- Thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung từ địa bàn xã này sang địa bàn xã khác: Trước đây phải xin UBND huyện, sau UBND xã có văn bản trả lời. NĐ 95/2023/NĐ-CP đã bỏ nội dung xin ý kiến UBND huyện.
- Bổ sung quyết định thay đổi người đại diện, thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
- Bổ sung các quy định về đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo và tôn giáo trực thuộc; thời gian đình chỉ không quá 24 tháng; quyết định bằng văn bản; cơ quan có thẩm quyền công nhận, thành lập là cơ quan có thẩm quyền đình chỉ; trước khi đình chỉ, cơ quan có thẩm quyền phải kiểm tra và kết luận; Quyết định đình chỉ phải giao cho các cơ quan liên quan; khi nhận quyết định đình chỉ các tổ chức phải dừng hoạt động.
- Bổ sung các quy định về đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo; thời gian đình chỉ không quá 24 tháng; quyết định bằng văn bản; cơ quan có thẩm quyền thành lập là cơ quan có thẩm quyền đình chỉ; trước khi đình chỉ, cơ quan có thẩm quyền phải kiểm tra và kết luận; Quyết định đình chỉ phải giao cho các cơ quan liên quan; khi nhận quyết định đình chỉ các cơ sở phải dừng hoạt động.
- Phục hồi hoạt động cho các tổ chức.
- Trách nhiệm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc đình chỉ, phục hồi hoạt động của các tổ chức, cơ sở đào tạo tôn giáo.
- Quyền khiếu nại của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo khi bị đình chỉ hoạt động.
- Việc xác định công trình phụ trợ thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.
- Hoạt động quyên góp.
- Tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài.
- Hình thức tổ chức hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ.
- Tiếp nhận hồ sơ.
- Quy định việc nộp bản sao các giấy tờ, văn bản có liên quan đến các hồ sơ thủ tục hành chính.
- Thời hạn sử dụng phiếu lý lịch tư pháp: Phiếu lý lịch tư pháp quy định tại Luật và Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 06 tháng.
- Biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. So với số lượng biểu mẫu được quy định tại Nghị định số 162/2017/NĐ-CP là 53 biểu mẫu, thì Nghị định số 95/2023/NĐ-CP có 60 biểu mẫu.
- Về điều khoản chuyển tiếp.
- Phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan