CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày tu tập thứ hai - Khóa tu truyền thống Ni giới HPKS lần thứ 34

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan