CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ Thế phát xuất gia cho 14 nữ tịnh tín tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan