Kính báo tin Hòa thượng Giác Thuận vừa viên tịch

KÍNH BÁO TIN HÒA THƯỢNG GIÁC THUẬN VỪA VIÊN TỊCH

Hòa thượng GIÁC THUẬN

- Nguyên Ủy viên Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên

- Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên

- Nguyên Trưởng ban Kiểm soát  GHPGVN tỉnh Phú Yên

- Nguyên Phó Ban Trị sự GHPGVN TP. Tuy Hòa 

- Nguyên Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

- Nguyên Tri sự trưởng Giáo đoàn III

- Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phú – Tuy Hòa – Phú Yên

Hạ lạp: 46 năm

Trụ thế: 75 năm

Đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch lúc 19g30 ngày 15 tháng 8 năm Canh Tý (1/10/2020)

Tại Tịnh xá Ngọc Phú – TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Xin kính báo đến chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Phật giáo Khất sĩ liễu tri.

Thành kính đảnh lễ, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.