CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tổng kết khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 18

Theo kế hoạch khóa Bồi dưỡng đạo hạnh, khóa tu định kỳ cho Sa-di, Sa-di-ni Giáo đoàn III, mỗi năm có hai khóa, đầu năm nay 2019 – Kỷ Hợi, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III mở khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 18, tại Tịnh xá Ngọc Hương (TP. Buôn Ma Thuột) từ ngày 27/2 đến 7/3 âm lịch.

Khóa tu lần này có 58 vị. Tăng có 33 vị, trong đó Sa-di 14 vị, Tập sự 19 vị; Ni có 25 vị trong đó Thức-xoa 2 vị, Sa-di-ni 8 vị, Nhập chúng 2 vị, Tập sự 13 vị.

1. Ban Chứng minh khóa tu

HT. Giác Hùng – Chứng minh Giáo đoàn III, HT. Giác Phương – Chứng minh Giáo đoàn III, HT. Giác Phùng – Chứng minh Giáo đoàn III.

2. Ban Tổ chức

HT. Giác Trí - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III: Trưởng ban

TT. Giác Tiến - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát GĐ III: Phó ban

ĐĐ. Giác Phổ - Phó trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Giáo đoàn III: Phó ban

ĐĐ. Giác Hoàng - Phó trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III: Phó ban

NS. Hạnh Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương: Phó ban kiêm Hóa chủ

ĐĐ. Giác Thống - Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Quản chúng Tăng

ĐĐ. Giác Ảnh - Phó Thư ký kiêm Phó ban Quản chúng Tăng

SC. Hòa Liên – Phó Thư ký Ni kiêm Quản chúng Ni

SC. Hoa Liên - Phó Thư ký Ni kiêm Quản chúng Ni

3. Ban Giáo thọ

HT. Giác Phương, HT. Giác Trong,  HT. Giác Trí, HT. Giác Minh, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Kiến, ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Giác Ảnh, NT. Hiệp Liên, NS. Hạnh Liên, SC. Hòa Liên.

4. Thời khóa tu học

Tu tập từ 4 giờ sáng đến 21g30 gồm 2 thời tụng kinh ngắn, 3 thời thiền hành, 3 thời thiền tọa, hai thời học pháp, 1 thời sám hối. Ngoài ra, các hành giả còn được sắp xếp thời gian ôn các bài oai nghi, 10 giới, các câu chú nguyện, bài kệ.

5. Lễ Khai mạc khóa tu

Sáng ngày 27/2, sau khi chư Tôn đức đi Khất thực về, lễ Khai mạc khóa tu diễn ra từ lúc 9g đến 10g30 có sự chứng minh của HT. Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh Hệ phái, HT. Giác Hùng, HT. Giác Trí, HT. Giác Minh, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, NT. Hiệp Liên, NT. Đền Liên, NT. Duyên Liên, NS. Tỉnh Liên, NS. Lãnh Liên, NS. Hạnh Liên, NS. Luật Liên, NS. Chuyên Liên, NS. Mẫn Liên, NS. Ngộ Liên và chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn III. 

6. Nội dung các thời pháp học

Chiều 27 âm lịch, HT. Giác Trí giảng về Chánh niệm. Chánh niệm là gì? Tầm quan trọng của chánh niệm như thế nào? Phương pháp thực tập Chánh niệm như thế nào? Hoà thượng phân tích bài Kinh Tuổi trẻ và Hạnh phúc và khuyến khích các hành giả hãy tinh tấn chánh niệm từ nay đến trọn đời mới mong đền ơn Phật, ơn Tổ Thầy, ơn Hòa thượng Giác Dũng – bậc Ân sư của nhiều Tăng Ni Phật tử và xa hơn nữa là đoạn trừ 7 loại Mạn, thành tựu trí tuệ, sớm đạt đến mục đích giác ngộ giải thoát của người xuất gia.

Sáng 28 âm lịch, HT. Giác Minh giảng giải bài Kinh Người Chăn bò trong Trung Bộ Kinh, số 33. Đức Phật lấy ví dụ một người chăn bò biết cách làm cho đàn bò của mình tăng trưởng về số lượng, hưng thịnh, cũng vậy người xuất gia có 11 pháp làm cho đời sống tu học của mình thành tựu trong Pháp và Luật. Hòa thượng cũng chia sẻ những trải nghiệm thiết thực của tự thân để các hành giả trẻ lấy đó làm tấm gương mà gắng sức tu học, thành tựu chí nguyện giải thoát của mình.

Chiều 28 âm lịch, ĐĐ. Giác Kiến chia sẻ với đại chúng kinh nghiệm tu tập và hướng dẫn phương pháp Thiền Thở. Đại đức khéo léo so sánh bài Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm, số 118, thuộc Trung Bộ Kinh và bài Số tức quan trong Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang để thấy rõ sự thực tập của Tổ, của chư Đức Thầy cho đến chư Trưởng lão, Hòa thượng kế thừa, đặc biệt cố HT. Giác Dũng – Đệ tứ Trưởng Giáo đoàn III đi theo đúng ý pháp của đức Phật. Đại đức cũng chia sẻ tâm đắc của mình đối với câu nói của đức Tổ sư để đại chúng cùng hành trì: “…chẳng thà cam chịu thấp dốt, học chút ít, chậm lụt, do nơi sự thực hành kinh nghiệm, vừa làm vừa ăn, vừa đi vừa tới từng bước một mà được yên vui trong tâm mỗi lúc” (Chơn Lý “Đạo Phật”, số 43).

Cũng trong buổi chiều 28 âm lịch, NT. Cảnh Liên – Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III, trụ trì TX. Ngọc Túc, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai đến thăm và sách tấn đại chúng. Vì bệnh duyên nên trong khóa này Ni trưởng không thể nhận trọng trách Giáo thọ như các khóa trước, tuy nhiên với lòng thương tưởng hàng hậu bối, Ni trưởng đã cố gắng đến thăm và khuyến nhắc đại chúng tinh tấn.

Ngày 29 âm lịch, ĐĐ. Giác Phổ trình bày với đại chúng mười điều tâm niệm của người xuất gia được đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh. Đây là 10 pháp căn bản cho mỗi hành giả học thuộc, nghiền ngẫm và nỗ lực hành trì để tự mình có thể vượt qua phiền não, chướng ngại của tự thân, thành tựu mục tiêu của đời sống Phạm hạnh.

Ngày 30 âm lịch, HT. Giác Phương giảng giải nhiều điểm cơ bản trong kinh điển mà hàng hậu học cần liễu tri để bước tiếp trên con đường chánh pháp. Hòa thượng nhấn mạnh việc tu tập hộ trì các căn để chấm dứt phiền não, đồng thời khuyên đại chúng có niềm tin sâu vào đạo lý Nhân quả để tự tâm mỗi người tinh tấn hành trì giáo pháp hơn.

Sáng mùng 1/3 âm lịch, SC. Liên Hòa thăm đại chúng. Một vài kinh nghiệm thuở đầu vào đạo đi cùng với tâm nhẫn nại, tinh tấn được Sư cô tiếp thêm sức mạnh cho đại chúng. Sư cô nhấn mạnh đến hạnh nhẫn nại và điềm tĩnh quán chiếu, chuyển hướng góc nhìn của mình nghiêng về tích cực trong mọi hoàn cảnh sẽ làm cho đời sống tu học của mỗi hành giả an lạc hơn

Chiều mùng 1/3 âm lịch, NS. Hạnh Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương chia sẻ kinh nghiệm tu tập với đại chúng. Ni sư kể lại vài mẫu chuyện trong những năm tu tập thập niên 70 khiến đại chúng hình dung bức tranh đời sống tu học cách đây trên dưới 50 năm mà tâm bồi hồi. Thời ấy tuy chư Ni trong hoàn cảnh vật chất rất khó khăn nhưng tâm tu vẫn luôn tinh tấn và an lạc. Chư Tôn đức Ni đã gởi đến các hành giả bài học kiên định, nhẫn chịu sâu sắc.

Bốn mươi tám năm mới hôm qua,

Bước lên đường đạo lắm bôn ba,

Gian nan thử thách chưa hề nản,

An vui tự tại chốn ta-bà.

Mùng 2/3 âm lịch, ĐĐ. Giác Nhường tán thán tinh thần sống chung tu học trong đại chúng hòa hợp. Để cho mình đi trong cương vức an toàn, các hành giả phải ở trong vòng tay giới luật, vòng tay Tăng đoàn. Hơn thế nữa, tự thân mỗi vị biết sống tri túc, nhận thức rõ nhân duyên của mình, đồng thời nương theo sức mạnh của đại chúng để tu tập bình yên cho đến khi đạt được mục tiêu Phạm hạnh cuối cùng.

Mùng 3/3 âm lịch, ĐĐ. Giác Tuyên, trong buổi sáng  trình bày niềm hạnh phúc vô biên trong chốn thiền môn. Để đạt được hạnh phúc ấy, người được xuất gia cần phải nhìn nhận rõ giá trị cao quý của tình thầy trò, tình huynh đệ. Trong tình huynh đệ, Đại đức cũng gợi ý rõ 4 tiêu chí xây dựng tình huynh đệ là hòa ái trong sinh hoạt hàng ngày, trong công việc, trong lúc bệnh hoạn và đặc biệt giữ gìn lời nói của mình, tránh dùng lời nói làm tổn thương huynh đệ. Ngang qua tình thầy, tình huynh đệ, các hành giả tự tạo chất liệu an vui cho chính mình và mọi người. Vào buổi chiều, Đại đức trả lời các câu hỏi của hành giả và khuyến khích đại chúng an lạc tu tập với hạnh trân trọng tình thầy và tình huynh đệ.  

Sáng mùng 4/3 âm lịch, ĐĐ. Giác Ảnh giảng giải phân tích 16 hạnh của người xuất gia Khất sĩ. Nhiều câu viết trong Luật nghi Khất sĩ, các hành giả chưa rõ, nay được Đại đức giảng giải rõ khiến đại chúng sinh tâm hoan hỷ và tự tâm nguyện cố gắng hành trì. Nhân đây, Đại đức cũng nhắc nhở đại chúng pháp tu chánh niệm trong mọi lúc ăn, mặc, nói, làm… để phát triển định lực.

Chiều mùng 4/3 âm lịch, ĐĐ. Giác Thống chia sẻ hạnh tùy thuận cho đại chúng. Bài kinh Đại kinh Rừng Sừng Bò, số 32 thuộc Trung Bộ Kinh được Đại đức giảng giải rõ ràng để các hành giả tự nhìn lại chính mình, ý thức việc mình nên làm là quay về tự thân và làm tròn bổn phận của mình trước khi nhìn ra bên ngoài, nhận xét mọi người. Cũng như trong câu Kinh Pháp Cú số 50, đức Phật dạy :

Không nên nhìn lỗi người

Người làm hay không làm

Mà hãy nhìn chính mình

Có làm hay không làm. (PC. 50)

Mùng 5/3 âm lịch, ĐĐ. Giác Ảnh và ĐĐ. Giác Thống tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm tu tập tự thân với đại chúng đồng thời lắng nghe tâm nguyện, nguyện vọng của các hành giả. Sự cởi mở bao dung của thế hệ đàn anh và sự chân thành, mở lòng, lắng nghe, học hỏi của đàn em tạo nên một ngày tu tĩnh tại, ý nghĩa.

Sáng mùng 6/3 âm lịch, ĐĐ. Giác Hoàng nhắc đại chúng hãy trân quý đời sống xuất gia cao quý và gìn giữ, tôn vinh Phạm hạnh trong mọi lúc ngang qua bài Kinh Rathapala, số 82 thuộc Trung Bộ Kinh. Đại đức cũng chỉ thêm cho các hành giả một vài kỹ năng sống an lạc đó là có tuệ tri, không chấp trước vật gì, việc gì ở đời bởi mọi người đều thừa tự nghiệp và cũng có nhiều người có ý thức đang tự chuyển hóa tích cực.

Chiều mùng 6/3 âm lịch, HT. Giác Trong có lời khuyến khích đại chúng nỗ lực tu tập quán chiếu nơi tự thân để thấy rõ mỗi người đang tham dự khóa tu có rất nhiều phước duyên trong giáo pháp. Lại nữa, người học trò mới vào đạo, 10 giới Sa-di, 21 thiên oai nghi là nền tảng giới luật để bước lên lớp cao hơn trên con đường giải thoát.

Buổi chiều cùng ngày, NT. Hiệp Liên thăm và sách tấn đại chúng qua bài học Diệt lòng ham muốn mà thời công phu khuya của 10 ngày tu, đại chúng vẫn thường tụng. Sắc đẹp, danh lợi là những đối tượng dẫn dắt tâm bất thiện phát sinh, làm cho con người ta khổ đau tràn ngập, làm chướng ngại lớn cho người xuất gia. Bằng ý chí, sức tinh tấn, sự nhẫn nại, người xuất gia, một lòng tu tập thẳng đến cõi Niết-bàn tịch tĩnh.

7. Hiệu quả tu tập của các hành giả

Trong 3 ngày đầu, đại chúng chưa quen với thời khóa tu tập nên thấy có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau đó, đại chúng có sự chuyển biến nhanh, nhu nhuyến hơn, điều này có thể được nhận thấy rõ trên oai nghi và tinh thần tự giác sám hối những lỗi vô tình lỡ tạo của các hành giả.  

Khóa tu lần này cũng tiếp tục hướng dẫn các hành giả hạnh khất thực mỗi sáng từ 7g-8g. Các hành giả rất hoan hỷ với hạnh tu này và mong những khóa tu sau tiếp tục duy trì.

Khác với các khóa tu trước, giờ dò bài, Ban Quản chúng dò bài, thăm hỏi các hành giả. Lần này, các Sư huynh Sa-di sẽ chăm sóc tâm tu cho các tập sự, trao đổi những gì mình biết. Như vậy, sự chia sẻ đúng với chánh pháp giúp các hành giả kết nối với nhau, tình huynh đệ tốt đẹp hơn.

95% hành giả đến với khóa tu đều có tâm nguyện được sống chung tu học 10 ngày với đại chúng, ngoài ra được chư Tôn đức dạy thêm kiến thức Phật pháp và Ban Quản chúng bồi dưỡng oai nghi cũng như kỹ năng sống trong nhà đạo lúc ban đầu.

Nhìn chung, tinh thần tu học của khóa tu khá thành công tuy nhiên về sức khỏe, các hành giả bị bệnh nhiều nguyên do nhiễm dịch sốt siêu vi và không quen khí hậu cao nguyên.

8. Tri ân

Trong suốt 10 ngày tu, Ban Ngoại hộ làm việc hết công suất. Ni sư Trụ trì, Ni chúng và Phật tử TX. Ngọc Hương vừa lo cho chúng con chỗ ở, bữa ăn, nước uống còn lo nhiều về thuốc men, bệnh hoạn. Chúng con cũng nhân lúc này thành kính tri ân Ni sư Hạnh Liên – Trụ trì TX. Ngọc Hương, Phó ban Tổ chức kiêm Hóa chủ đã phát tâm mở khóa tu cho chúng con có được không gian yên bình cùng về tu học chung. Lại nữa, trong những ngày cuối khóa, Ni sư tự tay mình vào bếp sáng sớm làm điểm tâm cho chúng con. Hình ảnh này càng nhắc chúng con tu tập tinh tấn hơn, xứng đáng với tình thương, sự hy sinh cho đàn hậu học của Ni sư.

Chúng con xin kính tri ân Ni sư Chơn Liên, tuy ở xa lại còn đang là trụ trì Tịnh xá Ngọc Tân, Vạn Ninh, Khánh Hòa, nhưng cũng xếp lại công việc riêng để lo cho việc chung của Giáo đoàn, giáo dưỡng thế hệ mầm non của Phật pháp. Xin kính tri ân Ni chúng Tịnh xá Ngọc Hương, tuy các vị lớn tuổi, bệnh yếu nhưng lúc nào cũng hoan hỷ, tận tụy công quả, sắp xếp hỗ trợ khóa tu.

Đồng thời, Ban Tổ chức và các hành giả khóa tu cảm niệm tấm lòng mộ đạo mến Tăng, tinh tấn tu học của quý Phật tử. Mong quý vị nương oai lực Tam Bảo lại được học pháp 10 ngày nay, thiện tâm tăng trưởng, quả Phật chóng thành.

Trên hết, chúng con thành kính tri ân chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Tổ chức, Ban Giáo thọ đã mở ra khóa tu cho chúng con có cơ duyên tu học tốt, vun đắp hạt Bồ-đề của chúng con sớm trở thành những cội cổ thụ hữu ích.

    Chia sẻ với thân hữu: