CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bế mạc Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 5

Sau chín ngày tu học tinh chuyên, vào lúc 13g30 ngày 16/6 Kỷ Hợi (18/7/2019) tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa lộ Hà Nội, Q. 2, TP. HCM), hơn 120 hành giả trang nghiêm làm lễ Bế mạc khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh.

Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái quang lâm chứng minh có: HT. Giác Ngộ - Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Phó Trưởng GĐ IV; HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Pháp –  Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Minh Thuấn – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; HT. Minh Hóa – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; TT. Minh Lộc – Phó trưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Trưởng phân ban Từ thiện Hệ phái Khất sĩ. Chư Tôn đức trong Ban Quản chúng khóa tu: ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Minh Đạo, ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Minh Điệp, NS. Hạnh Liên, NS. Tâm Liên, SC. Sanh Liên, SC. Hòa Liên, SC. Hoa Liên, SC. Thu Liên, SC. Chánh Liên và SC. Định Liên.

Buổi lễ diễn tiến theo sự hướng dẫn chương trình của Đại đức Giác Tuyên.

Đại đức Minh Điệp đảnh lễ báo cáo quá trình tu học và sinh hoạt của đại chúng qua 9 ngày tu.

Đây là khóa tu đặc biệt dành riêng cho Tăng Ni mới bước chân vào đạo nên chư Tôn đức và Ban Quản chúng hết sức quan tâm chăm sóc. Về đạo hạnh, mỗi vị đều tự giác trau dồi giới đức nên đại chúng hết sức trang nghiêm, thanh tịnh. Đặc biệt, một số hành giả dành thời gian học Chơn Lý và tầm học giáo lý có kết quả tốt trong bài Trắc nghiệm, được chư Tôn đức và đại chúng tán dương.

Có 13 vị trùng tụng Chơn Lý: Sa-di Minh Giác, Sa-di Đăng Bách, Sa-di Minh Đức, Sa-di Giác Minh Hòa, Thức-xoa Liên Nhẫn, Thức-xoa Liên Hiệp, Sa-di-ni Liên Thảo, Sa-di-ni Liên Thiệp, Tập sự Mỹ Thới, Tập sự Mỹ Thính, Tập sự Ngọc Lạc, Tập sự Tịnh Hiếu, Tập sự Tịnh Trung.

Có 9 vị làm bài Trắc nghiệp kiến thức Phật học căn bản từ 89/100 điểm trở lên: Sa-di Giác Minh Kim, Sa-di Minh Giác, Tập sự Thiện Văn, Sa-di Minh Cường, Sa-di Giác Minh Từ, Sa-di Liên Nguyện, Thức-xoa Liên Sáng, Sa-di-ni Liên Kiến, Tập sự Mỹ Hiểu.

Trước sự nỗ lực tu học của hội chúng mầm non trong Phật pháp, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái hết sức hoan hỷ. HT. Giác Ngộ trong lời đạo từ của mình đã không ngớt lời tán thán tinh thần phụng sự Tam bảo, nhất là dìu dắt hàng hậu học của chư Tôn đức trong Ban Tổ chức, Ban Quản chúng và sự ủng hộ của Phật tử các nơi. Hòa thượng cũng nhắc lại những năm tháng mới bước chân vào đạo đầy gian nan của Hòa thượng. Tuy nhiên, không vì sự khó khăn đó mà chùn bước, Hòa thượng luôn tinh tấn công phu và bồi dưỡng kiến thức Phật học cho mình mỗi ngày.

HT. Giác Toàn trong vị trí Trưởng Ban Tổ chức khóa tu cũng nhắc nhở một lần nữa: “Các hành giả mới tập tu như Cây Trú Độ (trong bài Kinh Trú Độ Thọ - Trung A-hàm Kinh) bắt đầu xanh tươi, ra chồi non; hãy tinh tấn mỗi ngày thành tựu giới hạnh để ngày sau trở thành những bậc rường cột của Hệ phái, của Giáo hội, của Phật pháp, cũng như Cây Trú Độ kết nhụy, nở hoa.” Hòa thượng tán thán tinh thần cầu học của đại chúng và khích lệ toàn thể Tăng Ni Quản chúng, cũng như các hành giả Sa-di, Sa-di-ni, một lòng vì sự tu giải thoát, giữ gìn tâm hạnh của Tổ Thầy truyền trao và hoằng pháp lợi sinh.

Đại chúng theo sự hướng dẫn của Ban Quản chúng đảnh lễ tri ân chư Tôn đức Chứng minh và được chụp hình lưu niệm cùng chư Tôn đức. Buổi lễ khép lại lúc 15g40 trong niềm hoan hỷ.

Những hình ảnh ngày bế mạc:

    Chia sẻ với thân hữu: