Báo cáo khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 17 của chư Ni Giáo đoàn III

Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Kính bạch chư Thượng tọa - chư Tôn đức Tăng, chư Ni trưởng - chư Tôn đức Ni,

Kính thưa chư hành giả tham dự khóa tu,

Kính thưa quý Phật tử,

Trước hết, chúng con thành kính đảnh lễ chư Tôn thiền đức. Chúng con xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý Ngài, đã luôn thương tưởng, nâng đỡ hàng Ni lưu chúng con trong việc tu tập và phụng sự đạo pháp, nhân sinh.

Được sự cho phép chư Tôn đức Ban Trị sự tỉnh Bình Thuận, chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III và chính quyền địa phương, khóa “Sống chung tu học”, tại tịnh xá Ngọc Tâm (thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) của chư Ni GĐ III được diễn ra từ ngày 30/11 - 07/12/2023 (nhằm 18-25/10 Quý Mão). Khóa tu với mục đích thiết thực là tạo cơ duyên Ni chúng cùng về tu tập, trao đổi kinh nghiệm tu học, để việc tu học có chất lượng hơn, hiệu quả hơn, đồng thời trong những ngày tu học này, chúng con tự chuyển hóa, thanh lọc, chế tác năng lượng thanh tịnh, bình an, cúng dường lên đức Tổ sư nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đức Tổ sư trong năm 2023 – Quý Mão này.

Ban Thư ký chúng con xin được tóm tắt việc tu học trong 7 ngày qua với 4 phần chính như sau:

1. Ban Tổ chức

Ban Chứng minh:

HT. Giác Hùng - Phó Trưởng ban Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhất chứng minh kiêm Trưởng ban Trị sự Giáo đoàn III

HT. Giác Y - Chứng minh BTS GHPGVN huyện Cam Ranh, Giáo phẩm GĐ III

HT. Giác Thành - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự GĐ III

Ban Cố vấn:

HT. Giác Trí - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục GĐ III

TT. Giác Hoàng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục GĐ III

Ban Giáo thọ:

HT. Giác Trong - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ III

HT. Giác Trí - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục GĐ III

TT. Giác Hành - Phó ban Nghi lễ GĐ III

TT. Giác Phổ - Phó ban Giáo dục kiêm Phó Trưởng ban Thường trực ban Hoằng pháp GĐ III

TT. Giác Viễn - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GĐ III

ĐĐ. Giác Tuyên - Phó Thư ký, Phó ban Văn hóa GĐ III

ĐĐ. Giác Thống - Chánh Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III

ĐĐ. Giác Ảnh - Phó Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III

Trưởng ban Tổ chức: NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III

Phó ban Tổ chức kiêm Hóa chủ: NT. Đền Liên - Phó trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III

Phó ban Tổ chức: NT. Cảnh Liên - Phó trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III

Giám luật: NT. Dung Liên, NS. Thanh Liên

Giám thiền: NT. Tỉnh Liên, NT. Chuyên Liên                 

Kiểm soát: NT. Hạnh Liên, NS. Hợp Liên

Ban Thư ký: NS. Hiếu Liên, NS. Hòa Liên, SC. Chánh Liên

Ban Ngoại hộ: NS. Duyên Liên và chư Ni TX. Ngọc Tâm

2. Số lượng chư Ni tham dự khóa tu lần này có 74 vị, trong đó có 9 vị Ni trưởng, 6 vị Ni sư, 56 Tỳ-kheo-ni, 3 Thức-xoa, câu hội từ các miền tịnh xá Ni và gần 20 Phật tử từ Khánh Hòa, Ninh Thuận, và tại địa phương, về cộng tu suốt khóa.

Mỗi ngày, đại chúng thức giấc từ 3g30 sáng và tu học thời khóa liên tục đến 9g30 tối. Khóa tu 7 ngày, có: 20 thời thiền tọa, 13 thời thiền hành, 1 buổi tụng Giới Phật tử, ngày 23 âm lịch, 4 thời tụng lời dạy của Phật Tổ Thầy; 7 thời học pháp, 7 thời học Chơn lý của đức Tổ sư, 4 buổi lắng nghe các Ni sư, Sư cô trình bày về việc tu học của tự thân, của Ni chúng trú xứ và việc trụ trì, 4 buổi sám hối, 2 thời khất thực hóa duyên vào sáng ngày khai mạc và bế mạc, 1 buổi họp chúng giải quyết những vấn đề trong Ni đoàn, 1 buổi sinh hoạt “Nói lời tri ân”, cuối khóa.

3. Nội dung pháp học

3.1. Thời học pháp từ 5g00 - 6g00 sáng, Ni chúng được ôn, được học Chơn lý qua các bài tham luận trong Hội thảo “Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp” được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang (TP. Hồ Chí Minh), vào ngày 22/9 Quý Mão (nhằm mùng 05/11/2023) mở màn cho Đại lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổ sư Minh Đăng Quang.

* Ni chúng đã lắng nghe các học giả trình bày bài nghiên cứu:

- Đặc trưng văn hóa – kiến trúc của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam do học giả Vĩnh Thông, pháp danh Thiện Phước ở Tiền Giang trình bày.

- Di huấn của Tổ sư “Nên tập sống chung tu học” và lời dạy của đức Phật trong Kinh tạng Nikaya của Ns. Hiếu Liên (Ni giới GĐ IV)

Cũng trong khung giờ này, TT. Giác Hoàng nhắc nhở chư Ni khóa tu nói riêng và chư Tăng Ni, Phật tử trong lớp học buổi sáng nói chung việc tu học của người con Khất sĩ, về giáo pháp của Tổ Thầy ngang qua bài Chơn lý “Y bát chơn truyền”.

Và nhân khóa “Sống chung tu học”, ĐĐ. Minh Chuyển giảng trạch sâu ý nghĩa “Nên tập sống chung tu học”.

3.2. Thời học pháp từ 8g00-9g30, Ni chúng được sách tấn, chỉ dạy từ chư Tôn thiền đức:

- HT. Giác Trong, sáng ngày tu thứ 7 nhắc nhở chư Ni hãy tinh tấn tu tập, trở về tự tánh thanh tịnh của chính mình, nơi đó là vườn Lâm-tỳ-ni của chính mình. Năm xưa nơi vườn Lâm-tỳ-ni, thái tử Tất-đạt-đa đã đản sanh, một vị Phật hiện thân vào đời. Đời nay, mỗi người tinh tấn tu tập theo con đường bậc Giác Ngộ đã khai sáng cũng sẽ thành Phật.  

- TT. Giác Hành, sáng ngày tu thứ 5, đã viếng thăm và chia sẻ với đại chúng bài Kinh Hữu học, số 53 trong Kinh Trung bộ. 6 pháp để thành tựu bậc Thánh được Thượng tọa trình bày để đại chúng tác ý tu tập hành trì hầu thành tựu dần dần những pháp cao thượng này. Thượng tọa cũng khuyến khích chư Ni tham dự những khóa tu lợi ích này để việc tu học của tự thân có cơ hội thăng tấn thuận lợi hơn.

- TT. Giác Viễn, sáng ngày tu thứ 3, đã sách tấn đại chúng ngang qua việc phân tích so sánh giữa lời Phật dạy trong Tiểu kinh rừng Sừng Bò và tiêu chí “Sống chung tu học” của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Từ sự diễn giả của Thượng tọa, đại chúng hiểu sâu hơn ý nghĩa, giá trị của việc sống chung hòa hợp trong đời sống của người xuất trần thượng sĩ.

- Ni trưởng đạo hiệu Hiệp Liên, buổi sáng ngày tu thứ 4, nhắc cho đại chúng, những người mang sứ mạng của Như Lai đừng để phương tiện hóa, vật chất hóa, danh lợi hóa khiến cho thui chột đi chí nguyện cầu đạo giải thoát của mình. Ni trưởng chỉ rõ tầm quan trọng của tu tập Giới Định Tuệ đối với người xuất gia.

- Ni trưởng đạo hiệu Đền Liên, sáng ngày tu thứ 6, thăm đại chúng đã nhắc lại những ngày đầu thành lập tịnh xá Ngọc Tâm nhiều gian nan và cũng vô cùng tâm linh huyền bí. Ni trưởng luôn kiên trì nhẫn nại nên mới có ổn định việc tu tập cho tự thân và một Ngọc Tâm hôm nay.

- Ni trưởng đạo hiệu Cảnh Liên, sáng ngày tu thứ 2, đã nhắc nhở chư Ni tinh tấn tu học vì sự vô thường luôn thường trực, không thể dể duôi. Đối với các vị đi học cần phải ý thức mục tiêu tối hậu của người xuất gia, học để hiểu pháp rồi tu, đừng lãng phí thời gian và vật chất cúng dường của đàn-na tín thí. Các vị đi học còn làm tấm gương sáng cho các huynh đệ đồng Phạm hạnh, còn có sứ mệnh phụng sự Tam bảo và giáo hóa chúng sanh.

3.3. Chư Ni chia sẻ kinh nghiệm tu học từ 14g00-15g30

- Buổi thứ nhất có Ni sư Thanh Liên và SC. Danh Liên chia sẻ dưới sự chủ trì của TT. Giác Viễn.

- Buổi thứ hai và thứ ba: SC. Chánh Liên, SC. Hảo Liên và SC. Hướng Liên chia sẻ dưới sự chủ trì của ĐĐ. Giác Thống và ĐĐ. Giác Ảnh.

- Buổi thứ tư, SC. Xuân Liên và SC. Tuệ Liên chia sẻ dưới sự chủ trì của ĐĐ. Giác Tuyên.

3.4. Thuyết pháp cho Phật tử từ 19g00-20g30

Trong khóa tu này, có 3 buổi tối, chư Tôn đức giáo thọ thuyết pháp dạy đạo cho quý Phật tử.

Tối ngày tu thứ 3, TT. Giác Viễn đề cập đến vai trò quan trọng của Pháp, hiểu pháp, thực hành pháp qua câu kinh Pháp cú, 354: Pháp thí thắng mọi thí, Pháp vị, thắng mọi vị, Pháp hỷ, thắng mọi hỷ, Ái diệt, thắng mọi khổ. 

Tối ngày tu thứ 4, ĐĐ. Giác Thống và ĐĐ. Giác Ảnh giải đáp những câu hỏi căn bản trong việc tu học Phật, tạo thêm niềm tin Tam bảo kiên định cho quý Phật tử.

Đặc biệt, tối ngày tu thứ 7, TT. Giác Phổ nói pháp cho hội chúng cả chư Ni và Phật tử. Thượng tọa giảng giải bài kinh thuật lại cuộc tham vấn của Ma vương với đức Phật về: Thanh kiếm sắc bén nhất là lời nói lúc giận dữ, chất độc tàn hại nhất chính là dục vọng, ngọn lửa dữ dội nhất đó là đam mê, và bóng đêm đen tối nhất chính là vô minh.

3.5. Đặc biệt trong khóa tu này, đầy đủ nhân duyên lành, đại chúng được HT. Giác Phùng -Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực GĐ III, thân lâm chứng minh lễ Khai mạc khóa tu và có lời khuyến tấn chư Ni hãy tinh tấn thực hành theo đúng lời dạy của đức Tổ sư, đó là: “Cái sống là đang sống chung, cái biết là đang học chung, cái linh là đang tu chung.” Và Hoà thượng nhắc đại chúng tu học, sinh hoạt trong tinh thần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: “Đoàn kết - Hoà hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm Giáo hội”, và “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”.

trong thời cúng Ngọ ngày tu đầu tiên HT. Minh Tuyên - Tăng trưởng Phật giáo Khất sĩ Hải ngoại đã nhắc nhở cho đại chúng niềm tự hào là người đệ tử của đức Phật, là người con Khất sĩ kế thừa Chánh pháp của Đức Phật. Hòa thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của “Sống chung tu học”, chính sống tu chung, các pháp lành khác được thành tựu. Như vậy, sống chung tu học cũng là một việc Nối truyền Thích-ca Chánh pháp.

3.6. Lễ Truyền đăng Giới Định Tuệ

Tối ngày tu thứ 6, chúng con cũng đã thực hiện một buổi lễ Thắp ngọn nến Giới Định Tuệ thành kính tri ân Phật Tổ Thầy và cầu nguyện âm siêu dương thới dưới sự chứng minh của HT. đạo hiệu Giác Trong, chư Tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni.

4. Nhận xét và đề xuất ý kiến

Thứ nhất là đại chúng được học sâu vào bộ Chơn lý, được hiểu thêm một chút nữa về ý chỉ sâu sắc của đức Tổ sư trong việc thành lập một dòng truyền thừa đặc sắc trên quê hương miền Nam đất Việt.

Thứ hai, nhờ lắng nghe quý Ni sư, Sư cô đã ra trụ trì trình bày việc tu tập và kinh nghiệm tự thân trong quá trì tu học, đại chúng học thêm bài học kiên định trên đường tu. Mỗi người tùy theo nhân duyên tiền nghiệp mà con đường tu tập gập ghềnh theo mỗi cách khác nhau, song tất cả đều có một điểm chung là giữ hạnh kham nhẫn để rồi giữ được chiếc áo vị Ni Khất sĩ đến ngày hôm nay. Bên cạnh đó, hạnh tri ân luôn được nhắc đến trong tâm của mỗi hành giả.

Thứ ba là các vị trong Ban Chức sự và các Tiểu ban trong khóa tu làm việc có trách nhiệm, chia sẻ công việc với nhau, đây cũng là điều rất đáng tán dương và khích lệ, và từ đó cũng nói lên sự tu tập trong công việc, sinh hoạt của chư Ni đang ngày một nhu nhuyến, hòa hợp hơn.

Thứ tư, 3 khóa gần đây, tức từ khóa tu thứ 15 đến nay khóa 17, nhiều vị Ni thấy rõ sự lợi ích và hiệu quả từ mỗi khóa tu nên các vị mỗi khóa tu tinh tấn hơn. Ở đây, chúng con cũng xin mở ngoặc để thưa nhắc Ni chúng Giáo đoàn lưu tâm về tinh thần tu học của chư Ni chưa đồng bộ. Một số vị thường tham dự khóa tu, vì nhận thấy có sự an vui, tinh tấn trong khi tu học sống chung, trong khi đó một số vị chưa từng đi hoặc rất ít tham gia. Kính xin Ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn lưu tâm giúp đỡ chư Ni tu học tiến bộ hơn

Thứ năm, khóa tu này, hầu như chư Ni có mặt đầy đủ trong các thời tu học và giữ tịnh khẩu. Tuy nhiên, trong Ni chúng cũng còn một số khiếm khuyết về oai nghi, ngồi thiền còn trạo cử nhiều, đi thiền hành vẫn chưa chánh niệm quan sát, cần sửa đổi và cố gắng.  

Chúng con vừa trình bạch lên chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, chư Tôn đức Ni chứng minh và toàn thể đại chúng tường tri việc tu tập và học pháp của chúng con trong 7 ngày qua.

Chúng con thành kính đảnh lễ cảm niệm ân đức của chư Tôn đức Tăng, chư Tôn đức Ni có nhiều sức khỏe, là cội đại thọ che chắn, nâng đỡ Ni chúng.

Chư Ni hành giả chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ni trưởng trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm đã mở khóa tu và còn dạy dỗ, khuyên bảo Ni chúng.

Trân trọng tán thán và cảm ơn quý Sư cô Ni chúng và Phật tử tịnh xá Ngọc Tâm, quý Ni sư, Sư cô trong Ban Ẩm thực, Ban Hành đường, Ban Môi trường cũng như các tiểu ban đã thức khuya dậy sớm, lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho đại chúng có sức khỏe tu tập tốt.

Trân trọng tán thán và cảm ơn quý Phật tử tịnh xá Ngọc Tâm, quý Phật tử về cộng tu với chư Ni. Có thể nói trong các trú xứ tổ chức khóa tu, trú xứ tịnh xá Ngọc Tâm có nhiều Phật tử về công quả và theo Ni chúng tu học nhất. Điều này cũng tạo niềm hoan hỷ cho khóa tu thêm phần thành tựu.

Trân trọng tán thán quý Phật tử gần xa trong tỉnh Bình Thuận, ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, và các nơi khác về đây tu tập đồng thời hỗ trợ nhiều mặt để khóa tu diễn ra được trọn vẹn trong sự thanh tịnh, hòa hợp.

Kính chúc quý Phật tử thân tâm an vui, gia đình được an vui, luôn tinh tấn hướng đến các việc thiện và tu tập trong Chánh pháp.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật