CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo tổng kết khóa tu truyền thông Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần 13

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

     Kính lạychư Phật, Pháp, Tăngmười phương ba đời.

     Kính lạyGiác linh Tổ Thầy chứng minh.

     Kính bạch:

                     Ni Trưởng Đương Kim, Trưởng Ni giới HPKS

                     Ni Trưởng Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương

Kính bạch:

               Ni Trưởng Trụ trì TX. Ngọc Khánh – Long Khánh Phó Thiền chủ, kiêm trưởng Ban tổ chức Khóa tu.

Kính bạch Chư vị Ni trưởng, Ni sư: Ban kiểm soát, Ban điều hành khóa tu.

Kính thưa quý Ni sư, Sư cô, Chư Ni và Phật tử hành giả đồng tu trong Thiền đường đại chúng.

1.daophatkhatsi.net

Nối tiếp truyền thống tu tập của Hệ phái, với tâm nguyện đưa pháp hành cân bằng pháp học, với tấm long bao la tha thiết đến Tổ, Thầy, đến tương lai của tầng lớp Ni trẻ Ni giới HPKS, Ni trưởng Trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh - NT. Chiêu Liên đã không quản ngại niên cao lạp cả, vượt qua mọi nỗi lo toan vất vả, được sự cho phép của giáo phẩm Ni giới HPKS, và Ban Trị Sự GHPG, các cấp cùng chánh quyền địa phương Tỉnh Đồng Nai, đã tổ chức khóa tu truyền thống lần thứ 13 của NGHPKS tại Tịnh xá Ngọc Khánh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai với thành phần Ban Tổ Chức như sau:

Chứng minh:     NT. Tràng Liên

                        NT. Ngoạt Liên

      Thiền chủ:         NT. Minh Liên

      Phó Thiền chủ:  NT. Chiêu Liên (Kiêm Trưởng Ban Tổ Chức)

      Ban Kiểm Soát: NT. Khiêm Liên

      Giám Thiền:      NT. Hiện Liên

                       NT. Tùng Liên

      Thư Ký và Điều Phối:

                             NS. Tín Liên

                             NS. Phụng Liên

      Điều hành:            

                             NS. Nga Liên

                             NS. Phú Liên

                             SC. Anh Liên              

                             SC. Nhu Liên

Kính bạch quý Ni Trưởng, Ni Sư, toàn thể đại chúng,

Hiện diện tham dự khóa tu gồm: 5 vị Ni Trưởng, 9 Ni Sư, 52 Sư Cô, 28 Ni Cô và Tập Sự. Nếu tính theo giới phẩm, đại chúng gồm có: 67 Tỳ Kheo Ni, 9 Thức Xoa, 12 Sa Di Ni và 6 Tập Sự. Ngoài ra còn có 38 hành giả Phật tử tham gia khóa tu. Như vậy, tổng số hành giả tham dự trong khóa tu là 132 hành giả ( trong đó có 88 Ni và 6 Tập Sự, cùng 38 hành giả Phật tử. Trong 88 chư Ni có 22 vị là Trụ trì, có 35 tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật Đường thuộc 17 Tỉnh, TP tham dự.

Ban Hộ Thiền gồm: 20 chư Ni và 37 Phật tử. Như vậy toàn bộ Ni chúng tham dự trong khóa tu là 108 vị và 38 Phật tử hành giả cùng 37 Phật tử hộ thiền.

Hành giả vân tập về Tịnh Xá Ngọc Khánh từ chiều 17/1 ÂL. Ban Tổ Chức đã họp phiên trù bị để điểm danh giới tử và sắp xếp mọi việc cần thiết cho khóa tu ổn định.

Từ 4 giờ khuya sáng ngày 18/1 ÂL, Chư Ni Trưởng và quý Ni Sư, Sư Cô hành giả đã vân tập lên chánh điện niêm hương bạch Phật khấn nguyện cầu Tam Bảo Tổ, Thầy hộ trì cho khóa tu được nhiều thuận duyên, Thiền sinh được sức khỏe, tu hành tinh tấn.

Sáng ngày 18/1 Âl, Ni Trưởng trụ trì Tịnh Xá Ngọc Phương đã quang lâm nói lời chứng minh, động viên sách tấn chư hành giả. Sự hiện diện quý báu của Ngài đã khích lệ, làm phấn khởi tinh thần thiền sinh rất nhiều.

Pháp tu thiền của Ni giới HPKS đặt trọng tâm vào Niệm Sổ Tức và Niệm Tâm, kết hợp thực hành chánh niệm cùng miên mật càng tốt trong sinh hoạt hằng ngày. Thời khóa tu tập mỗi ngày giống như những khóa tu tập trước gồm: 5 thời Thiền tọa, 6 thời Kinh hành, 1 thời đọc hiểu Chơn Lý, 1 thời trình pháp và 1 thời Sám hối Lục Căn. Đọc hiểu Chơn Lý Sổ Tức Quan, CL Nhập Định, CL Chánh Kiến, Tánh Thủy, Pháp Chánh Giác và CL Pháp Tạng. Qua học tập có phân tích, suy tư, chất vấn, thảo luận khiến vấn đề càng them sang tỏ.

Ẩm thực và đời sống: Nhờ ơn Tam Bảo gia hộ, Tổ Thầy gia hộ, nhờ phước đức của Ni Trưởng trụ trì Tịnh Xá Ngọc Khánh và tấm những tấm lòng thành hiếu kính, thương Thầy, quý khách, tận tình hộ trì của toàn thể chư Ni Tịnh Xá Ngọc Khánh đã chiêu cảm những tấm lòng vàng, những Chư Thiên ngoại hộ, chư Tôn Đức Ni trụ trì các Tịnh xá gần xa hướng dẫn nam, nữ Phật tử tận tình phục vụ chu đáo. Do vậy, suốt tuần lễ qua, chư hành giả thiền sinh vật thực đủ đầy, tứ sự sung mãn, an tâm tu tập, hành trì tốt đẹp.

NHẬN XÉT:

Khóa tu lần này tiếp nối Khóa tu trước, 8 giai đoạn tu tập Chỉ - Quán của pháp niệm Sổ Tức đã tròn xong. Lần này Thiền sinh có tập trung năng động trình bày kinh nghiệm tu tập của mình trong thời thiền cũng như những vướng mắc trong thiền tập. Điều đó hứa hẹn một bước tiến khả quan. Ban Tổ Chức cũng phát hiện một vài hành giả thiền sinh có kinh nghiệm tu tập tót, có kết quả hứa hẹn. Hành giả có tinh tấn trong hành trì, ngồi đứng trang nghiêm, ít nói cười, có chấp hành nội qui, giờ giấc khá tốt, ngoại trừ một vài sơ suất không sao tránh khỏi. chúng ta còn cần tang thêm tịnh khẩu. Cần tập trung thực tập Thân mật, Khẩu mật, Ý mật nhiều hơn. Điều căn bản là ta phải tăng trưởng chánh niệm miên mật trong oai nghi, sinh hoạt hằng ngày để tiến độ tu luôn giữ vững, tang trưởng, không lui sụt. Mỗi hành giả chúng con luôn ghi nhớ rằng: Tất cả pháp môn tu đều chung một qui trình Giới – Định – Tuệ hay Bát Chánh Đạo, vì thế:

“…Chèo đạo pháp ấy công phu thiền định

Gió nhơn duyên tức cảnh ngộ nung mình

Nước phẳng lặng như tánh chơn yên tịnh

Ngọn trào lòng là ngọn sóng chông chênh

Ráng cẩn thận khi giong thuyền mặt biển

Sự nguy nan là một phút thờ ơ

Mà đừng ngại cuộc hành trình diệu viễn

Hễ nhứt tâm trong nháy mắt đến bờ.

                         (NT. Huỳnh Liên – Mộng Trần)

Quả thật, hễ nhứt tâm trong nháy mắt đến bờ, chúng con sẽ cố gắng huân tập nhứt tâm, huân tập định tâm và trí tuệ để không cô phụ tấm lòng hoài vọng thiết tha của Phật, của Tổ Thầy, và nhứt là công ơn trời bể của Chư vị Ni Trưởng giáo Phẩm Hệ Phái, Ni Trưởng trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh và chư Ni Trưởng, Ni Sư đã vì đàn hậu học chúng con mà nhọc tâm lao trí. Các Ngài đã:

“Suốt một đời tinh tấn

Suốt một đời chuyên cần

Trên kính thờ Thầy Tổ

Dưới bao bọc hậu sanh”

(Thơ Nhật Huy – Trăng Vàng Dệt Thơ)

Chúng con kỉnh nguyện Hồng ân Tam Bảo hằng gia hộ quý Ngài pháp thể khương an, cửu trụ Ta bà, là tàng cao bóng cả che chở và dẫn dắt chúng con và chúng sanh trên lộ trình giải thoát.

Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì quý nam nữ Phật tử dồi dào sức khỏe, gia đạo an khang, tín tâm kiên cố, thăng tiến tâm linh cho đến ngày viên thành Phật đạo.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

2.daophatkhatsi.net

3.daophatkhatsi.net

4.daophatkhatsi.net

5.daophatkhatsi.net

6.daophatkhatsi.net

7.daophatkhatsi.net

8.daophatkhatsi.net

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan