CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Giáo đoàn III khai mạc khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 17

Sáng ngày 24/12/2018 (nhằm ngày 18/11 Mậu Tuất) Giáo đoàn III - Hệ phái khất sĩ khai mạc khóa Bồi dưỡng đạo hạnh dành cho Sa-di, Sa-di-ni và tập sự lần thứ 17 tại Tịnh xá Ngọc Vạn thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới sự chứng minh của chư vị Hòa thượng Giác Hùng, Giác Phùng, Giác Trong và Giác Trí.

Về phía Ni giới có sự chứng minh tham dự của Ni sư Hạnh Liên, trú trì TX. Ngọc Hương - Đăk Lăk và SC. Chơn Liên, SC. Hoa Liên - Ban Quản chúng cùng gần 40 hành giả từ các miền tịnh xá về tham dự.

Trước giờ khai mạc, dưới sự hướng dẫn của HT. Giác Hùng - Đệ nhất chứng minh Giáo đoàn III, chư hành giả khóa tu đã có thời khất thực hóa duyên nhằm ôn lại truyền thống Tăng đoàn.

Nhằm trợ duyên cho các Sa-di, tập sự xuất gia thăng tiến trên con đường tu học, cũng như hướng dẫn các vị biết các phép tắc oai nghi của một người xuất gia học đạo, chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III đã luân phiên tổ chức khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh, mỗi năm 2 - 3 khóa. Trải qua hơn 6 năm, khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh đến nay đã đến lần thứ 17.

Trong buổi khai mạc, HT. Giác Trí - Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn đã chia sẻ:

Trước diễn biến của bối cảnh xã hội ngày nay để đáp ứng với nhu cầu giáo dục cho Tăng Ni trẻ mới bước vào cửa đạo rất cần bồi dưỡng hướng dẫn các vị biết các phép tắc oai nghi của một người xuất gia học đạo, hầu góp phần chấn hưng ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cũng để làm chỗ dựa tinh thần cho người dân. Với sứ mạng thiêng liêng của bậc sứ giả Như Lai kết hợp tinh thần Nối truyền Thích Ca chánh pháp, người tu sĩ phải học cách dọn lòng an tịnh, sống đời tri túc, vô tham, vô si, xả kỷ, lợi tha, hướng thượng bằng cách nên tập Sống chung tu học. Người đi trước giáo hóa, hướng dẫn người đi sau cùng giác ngộ, cùng tu tập, đạt đến cảnh giới giải thoát Niết-bàn.

Vậy đối với vấn đề học, chúng ta cần học nơi thầy, nơi bạn, học với tất cả vạn vật chúng sanh.

Theo chủ trương của Tổ, người Khất sĩ không chỉ học nơi trường học, mà phải học khắp chốn cùng nơi, học với Phật Pháp Tăng ba đời, học nơi xóm làng, tỉnh xứ đến khắp các xã hội, thế giới chúng sanh.

Nói cách khác, với tâm nguyện kế thừa Thích Ca chánh pháp cùng bi nguyện xót thương, luôn nghĩ tưởng đến nhân loại còn đang sống trong lầm than đau khổ. Noi gương Tổ sư, các Đức thầy, cùng chư vị Ni trưởng, người con Khất sĩ chúng ta cần phải chuyên chú tư duy về lý tưởng hạ hóa chúng sanh bằng thân giáo, tức ngày xin vật thực do thiện tín cúng dường nuôi thân tạm, đồng thời phải có trách nhiệm tích cực trang nghiêm tự thân bằng thân hành chánh niệm tỉnh giác từ ý nghĩ, lời nói, việc làm cho đến tứ oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm luôn thu thúc, hầu đem gương lành trong sáng của đời sống phạm hạnh để cảm hóa và kết duyên với thế nhân, dìu dắt họ bước dần đến địa vị Thánh hiền.

Khóa tu sẻ diễn ra trong 10 ngày từ ngày 24/12 đến ngày 3/1/2019.

Trân trọng chia sẻ hình ảnh ngày khai mạc:

 

    Chia sẻ với thân hữu: