CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái lần 5

Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức lãnh đạo các Giáo đoàn,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Cội nguồn Khất sĩ mãi mãi là một chiếc nôi an lành và êm ấm cho mọi người xuất gia trở về nương mình trong giáo pháp của Tổ Thầy. Ngay từ khi lập đạo, Đức Tổ sư đã lấy tinh thần “nên tập sống chung tu học” trên bước đường thâu nhận Tăng Ni và tín đồ Phật tử. Tinh thấn ấy như một dòng sông trôi chảy kết nối tâm linh từ thời Tổ sư cho đến các Đức Thầy và bao thế hệ tông môn Khất sĩ hôm nay. Chính tinh thần ấy giúp cho người hành giả tăng trưởng niềm tin tu hành để trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.

Dù đi khắp mọi khoảng trời

Cội nguồn Khất sĩ muôn đời về nương

Đời Thầy, đời Tổ làm gương

Bước chân hành đạo mở đường con theo.

Trên tinh thần trở về nguồn cội và tạo điều kiện cho người mới xuất gia tắm mình trong giáo pháp của Tổ Thầy, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đã thành lập khoá Bồi dưỡng Đạo hạnh dành cho lớp Sa-di, tập sự. Nối tiếp thành công của các khoá trước, khoá Bồi dưỡng đạo hạnh (BDĐH) lần thứ 5 diễn ra tại PV. Minh Đăng Quang trong niềm hoan hỷ vô biên. Trải qua 9 ngày tu tập trang nghiêm, Ban Thư ký tổng hợp lại trong bản Báo cáo để kính trình chư Tôn Giáo phẩm chứng minh và đại chúng đồng liễu tri.

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Số lượng hành giả:

a. Hành giả Tăng: 70 vị.

- Số lượng Sa-di:  24 vị.

- Số lượng Tập sự Tăng:  46 vị.

b. Hành giả Ni:   56 vị.

- Số lượng Thức-xoa-ma-na: 14 vị.

- Số lượng Sa-di-ni: 18 vị.

- Số lượng Tập sự Ni: 24 vị.

- Tổng số chung:   126 hành giả.                                    

2. Ban Quản chúng

- Trưởng ban: ĐĐ. Giác Hoàng

- Phó ban: ĐĐ. Giác Phổ

ĐĐ. Minh Đạo (đặc trách Chấp tác)

ĐĐ. Giác Phước

- Uỷ viên (chư Tăng)

Đặc trách sinh hoạt:  ĐĐ. Giác Mãnh, ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Minh Thái

Giám thiền và Giám học: ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Giác Thống

Điển lễ:  ĐĐ. Giác Ảnh

Thư ký:  ĐĐ. Minh Điệp & ĐĐ. Minh Đức

- Uỷ viên (chư Ni): NS. Hạnh Liên, NS. Tâm Liên, SC. Sanh Liên, SC. Liên Hoa, SC. Liên Thu, SC. Liên Chánh, SC. Liên Định.

3. Lịch giảng dạy

- HT. Giác Hà: Sáng thứ Tư, mùng 8/6 âl (Bổn phận làm trò)

- HT. Giác Toàn: Sáng thứ Bảy, 11/6 âl (Trích giảng Chơn Lý)

- HT. Giác Pháp: Sáng thứ Sáu, mùng 10/6 âl (Các phép tắc oai nghi của một Sa-di)

- HT. Minh Hóa: Sáng thứ Bảy, 11/6 âl.

- TT. Minh Thành: Sáng thứ Năm, mùng 9/6 âl (Chánh niệm – Tỉnh giác)

- ĐĐ. Giác Phổ : Sáng thứ Năm, 15/6 âl (Tiểu sử các Đức Thầy)

- ĐĐ. Giác Hoàng: Chiều thứ Hai, 13/6 âl (Vấn đáp các vấn đề Phật học)

- ĐĐ. Giác Thống: Chiều thứ Ba, 14/6 âl (Giá trị và ý nghĩa khất thực)

- ĐĐ. Minh Điệp: Sáng Chủ nhật, 12/6 âl (Phân tích pháp tu Chánh niệm trên Lục căn trong bài kệ “Ý”)

II. TÓM TẮT CÁC BUỔI PHÁP THOẠI

1. HT. Giác Toàn

Với cương vị là Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái và Trưởng ban Tổ chức khoá BDĐH lần thứ 5, HT. Giác Toàn đã quang lâm chứng minh và giảng dạy đạo pháp cho đại chúng Sa-di, Thức-xoa, Sa-di-ni và tập sự về các pháp tu căn bản của hàng sơ cơ mới bước chân vào đạo. Hoà thượng đã phân tích nghĩa lý trong bài Kinh Trú Độ Thọ thuộc Trung A-hàm để đại chúng hiểu việc nhàm chán sự đời như chiếc lá úa vàng, còn việc xuất gia là như chiếc lá lìa cành không còn trở lại thế tục nữa.

Ngài còn định hướng cho chư hành giả phải nắm rõ nền tảng lý tưởng lập đạo của Hệ phái là: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp - Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”, định hướng và phát triển tổ chức cũng như phương pháp tu tập căn bản cũng lấy từ cốt lõi: “Nên tập sống chung tu học” ngang qua những lời Tổ dạy.

2. HT. Giác Hà

Trong vai trò Phó ban Tổ chức khóa BDĐH lần 5, HT. Giác Hà đã khuyến tấn hành giả cần phải ý thức tu hành đừng để thoái chuyển. Vì một người bị thoái chuyển tâm đạo là do hàng ngày không duy trì tinh tấn. Một người không tinh tấn là đang tự lừa gạt chính mình và lừa gạt cả đàn-na tín chủ. Lấy hình ảnh một loài cây hoang dại phải trải qua giai đoạn uốn nắn từng cành, từng lá mới trở thành loài kiểng giá trị, nếu không sẽ chỉ là cây củi mục bên đường. Cũng vậy, một người mới tu cần phải chịu chút gian nan để vun bồi hạnh đức.

3. HT. Giác Pháp

Trong vai trò Chánh Thư ký Hệ trên 20 năm, HT. Giác Pháp luôn đồng hành và giảng dạy trong tất cả các mùa An cư kiết hạ, khoá Bồi dưỡng trụ trì, khoá tu Truyền thống Khất sĩ… và đặc biệt, trong các khoá BDĐH, Hoà thượng luôn là vị Giáo thọ chỉ dạy pháp học và pháp hành cho chư hành giả. Khoá BDĐH lần thứ 5 này, Hoà thượng đã giảng dạy về một số phép tắc oai nghi mà hàng Sa-di cần phải hiểu biết và thọ trì. Đặc biệt, Hoà thượng giảng dạy về năm đức của người xuất gia để giúp chư hành giả ý thức về sứ mạng và trách nhiệm của người tu đối với đạo pháp. Năm đức xuất gia bao gồm:

  • Phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố: Xuất gia là để gánh vác việc đạo.
  • Huỷ kỳ hình hảo ứng pháp phục cố: Huỷ bỏ hình tốt, mặc áo người tu.
  • Cát ái từ thân vô thích mạc cố: Cắt bỏ tình thân gia đình, xem chúng sanh bình đẳng.
  • Huỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố: Hy sinh thân mạng bảo vệ Phật pháp.
  • Chí cầu Đại thừa vị độ nhân cố: Cầu thành Phật đạo độ cả chúng sanh.

Kết lời, Hoà thượng nhấn mạnh có 2 việc mà hàng Sa-di tập sự phải làm đó là học phải đi đôi với hành về giới và luật từ Thầy Bổn sư và các vị Giáo thọ sư.

4. HT. Minh Hoá

Quang lâm chứng minh và thuyết giảng, HT. Minh Hoá đã chỉ dạy kinh nghiệm tu tập từ trang nghiêm tự thân để đưa đến trang nghiêm hội chúng. Để trang ngiêm tự thân, hành giả cần phải thanh lọc thân, khẩu, ý trở nên thanh tịnh ngang qua kệ pháp Thân, Khẩu, Ý được Tổ sư Minh Đăng Quang trước tác trong Luật nghi Khất sĩ. Các bài kệ này chính là pháp tu tỉnh thức để các hành giả tập trung chánh niệm, soi sáng tự thân để đoạn trừ lỗi lầm và làm trong sạch tam nghiệp. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng dạy:

Như ngôi nhà khéo lợp

Mưa không xâm nhập vào

Cũng vậy tâm khéo tu

Tham dục không xâm nhập.

Chính phương pháp tu tập trong sạch tự thân nơi mỗi người như vậy sẽ xây dựng một đoàn thể Tăng chúng hoà hợp thanh tịnh. Đây là tư tưởng chủ đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khẳng định: “Đoàn kết hoà hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.”

5.  TT. Minh Thành

Với khả năng nghiên cứu thâm sâu và kinh nghiệm thuyết giảng nhiều năm tại các đạo tràng khắp nơi trong và ngoài nước, TT. Minh Thành đã giảng dạy kinh nghiệm tu hành cho chư hành giả qua đề tài “Chánh niệm – Tỉnh thức.”

Thượng toạ đã dùng câu chuyện đàm đạo Phật pháp của các vị Thánh đệ tử Phật được ghi chép trong Kinh tạng để nói lên hạnh tu Đa văn và hạnh Đầu-đà cần phải được thực hành trong đời sống Tăng Ni. Ngài nhấn mạnh, khi tâm đạt được sự thức tỉnh, trạng thái an lạc và hạnh phúc sẽ được sinh khởi ngay trong giây phút tỉnh thức đó. Đây là xúc cảm tỉnh thức, đại chúng cần phải ghi nhận.

Đặc biệt, trong buổi giảng pháp, Thượng toạ đã hướng dẫn huynh đệ Tăng Ni đọc thuộc lòng các bài kệ tỉnh thức của Hòa thượng Nhất Hạnh vô cùng gần gũi, thân quen và đầy chất văn chương cũng như tỉnh giác:

Thức dậy miệng mỉm cười

Hăm bốn giờ tinh khôi

Xin nguyện sống trọn vẹn

Mắt thương nhìn cuộc đời.

6. ĐĐ. Giác Phổ

Trong phần thuyết giảng của mình, ĐĐ. Giác Phổ dùng câu chuyện Đức Phật giáo giới La-hầu-la để dẫn dắt đại chúng ý thức lại bước đầu tu tập của người mới phát tâm xuất gia. Bước đầu tu tập ấy chính là việc lập công bồi đức ngang qua việc thực hiện phận sự hầu thầy và công quả chấp tác không để tâm hồn xao lãng vào chuyện thế tục. Đức Phật cũng đã dạy:

Tỳ kheo tuy tuổi nhỏ

Siêng tu giáo pháp Phật

Chói sáng thế gian này

Như trăng thoát mấy che.

Nối tiếp bài giảng, ĐĐ. Giác Phổ tiếp tục chia sẻ về cuộc đời và đạo nghiệp của quý Đức Thầy sáng lập các Giáo đoàn Tăng. Trong đó, tiểu sử các Đức Thầy Giác Lý được Đại đức ôn nhắc lại làm tấm gương xán lạn cho huynh đệ nương mình học hạnh. Đức thầy Giác Lý là vị đệ tử được chính đức Tổ sư Minh Đăng Quang tế độ và ban cho pháp danh Giác Lý vào năm 1952. Sau khi Tổ sư vắng bóng, Ngài dẫn dắt chư Tăng đi hành đạo khắp các miền Đông Tây nước Việt. Sau khi viên mãn công cuộc hoằng pháp lợi sanh và đóng góp nhiều to lớn cho đạo pháp và dân tộc, Ngài thâu thần viên tịch năm 1973 trong sự kính tiếc khôn nguôi của Tăng Ni và tín đồ Phật tử. Tấm gương hành đạo của Đức thầy Giác Lý là tấm gương xán lạn cho đại chúng noi theo.

7. ĐĐ. Giác Hoàng

Trong vai trò Trưởng ban Quản chúng, ĐĐ. Giác Hoàng đã chia sẻ: Xuất gia cần phải huỷ bỏ sự se sua chưng diện về thân thể và sự ăn mặc. Nếu chạy đuổi theo hình thức tô điểm bên ngoài, người mới xuất gia dễ làm mất vẻ trang nghiêm nơi thân tướng. Hành giả cần phải tránh ăn mặc quần áo và sử dụng vật tư, giày dép với các kiểu dáng và màu sắc không phù hợp với nhà đạo. Việc ăn mặc nói lên cốt cách của người tu, cho nên hành giả cần phải chú ý vấn đề này. Chư Tổ đã dạy: Huỷ hình phi pháp phục, trong luật cũng cấm se sua chưng diện là để người tu hành đoạn trừ tâm tham, ái luyến, ngã chấp. Ngoài ra, khi tham gia công việc ngoài xã hội hay khi có duyên sự bên ngoài các nơi công cộng, chúng ta cần phải ăn mặc đúng pháp phục quy định. Đây là ý thức gìn giữ giềng mối và kỷ cương giới luật của tông môn bổn phái.

Trong việc xưng hô với các bậc huynh trưởng cần phải biết dùng kính ngữ cho hợp lẽ đạo. Xưng hô với Phật tử cũng không được cống cao, ngạo mạn mà cần phải khiêm cung, nhẹ nhàng với ngôn ngữ cho phù hợp.

Tiếp đó, Đại đức Trưởng ban Quản chúng lần lượt phân tích và giảng giải từng câu nghi vấn về pháp học, pháp hành và các kinh nghiệm tu tập trong đời sống hành ngày do các hành giả kính trình lên.

8. Ban Quản chúng

- ĐĐ. Giác Phước

Trong ngày tu tập thứ 6, ĐĐ. Giác Phước – Phó ban Quản chúng đã có đôi lời chia sẻ và sách tấn hành giả về tinh thần tu tập trong giáo pháp của Tổ Thầy. Đại đức nhắn nhủ khi về dự khoá BDĐH, không phải chỉ để học giới trả bài lên lớp đắp y, mà học tập giới luật để hành trì. Đại đức cũng ôn lời vài lời dạy của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái rằng người mới tu phải biết kiên trì nhẫn nại chịu đựng gian khó để thân tâm thấm nhuần Phật pháp.

- ĐĐ. Giác Thống

Tiếp theo trong tinh thần chia sẻ tri kiến, ĐĐ. Giác Thống đã chia sẻ kinh nghiệm tu tập và tri kiến tu tập thông qua việc trích dẫn về: Bốn phép Khất thực – Luật nghi Khất sĩ, Đại kinh và Tiểu kinh Rừng sừng bò (31 & 32) thuộc Trung Bộ Kinh, Kinh Thất thực thanh tịnh (151) – Trung Bộ Kinh, Kinh Người Khất thực – Tương Ưng Bộ Kinh, chương Những Gì Được Ăn. Nhất là trong Chương Mười pháp, Kinh Mười điều tâm niệm, Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy người tu cần quán xét 10 pháp lành đưa đến thành tựu Phạm hạnh của bậc Sa-môn.

Đặc biệt, Đại đức chia sẻ về tinh thần khất thực của Hệ phái Khất sĩ. Khất thực là truyền thống quý báu được truyền thừa từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến hôm nay. Trích dẫn pháp ý từ Kinh Khất thực thanh tịnh, Đại đức khuyến tấn hành giả tự hỏi lại mục đích tu tập của mình là gì? Mục đích trở thành nhà Sư đi khất thực để làm gì? Và cuối cùng Đại đức nhắn nhủ mọi người cần phải giữ tâm niệm tu tập và giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của Hệ phái.

- ĐĐ. Minh Điệp

ĐĐ. Minh Điệp đã chia sẻ đề tài “Phân tích pháp tu chánh niệm trên Lục căn qua bài kệ Ý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang.” Đề tài này viết thành một bài tham luận ngắn. Nội dung trình bày lộ trình tu tập chánh niệm trên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nơi tự thân của mỗi người. Lấy chính tự thân để thực tập chánh niệm là lộ trình tâm cần phải tu tập hàng ngày.

III. NỘI DUNG TU HỌC

1. Tụng kinh

Tụng kinh là pháp hành thường nhựt dành cho hàng Sa-di tập sự. Việc tụng đọc các bài kinh căn bản giúp hành giả thẩm thấu lời Phật dạy và tự cảnh tỉnh bản thân tu tập.

Trong khoá Bồi dưỡng đạo hạnh lần 5 này, Ban Quản chúng hướng dẫn đại chúng trì tụng kinh kệ vào 2 thời nhất định: Thời kinh khuya lúc 4g và thời kinh tối lúc 19g. Thời kinh khuya, đại chúng trì tụng các bài kệ pháp Thân, Khẩu, Ý nằm trong Pháp học Sa-di từ Luật nghi Khất sĩ được Đức Tổ sư Minh Đăng Quang biên soạn. Thời kinh tối đại chúng trì tụng bộ Lương Hoàng Sám để sám hối tam nghiệp và tiêu trừ nghiệp chướng.

2. Thiền hành

Sau thời kinh khuya lúc 4g sáng, Ban Quản chúng hướng dẫn đại chúng từng bước thiền hành từ Thiền đường hướng đến cổng tam quan và đi một vòng quanh khuôn viên Pháp viện Minh Đăng Quang. Từng bước thiền hành khép mình trong oai nghi chững chạc, các vị hành giả thực tập chánh niệm trên sự xúc chạm của bàn chân vào nền đất lạnh. Trong không gian tỉnh lặng khi mọi người đang say giấc nồng, các hành giả cứ thế lặng lẽ chú tâm vào bước chân tỉnh giác tu tập của mình.

3. Thiền toạ

Thiền là pháp hành chính đưa đến thành tựu Chánh tri kiến và Tuệ giải thoát. Tuy là hàng sơ cơ mới xuất gia, việc quan trọng là học giới và hành trì giới luật nhưng việc tu thiền vẫn cần được chú trọng. Chính vì lẽ đó, Ban Quản chúng hướng dẫn chư hành giả thực tập thiền toạ mỗi ngày một thời vào lúc 18g.

Trong thời thiền toạ, Ban Quản chúng hướng dẫn hành giả thực tập các bước hành thiền căn bản nhất. Quan trọng nhất là cách duy trì chánh niệm trên đề mục và cách sử dụng tâm, hướng tâm đến đề mục phù hợp với căn tánh của từng người.

4. Cúng ngọ và Thọ trai hoà chúng

Giờ cúng ngọ được bắt đầu lúc 10g30, Ban Quản chúng phân lập lưỡng ban theo 2 cương giới Tăng Ni và thứ lớp tuổi đạo đồng đắp y, mang bát hướng dẫn chư hành giả lãnh cơm theo các dãy bàn được Ban Hành đường thiết trí. Sau khi hoà âm tụng kinh chú nguyện và thọ bát, đại chúng Tăng Ni dùng bữa cơm chánh niệm theo đúng truyền thống và luật định của Tổ Thầy.

Phép ăn hoà chúng ngoài việc thực tập nết hạnh oai nghi muôn người hoà hiệp như in một người ra, còn là pháp tu chánh niệm để nhận rõ sự sanh khởi và chấm dứt của tập khí tham, sân, si biểu lộ trong từng muỗng cơm. Đây là bài học chánh niệm trên Lục căn được Đức Tổ sư dạy rõ trong Luật nghi Khất Ss.

5. Trùng tụng Chơn Lý

Những lời dạy đạo của Tổ sư được ghi chép lại trong bộ Chơn Lý gồm 69 tiểu luận. Đây là tuệ giác đời đời lưu lại cho các thế hệ Tăng Ni Khất sĩ tu tập và hành đạo theo. Đọc Chơn Lý chính là đọc lại lời thuyết pháp của Tổ sư. Do đó, nhằm để khích lệ hành giả tăng trưởng niềm tôn kính đối với Pháp bảo cao quý, Ban Quản chúng đã chứng minh cho một số vị hành giả phát tâm trùng tụng một vài quyển Chơn Lý vào lúc 15g30. Dẫu cho tuổi cao trí kém, dẫu cho tuổi trẻ hồn nhiên, nhiều các hành đã đọc thuộc lòng một cách lưu loát quyển Chơn Lý mà mình đã đăng ký với Ban Quản chúng.

6. Sám hối

Sau một ngày tu tập, với người mới tu chắc chắn sẽ không sao tránh khỏi những lỗi lầm sơ thất, do đó Ban Quản chúng chứng minh cho chư hành giả tác pháp sám hối vào lúc 20g30. Lần lượt các hành giả Tăng cũng như Ni nhận ra lỗi lầm hay sai phạm trong ngày đều lên đảnh lễ và tác pháp sám hối. Từng lỗi lầm được chư Tôn đức Ban Quản chúng chứng minh và giải thích, khuyên răn cũng như hướng dẫn cách sửa đổi một cách tường tận và rõ ràng.

IV. KẾT QUẢ THI

1. Thi trắc nghiệm kiến thức cuối khoá

a. Hội chúng Tăng

- Hạng nhất: Sa-di Giác Minh Kim - GĐ.III: 95/100

- Hạng nhì: Sa-di Minh Giác - GĐ.IV -  và Tập sự Thiện Văn - GĐ.III 92/100

- Hạng ba: Sa-di Minh Cường - GĐ.VI và Sa-di G. Minh Từ - GĐ.III: 89/100.

b. Hội chúng Ni

- Hạng nhất: Sa-di-ni Liên Nguyện - GĐ.IV: 95/100

- Hạng nhì: Thức-xoa Liên Sáng - PĐ.2 GĐ.IV: 93/100.

- Hạng ba: Sa-di-ni Liên Kiến – GĐ.III: 88/100 và Tập sự Mỹ Hiểu – GĐ.III: 90/100.

2. Trùng tụng Chơn Lý

a. Chúng Tăng: 3 vị.

- Sa-di Minh Giác – GĐ.IV: Võ Trụ Quan.

Bổn sư: Hòa thượng Giác Tràng; Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Thành – Đại Ninh – Lâm Đồng.

- Sa-di Đăng Bách – GĐ.IV: Đi Tu.

Bổn sư: Hòa thượng Giác Toàn; Trú xứ: Pháp viện Minh Đăng Quang, TP. HCM.

- Sa-di Minh Đức – GĐ.V: Võ Trụ Quan.

Bổn sư: ĐĐ. Giác Nghĩa; Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Nam, Lâm Đồng.

- Sa-di Giác Minh Hoà – GĐ.III: Võ Trụ Quan.

Bổn sư: HT. Giác Phùng; Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Tòng – Khánh Hòa.

b. Chúng Ni: 9 vị.

- Thức-xoa Liên Nhẫn – GĐ.VI: Y Bát Chơn Truyền.

Bổn sư: Sư cô Hồng Liên, Trụ xứ: Tịnh xá Phước Hưng.

- Thức-xoa Liên Hiệp – GĐ.IV: Võ Trụ Quan.

Bổn sư: Cố Ni sư Hạnh Liên, Trụ xứ:Tịnh xá Ngọc Chung – Hóc Môn.

- Sa-di-ni Liên Thảo – GĐ.IV: Chánh Pháp.

Bổn sư: Ni Sư Tuyết Liên, Trụ xứ: Tịnh xá Ngọc Hiệp - Tiền Giang

- Sa-di-ni Liên Thiệp – GĐ.III:  Pháp Chánh Giác.

Bổn sư: Sư cô Thuỳ Liên, Trụ xứ: Tịnh xá Ngọc Đức – Quãng Ngãi.

- Tập sự Mỹ Thính – GĐ.III:    Học Để Tu.

Bổn sư: Sư cô Thuỳ Liên, Trụ xứ:Tịnh xá Ngọc Đức – Quãng Ngãi.

- Tập sự Mỹ Thới – GĐ.III: Võ Trụ Quan.

Bổn sư: Sư cô Thuỳ Liên, Trụ xứ:Tịnh xá Ngọc Đức – Quãng Ngãi.

- Tập sự Ngọc Lạc – GĐ. III: Trên Mặt Nước.

Bổn sư: Ni trưởng Hiệp Liên, Trụ xứ: Tịnh xá Ngọc Trung – Gia Lai.

- Tập sự Tịnh Hiếu – GĐ.IV: Khất Sĩ.

Bổn sư: Sư cô Hoà Liên, Trụ xứ: Tịnh xá Tịnh Tân Bửu Tháp – Long An.

- Tập sự Tịnh Trung – GĐ.IV:  Sám Hối.

Bổn sư: Ni sư Tuyết Liên, Trụ xứ: Tịnh xá Ngọc Hiệp –Tiền Giang.

VII. KẾT LUẬN

Nam mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Vừa qua, Ban Thư ký đã kính trình bản Báo cáo về nội dung chương trình tu học trong khoá BDĐH lần thứ 5 do Hệ phái tổ chức tại PV. Minh Đăng Quang năm 2019. Khoá BDĐH lần thứ 6 cũng sẽ được tổ chức tại nơi đây làm nền tảng cho các lớp Sa-di, Thức-xoa, Sa-di-ni và tập sự được học tập về giới luật và bồi dưỡng về đạo hạnh để đủ điểu kiện trở thành người xuất gia thiệt thọ.

Là hàng sơ cơ mới bước chân vào đạo, những khoá Bồi dưỡng như thế này chính là cơ hội để chư hành giả uốn nắn tâm viên, học tập kiến thức căn bản về Phật pháp và thực hành oai nghi phép tắc từ chính các bậc Trưởng thượng trong tông môn Khất sĩ.

Với tinh thần tu học trang nghiêm trong thời gian vừa qua, chư hành giả xin cung kính đảnh lễ tri ân chứ Tôn Giáo phẩm Hệ phái và chư Tôn đức lãnh đạo các Giáo đoàn Tăng các Phân đoàn Ni đã chỉ đạo và hướng dẫn đại chúng tu tập đúng Chánh pháp. Cầu nguyện hồng an Tam bảo gia hộ chư Tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, đạo quả chóng viên thành để mãi là ngọn đèn Chơn lý soi đường cho chúng con đi trọn lộ trình giác ngộ và giải thoát.

Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật

    Chia sẻ với thân hữu: